Gorenjska
2004 ogledov

Bo Kranj le dobil koncertno dvorano?

Matjaž Guček
Mestna občina Kranj je v sodelovanju z izvajalci na področju kulture pripravila program kulture 2021–2025. Tudi ta med dolgoročne cilje še naprej uvršča izgradnjo koncertne dvorane.

Dosedanji Program kulture Mestne občine Kranj (MOK) 2015–2020 je vseboval 44 ciljev in 163 ukrepov. Večina ciljev je bila realizirana v celoti, nekaj delno, neuresničena pa sta ostala dva cilja. Gre za pridobitev novega večnamenskega kulturnega centra, torej večnamenske koncertne dvorane, in vzpostavitev kranjskih galerij sodobne likovne umetnosti. Oba sta zdaj del Programa kulture MOK 2021–2025. Pri pripravi Programa so jih vodili raznolikost umetniških in kulturnih vsebin – podpora vsem oblikam umetniškega in kulturnega ustvarjanja, ki sledijo strokovni kakovosti, dostopnost kulturnih vsebin vsem prebivalcem in prebivalkam MOK, pravica prebivalcev MOK do udejstvovanja v kulturnem življenju, medinstitucionalno, medkulturno in medsektorsko trajnostno sodelovanje, ki prispeva k večji izkoriščenosti danih sredstev, bolj bogatemu programu in bolj celostnemu marketinškemu pristopu, vzgoja otrok in mladih kot potencialnih novih ustvarjalcev na področju kulture in kot potencialnih odjemalcev kulture ter zagotavljanje prostorskih kapacitet za izvajanje kulturnih dejavnosti.

 

Koncerta dvorana še naprej ostaja med dolgoročnimi načrti

V Programu kulture MOK 2021–2025 je zastavljenih 35 ciljev, in sicer na področju uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, filma, bralne pismenosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, profesionalnih nevladnih organizacij – neodvisnih kulturnih producentov, javnih zavodov s področja kulture, varstva kulturne dediščine rezidenčnih prostorov, kulturno-umetnostne vzgoje, mladih, kulturnega turizma, sodelovanja kulture in športa, področje vključevanja pripadnikov ranljivih skupin in prostovoljstvo, financiranje drugih javnih virov, digitalizacija in pametne rešitve v kulturi, mednarodno sodelovanje, investicije v kulturi in statistika kulturnega dogajanja. Nova področja v programu so področje sodelovanja z mladimi, sodelovanje kulture in športa, vključevanje pripadnikov ranljivih skupin in prostovoljstvo, digitalizacija, pametne rešitve v kulturi in statistika kulturnega dogajanja.

Program na naštetih področjih med cilje umešča zagotavljanje osnovnih pogojev za razvoj posamezne umetnosti, izboljšanje infrastrukture in drugih pogojev za razvoj posameznih umetnosti oziroma dejavnosti. Poudarek je na spodbujanju sodelovanja tako med institucijami, kot med institucijami in nevladnim sektorjem, skupno izvajanje in promocija dogodkov. Želijo si še več sodelovanja kulture s šolstvom, turizmom, športom, vključevanje mladih in pripadnikov ranljivih skupin.

Med investicijske projekte so kot ključne projekte uvrstili vzpostavitev novih prostorskih možnosti za ustvarjanje, prostorov kranjskega Javnega sklada za kulturne dejavnosti v nekdanji gradbeni šoli, kar bo po prenovi prostorov na Cankarjevi 2 v starem mestnem jedru velika pridobitev, menjavo odrskih vlakov v Prešernovem gledališču Kranj, zagotovitev ustreznih prostorov za kontinuirano produkcijo baleta in plesne dejavnosti, obnovo mestne hiše, vzpostavitev protivetrne zaščite na Letnem gledališču Khislstein, odkup dodatnega skladišča za Mestno knjižnico Kranj ter večnamenskega 24 ur dostopnega prostora za Kreativnico in številne druge. »Na področju investicij želimo zagotoviti učinkovito redno investicijsko vzdrževanje kulturne infrastrukture in boljšo izkoriščenost infrastrukture na področju kulture,« pojasnjujejo na kranjski občini.

Med dolgoročnimi načrti še naprej ostaja izgradnja nove koncertne dvorane. »Koncertna dvorana je v načrtih MOK, je nujno potrebna investicija na področju kulture, gre pa za zahteven projekt. Vsekakor bi ta pridobitev močno prispevala k produkciji in razvoju glasbenih ter uprizoritvenih dejavnosti. V programu kulture 2021–2025 smo si zastavili cilj, da se do konca leta 2025 izvede priprava analize potreb in priprava projekta za vzpostavitev večnamenske kulturne dvorane oziroma kulturnega centra,« še pišejo na občini.

 

Program trenutno v javni obravnavi

Program kulture MOK 2021–2025 je trenutno do 15 avgusta v javni obravnavi. Dostopen je na spletni strani občine. Zainteresirani lahko pripombe posredujejo na elektronski naslov petra.polak@kranj.si ali po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, najpozneje do 15. avgusta.

Komentarjev 1
  • Daniel_Johnson 14:56 29.julij 2021.

    Zdaj bo Google za spletno delo od doma plačeval od 25.000 do 30.000 dolarjev na mesec.Z mojo zadnjo mesečno spletno plačo sem prejel 27483 dolarjev iz računa paypal. Več o tem na tej spletni strani ......... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