Gorenjska
4113 ogledov

Na otok po novi poti

1/3
Mestna občina Kranj
Mestna občina Kranj je po več obljubah le uredila pot za pešce in kolesarje na Majdičev log, danes bolj poznan kot Savski otok.

V prvi fazi projekta je tudi uradno za javnost odprt prenovljeni most čez savski kanal ob Majdičevi hiši, promet za pešce in kolesarje pa je omogočen po vrhu ozelenjenega nasipa kanala do trgovskega središča. Ob poti so postavljene table z zgodovino otoka, povezano z družino Majdič, ki je bila lastnica celotnega otoka do nacionalizacije premoženja. »Z vzpostavitvijo nove poti v Majdičevem logu Kranj pridobiva najkrajšo dragoceno javno povezavo do novega prostora središča mesta z nakupovalnim centrom in preostankom zelenih površin Savskega otoka. Hkrati pa bodo obiskovalci dobili povsem novo perspektivo na mestno jedro z vodne površine savskega kanala,« je ob tem povedal kranjski župan Matjaž Rakovec.

 | Avtor: Mestna občina Kranj Mestna občina Kranj

Večino sredstev za obnovo mostu je prispeval Elektro Gorenjska, sredstva za ureditev poti na nabrežini pa je pokrila kranjska občina, in sicer približno 50.000 evrov. Občina je poskrbela za ureditev in utrditev poti, postavitev varovalne in lesene ograje proti kanalu, zasaditev drevoreda obvodnih avtohtonih obvodnih vrb vrste iva in ostalega rastlinja. Do novega leta bodo postavili še informativne table, povezane z zgodovino otoka in naravnimi značilnostmi.

 

Majdičevi so zelo pomembni za razvoj Kranja

Družina Majdič je bila močno povezana z industrijskim razvojem Kranja. Ta je pred več kot stotimi leti na otoku postavila tudi elektrarno. Prav v bližini otoka so leta 1893 prižgali tudi prvo luč v Kranju – v Majdičevem mlinu. Približno poldrugi meter velik mlinski kamen, ki je bil pred obdobjem vzpostavitve elektrarne del mlina, bo postavljen na nabrežini ob poti, s čimer Kranj ohranja svojo bogato dediščino.

 

Rečni bregovi bodo povezani z novimi mostovi

Kranj je mesto ob dveh pomembnih slovenskih rekah – Savi in Kokri. V zadnjih tridesetih letih pa v mestu ni bilo postavljenega nobenega novega premostitvenega objekta. Prebivalci do bližnjega soseda na nasprotnem bregu Save ali Kokre se morajo tako peljati več kot 10 kilometrov daleč.  To bodo sedaj spremenili z gradnjo objektov za pešce in kolesarje, poleg tega pa se bo z vzpostavitvijo novih javnih površin širil dragoceni javni zeleni prostor.

 

»Sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta za kanjon reke Kokre je tudi most za kolesarje in pešce, prehoden za nujno intervencijo, ki bo povezoval Skalico s Pungartom. S tem bo občina vzpodbudila večjo povezanost in aktivnosti v starem Kranju, s čimer se bo odprl še neposredni dostop na najbolj gosto poseljeno območje mesta – Planino. Idejna zasnova za most je narejena, trenutno rešujemo zadeve, povezane z lastništvom zemljišč. Nad Kokro je v fazi izdelave idejne zasnove še gradnja brvi, ki bo povezovala Športni center Kranj s Primskovim,« pojasnjujejo na kranjski občini.

 

Ob tem pa se na kranjski občini pogovarjajo tudi o vzpostavitvi dveh brvi s sosednjima občinama. »Izdelali smo idejno zasnovo za most, ki povezuje bregova Save na relaciji Praše–Prebačevo. Z občino Šenčur, v kateri leži Prebačevo, se je občina dogovorila za skupni javni razpis za pridobitev ostale investicijske dokumentacije. Z občino Naklo pa se pogovarjamo tudi o gradnji brvi čez Savo na relaciji Besnica–Okroglo,« so pojasnili na občini.

 

Mestna občina Kranj načrtuje še rušenje in gradnjo novega mostu pri Planiki. Ta bo dvosmeren za motoriziran promet, uredili pa bodo tudi površine za kolesarje in pešce. Poleg tega se ukvarjajo tudi z drugimi načrti, kot so nadhod med trgovskima centroma Tuš in Qlandia, ki bo povezal Planino s Hrastjem in poslovno cono. Pri slednjem že izdelujejo vlogo za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo.

Komentarjev 4
  • plunexma 15:11 06.december 2020.

    www︎.︎Devmar︆.︆net - odličen projekt za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks

  • blogopox 11:47 06.december 2020.

    www︎.︎Devmar︆.︆net - oddličen projekt za odrasle, ki želikko najti parrtnerja za seks

  • liranoc 08:38 06.december 2020.

    www︎.︎Devmar︆.︆net - odličen projekt za odrasle, ki želikko najti partnerja za sseks