Gorenjska
1769 ogledov

Druga polovica mandata bo zahtevnejša

1/6
Mestna občina Kranj
V decembru je polovica mandata tudi za kranjskimi mestnimi svetnicami in svetniki. V Kranju jih mesti svet sestavlja 33, 7 svetniških skupin in 8 samostojnih svetnikov. Večina svetnikov je s svojim dosedanjim delom zadovoljna, kot tudi s konstruktivnim sodelovanjem z občinsko upravo. Se pa najde tudi nekaj kritik.

Ob polovici mandata smo črto pod dosedanjim delom potegnili tudi z nekaterimi svetniki oziroma svetniškimi skupinami. Tako so svoja razmišljanja z nami delili Evstahij Drmota (SD), Zoran Stevanovič (Zoran za Kranj), Bojan Homan (SDS), Igor Velov (Igor Velov – Lista za razvoj Kranja), Irena Dolenc (NSi) in Ana Černe (Levica).

 

Svetniki so s svojim delom zadovoljni

Svoje dosedanje delo svetniki ocenjujejo kot uspešno. V SD tako izpostavljajo, da drugače niti ne bi moglo biti, saj je bil sedanji župan Matjaž Rakovec izvoljen prav iz njihove liste. »Svetniška skupina SD deluje mirno in za občinske potrebe povezovalno!  Župan nima uradne koalicije, vendar med različnimi političnimi strankami v sedanjem občinskem svetu MOK vodi povezovalno politiko vse v interesu širše družbene (občinske) skupnosti. S takim načinom svetniška skupina soglaša in pred lastne uspehe postavlja zadovoljstvo občanov,« izpostavlja Evstahij Drmota iz SD.

 

Delo svetniške skupine Zoran za Kranj njen vodja Zoran Stevanović ocenjuje kot zelo dobro, »predvsem ob predpostavki, da nas je župan potisnil v opozicijo in nas na vse načine poskuša onemogočati. Čeprav je jasno, da je to nekonstruktivno in na škodo občine ter občanov, je strah trenutne oblasti pred našo politično močjo in javno podporo javnosti našim idejam in delu, premočen. Kljub temu ves čas svojega delovanja kažemo, da je možna drugačna politika, ki deluje izključno v korist ljudi.«

 

Tudi v svetniški skupini SDS so s svojim delom zadovoljni. Bojan Homan ga ocenjuje kot produktivno. »Najbolj smo zadovoljni, da smo uspeli na dnevni red uvrstiti točko o problematiki prihajanja migrantov v Mestno občino Kranj oziroma v Slovenijo. S tem smo zbudili tudi ostale občine in vlado, da se je začelo na tem področju res nekaj konkretno premikati.« Vodja Liste za razvoj Kranja Igor Velov pa predvsem izpostavlja njihovo konstruktivno delo: »V tem mandatu nismo del koalicije, ki bi vnaprej in brezpogojno zagotavljala glasove ZA pri odločanju na sejah mestnega sveta. Obenem pa nismo opozicija, ki bi vse rušila in zganjala demagogijo in populizem. Podpiramo vse kar je dobro za razvoj občine in dvig kvalitet bivanja občank in občanov.«

 

»Že prva pobuda za izgradnjo doma za starejše je dobila večinsko podporo. Postopki za izgradnjo novega doma na Zlatem polju so v teku, za starejše se načrtuje tudi dodatno dnevno varstvo na Planini in storitev Prostofer,« poudarja Irena Dolenc iz NSi. Ob tem dodaja, da so ponosni tudi na svoj prispevek pri številnih infrastrukturnih ter izobraževalnih projektih, še posebej pa izpostavlja začetek urejanja poslovne cone Hrastje. »Na sejah in komisijah sem pri svojih prizadevanjih ves čas izpostavljala temeljne vrednote našega programa: solidarnost, pravičnost in enakopravnost. Ob tem sem vložila preko 12 svetniških vprašanj in pobude v zvezi z različnimi tematikami, od obnovitve vrtcev in šol, ki so v slabem stanju, do pobud pri ustanovitvi stanovanjskega sklada,« pa izpostavlja samostojna svetnica Ana Černe, ki je bila izvoljena na listi stranke Levica.

 

Večina izpostavlja konstruktivno sodelovanje z občinsko upravo

Najbolj kritičen do dela sedanje občinske uprave je Zoran Stevanović, saj jo je po njegovem težko ocenjevati, ker vedno sledi volji župana. »Župan se mogoče trudi opravljati delo po svojih najboljših močeh, vendar je to delo slabo opravljeno in kot tako tudi prepoznano v javnosti. V komunikaciji z občani namreč stalno ugotavljamo, da župana in trenutne oblasti ne zanimajo težave »malih« ljudi ter da vodenje občine poteka tako, kot da župana sploh nimamo. Prav tako je skrb vzbujajoče županovo zatiranje parlamentarne demokracije, saj je v več zadevah pokazal namero, da želi čim več pristojnosti mestnega sveta prenesti nase, predvsem kar se tiče sprejemanja pogodb velikih vrednosti,« pravi Stevanović. »Brez presežka. Uprava z  županom na čelu je zaključila nekaj projektov, ki so se začeli v prejšnjih mandatih. Kar se tiče projektov, začetih v tem mandatu, je nekaj dobrih, nekateri pa mogoče niso ravno prioriteta,« pa meni Velov, ki dodaja: »Osebno menim, da ima župan v mestnem svetu dokaj mirno plovbo. Predvsem zaradi razumnih in konstruktivnih svetnikov. Iz izkušenj pa vem, da se bo to v drugi polovici mandata precej spremenilo.«

