Gorenjska
537 ogledov

Kranjska občina gre na elektriko

BMW i8 e-drive Roadster Anže Petkovšek BMW i8 e-drive Roadster
Mestna občina Kranj v zadnjih letih v svoje delovanje vse bolj vključuje tako imenovane trajnostne komponente. V prihodnjih letih bodo tako dosedanji občinski vozni park zamenjali z električnimi vozili, postavili javno mrežo električnih polnilnih postaj in vzpostavili sončne elektrarne.

Mestna občina Kranj stremi k spodbujanju rabe ekoloških vozil in posledično vzpostavitvi prometne infrastrukture za alternativna goriva. Celostno pa teži k zmanjšanju okoljske obremenitve za izboljšanje zdravja in splošno ohranitev okolja. »S projektom električna mobilnost smo aktivno pristopili k uresničevanju zadanih ciljev na področju varstva okolja in trajnostne naravnanosti. S tem projektom bomo poskrbeli za zmanjšanje onesnaževanja zraka, povečanje rabe energije iz obnovljivih virov, razvoj javne infrastrukture za električno mobilnost ter razvoj infrastrukture za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov z dolgoročnim ciljem lokalne samooskrbe z električno energijo. Ob tem bomo poskrbeli še za promocijo električne mobilnosti ter uresničili cilje in ukrepe iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta. Tako bomo tudi izpolnili obveze držav članic Evropske unije,« je ob projektu izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec.

 

Svetnike zmotil podpis javno-zasebnega partnerstva

Kranjski svetniki so se strinjali z izvedbo projekta, a pri vsem tem jih je zmotil izbor zasebnega partnerja in podpis pogodbe z njim. Slišati je bilo, da bi o sami pogodbi moral razpravljati svet in jo potrditi ali zavrniti. Marko Hočevar iz Oddelka za gospodarske dejavnosti na kranjski občini je pojasnil, da je mestni svet že oktobra lani sprejel Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Električna mobilnost v Mestni občini Kranj«, ki je bil podlaga za objavo razpisa, ki je bil objavljen 4. februarja letos.

 

»Postopek izbora je bil izveden na način s konkurenčnim dialogom. Do roka za oddajo prijav smo prejeli tri prijave: Petrol d.d., Vizije mobilnosti d.o.o. in Elektro Gorenjske d.d. Pogajanja so s kandidati potekala v petih krogih. V postopku pogajanj smo skupaj s kandidati oblikovali koncept, ki je bil predmet poziva za oddajo končne ponudbe. Na razpisu je bilo kot najcenejši ponudnik na koncu izbrano podjetje Vizije mobilnosti,« je pojasnil Hočevar.

 

Župan Matjaž Rakovec je ob tem izpostavil, da bo obveza občine, zavodov in javnega podjetja plačilo stroška električne mobilnosti, ki je določen za posamezni razred vozil in število prevoženih kilometrov. »Koncesionar bo do pogodbeno določenih kilometrov pokril stroške polnjenja vozil in vse stroške v zvezi z vozili, ki nastajajo. Občina bo koncesionarju za posamezno polnilnico mesečno plačevala strošek upravljanja, s tem da mora koncesionar izvajati upravljanje, redno in investicijsko vzdrževanje polnilnic, zagotavljati podporo za plačevanje polnjenja, servis, nadzorni center in ustrezno delovanje polnilnic,« pravi Rakovec in dodaja, da je pogodba podpisana za 15 let, ob tem pa imajo nekateri ukrepi v okviru projekta precej daljši rok uporabe.

 

Nova električna vozila, polnilnice in sončne elektrarne

Projekt Električna mobilnost je sestavljen iz 3 stebrov. Prvi steber predvideva je zamenjavo obstoječega voznega parka vozil na fosilna goriva za električna ter vzpostavitev domicilnih polnilnic. Menjava vozil je razdeljena v 3 faze. Do konca letošnjega leta bodo tako zamenjali 12 vozil, do konca prihodnjega 55, nato pa še 63, pri čemer pa zamenjava ni obvezujoča. Koncesionar bo za zamenjana vozila moral zagotavljati servisiranje, registracijo, tehnični pregled, menjavo pnevmatik, zavarovanje, letno vinjeto, električno energijo za polnjenje, domicilno polnilnico, sistem upravljanja voznega parka in po potrebi nadomestno vozilo. Vozila mora koncesionar tudi menjavati, in sicer na 5 let. Vrednost prvega stebra projekta je slabih 4,5 milijona evrov.

 

Drugi steber sestavlja mreža javnih polnilnic za električna vozila, ki jih bodo zgradili na več različnih lokacijah. Skupaj bo zgrajenih 15 polnilnic oziroma 30 polnilnih mest moči do 22 kW na polnilno mesto. Koncesionar bo po postavitvi polnilno infrastrukturo vzdrževal, vzpostaviti mora sistem upravljanja, ki bo zagotavljal stalno delovanje polnilnic, zagotoviti odpravo napak, polnilnice v času koncesije zamenjati, če bo to potrebno in vzpostaviti sistem polnjenja po ceniku, ki ga bo predhodno potrdil mestni svet. V prihodnje namreč na občini načrtuje zaračunavanje polnjenja električnih vozil in s tem ustvarjanje prihodka, s katerim bodo pokrili stroške upravljanja električnih polnilnic. Investicijska vrednost ukrepov drugega stebra znaša slabih 300.000 evrov.

 

V tretjem stebru, ki je vreden slabih 400.000 evrov, pa nameravajo izgradnjo treh sončnih elektrarn, in sicer na strehah Podružnične šole Center, pokritega olimpijskega bazena in industrijskega objekta Komunale Kranj v Zarici. Proizvedena električna energija se bo porabljala v teh objektih, st em pa se bo zniževal strošek za električno energijo v njih. Pogoj pri razpisu je bil tudi, da se zgradijo sončne elektrarne najmanj takšne moči, da bo v njih proizvedena električna energija najmanj v količini, kot jo potrebujejo vozila iz prvega stebra.

Komentarjev 2
  • rexuathe 18:22 09.december 2020.

    www︎.︎ictec︆.︆net - oddličen projekt za odrrasle, ki želijo najti parrtnerja za sseks

  • seicacun 14:43 09.december 2020.

    www︎.︎ictec︆.︆net - odličen prrojekt za odrrasle, ki želijo najti partnerja za sseks