 

Večinoma sicer predvsem izpostavljajo konstruktivno sodelovanje. »Z županom Matjažem Rakovcem najdemo skupni jezik in lepo sodelujemo. Zaradi demokratičnega vodenja mestnega sveta, ni nobene koalicijske pogodbe. Svetniki imamo možnost, da dobre projekte podpremo, lahko sodelujemo s predlogi izboljšav, svetnikom neustrezne točke dnevnega reda so običajno odstranjene z dnevnega reda,« pravi Dolenčeva. »Sodelovanje poteka konstruktivno. Večina predlogov je dobro sprejetih, vendar realizacija žal velikokrat poteka prepočasi, še posebej na področjih, ki bi zmanjševali neenakosti in prispevali h kvaliteti življenja vseh,« opozarja Černetova. Homan pa dodaja: »Zadovoljni smo, da župan nadaljuje zastavljene projekte, predvsem projekt GORKI, ki ga je začela SDS v mandatu 2004 – 2008. Proračunski denar se porabi namensko, tako da z delom občinske uprave več ali manj zadovoljni.«

 

Drmota je ob vsem tem izpostavil strokovnost trenutnega občinskega vodstva. »Pred volitvami smo v SD poudarjali, da Kranj zmore več. S sedanjim županom g. Matjažem Rakovcem in podžupanom g. Janijem Černetom je vajeti občine končno prevzela strokovno izkušena ekipa z veliko mladostne energije. V prvem delu mandata smo to skupaj z župansko ekipo dokazali, saj smo/so uspeli premakniti in končati projekte, ki so se zdeli neizvedljivi in začeti nove, ki bodo korenito spremenili našo občino.«

 

Pri projektih v drugi polovici mandata je treba biti realen

Glede druge polovice mandata in projektov, ki bi morali biti izpeljani, večina izpostavlja izgradnjo novih stanovanj, vzpostavitev Poslovne cone Hrastje, izgradnjo novega Doma upokojencev in reševanje problematike parkiranja. V NSi si po besedah Dolenčeve želijo še Regijski vadbeni športni center s parkirno hišo v sklopu Športnega parka, koncertno dvorano, kolesarsko povezavo od Delavskega mostu do Škofje Loke, ureditev križišča Ješetove ulice s Škofjeloško cesto in sprejem Strategije ravnanja z odpadki v Kranju. V listi Zoran za Kranj pa si predvsem želijo, da bi zaživela njihova ideja glede ureditve parkirnih mest za prebivalce stanovanjskih naselij Zlato polje, Vodovodni stolp in celotna Planina ter da bi imela oblast posluh za njihove predloge, ki jih prejemajo od krajanov vseh krajevnih skupnosti.

 

»Občina mora vlagati v trajnostno gradnjo javnih neprofitnih stanovanj ter spodbujati razvoj stanovanjskih zadrug in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi zagotavljale varen, trajen in dostopen najem. Zavzemati se je treba za možnost omejevanja višine in rasti tržnih najemnin s strani občine ter voditi izrazito socialno stanovanjsko politiko,« izpostavlja Černetova, po besedah Drmote pa je »ena najbolj potrebnih z ozirom na varnost udeležencev v prometu in obenem najatraktivnejša izgradnja nadhoda med Tušem in Qlandijo preko državne ceste, ki razmejuje velika mestna spalna naselja in rekreacijsko sprehajalne poti.« Medtem si Homan želi več vlaganj v vrtce, kjer je po njegovih besedah občina zaspala in bi bil vesel, če bi se vsako leto ali vsaj vsake dve leti zgradil en nov vrtec.

 

»Pri tem je potrebno biti realen in korekten. Zelo všečno bi bilo našteti kup projektov. Žal so možnosti omejene in čas pred nami negotov. Več bo jasno ob sprejemanju rebalansa proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022. In ne pozabimo, leto 2022 je volilno leto in zato nepredvidljivo,« pa zaključuje svetnik Igor Velov.

KRANJ Gorenjska Kranjski župan odkljukal že veliko zadanih ciljev
Komentarjev 3
  • Decko 14:00 31.december 2020.

    Dokaz, kolk se da zasluźit z uvozom albancev je novogradnja kranjskega župana, ki dokazuje da ima v žepu več kot bi zaslužil z normalno plačo

  • botile 04:56 31.december 2020.

    www︎.︎FideLizy︆.︆net - oddličen prrojekt za odrasle, ki želijo najti partnerja za sseks

  • brencl 19:39 30.december 2020.

    Seveda bo zahtevnejša, saj bodo v občinski svet uvedli obvezno šiptarščino!