Gorenjska
2642 ogledov

Slovenska vojska preklaplja na alternativna goriva

stajerska05.07.09...slovenska vojska...maribor...patrie...patria...oklepniki 8x8 Barbara Bradač Fotografija je simbolična.
Prejšnji teden je Mestno občino Kranj obiskal obrambni minister Matej Tonin. Ker je bil to delovni sestanek, novinarjev niso vabili. Na spletni strani MORS pa so med drugim navedli, da so se pogovarjali o naložbi v vodikove in električne polnilnice na območju Vojašnice Petra Petriča Kranj za potrebe vojaških in tudi civilnih vozil. Z ministrstva pa so po našem poizvedovanju razkrili, da že pridobivajo soglasja in gradbeno dovoljenje ter še, da gre za 16 milijonov evrov vreden projekt, ki naj bi ga poleg zasebnika sofinanciral tudi podnebni sklad.

Ker so na spletu zapisali, da gre za projekt javno-zasebnega partnerstva, in da bodo polnilnice na voljo tako za vojaške kot civilne potrebe, smo na občino in ministrstvo zaprosili za še več podatkov.

Kranjski podžupan Janez Černe je za Žurnal24 pojasnil, da gre za pilotni projekt zveze Nato pod nazivom RESHUB in da bo kranjska vojašnica vzorčna. Lokalna skupnost pa si lahko, kot je bilo povedano na delovnem sestanku, v prihodnje obeta polnjenje vozil za komunalo in javni prevoz, potencialno pa tudi za zasebne uporabnike.

O projektu Defence Resilience Hub Network in Europe – RESHUB - vozlišče v Vojašnici Petra Petriča Kranj, za katerega je MORS aprila lani z javnim pozivom iskal promotorje za izvedbo javnega-zasebnega partnerstva, je mogoče na spletu že skoraj eno leto najti več tehničnih podrobnosti.

Iz ene zapisane navedbe pa se da sklepati, da gre za posredno povezan projekt s predsedovanjem Slovenije Svetu EU: zapisano je namreč, da bi za delovanje sistema potrebovali pet avtobusov s povprečno 50.000 prevoženimi kilometri in da bo za predsedovanje (?) na razpolago približno 50 vozil na vodik, ki bodo letno prevozila približno 25 tisoč kilometov.

Nemoten dostop za civiliste

Na vprašanje, kako daleč so s projektom, so nam z ministrstva odgovorili, da je bila na njihov poziv oddana ena vloga in da je ministrstvo pripravilo investicijsko in projektno dokumentacijo. Trenutno pa, kot so pojasnili, poteka postopek pridobitve soglasij in izdaje gradbenega dovoljenja. Vrednost projekta pa ocenjujejo na 16 milijonov evrov.  

"Odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva po ZJZP (Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu) bo sprejela Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za obrambo predvidoma v prvi polovici leta 2021. Po sprejemu uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta RESHUB bo ministrstvo objavilo javni razpis in izbralo najugodnejšega zasebnega partnerja. Na javni razpis se lahko prijavijo vsi zainteresirani pravni subjekti."

O tem, koliko denarja naj bi vložil zasebnik, ki mu bodo podelili 15-letno koncesijo, in koliko denarja naj bi pridobili iz podnebnega sklada, bo znano šele po izvedenem postopku javnega razpisa, investicijska dokumentacija pa predvideva financiranje polnilnice vodika iz podnebnega sklada, so navedli v odgovoru.

Na pomislek, kako bodo zagotovili gibanje civilistov na vojaškem območju, kjer bodo polnilnice, pa so z ministrstva razložili, da so v okviru projekta predvidena gradbena dela, ki bodo območje parkirišča uredila tako, da bo nemoten dostop do polnilnice tudi za civilno prebivalstvo. Polnilnica pa je, kot so pojasnili, predvidena na obrobju vojašnice na lokaciji obstoječega parkirišča, in sicer le z zunanjim dostopom.

Kaj je RESHUB

V dokumentu, objavljenem na spletu (poziv promotorjem), je zapisano, da je namen in cilj projekta RESHUB "zgraditi začetno zmogljivost dolgoročne samooskrbe obrambnih infrastrukturnih kapacitet v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, ki oskrbujejo z energijo vozila in opremo, nastanitvene, obrambne in ostale objekte pilotno v vojašnici Kranj."

Z uresničitvijo projekta bi, kot še navajajo, pripomogli k vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, katerim je Slovenija zavezana zmanjšanju izpustov CO2, zmanjšanju drugih toplogrednih plinov, k čistejšemu zraku, izboljšanju infrastrukture za brezemisijsko mobilnost.

Zgrajena zmogljivost v vojašnici Kranj bo podprla koncept podpore države gostiteljice zavezniških sil, delovanje lastnih obrambnih in varnostnih sil ter ob potrebah zagotavljala oskrbo z energijo kritični infrastrukturi ter oskrbo lokalne skupnosti v skladu s prioritetami in potrebami.

Vzporedno se s postavitvijo vozlišča spodbuja razvoj na področju vodikovih tehnologij, hranjenje energije, alternativnih pogonov, polnilnic različnih virov energije, kogeneracije toplote in elektrike ter obnovljivih virov energije.

Ugodna lega vojašnice v Kranju

Lokacija vojašnice Kranj, ki na leto povprečno porabi 300 tisoč evrov za energente, ima potencial, saj je blizu letališča Brnik, ima pa tudi ugodno lego za izkoriščanje sončne energije.

Strehe vojaških objektov so večinoma primerne za postavitev sončnih panelov in površine, ki so potencialni nosilci sončnih panelov, merijo skupno preko 8500 kvadratnih metrov, je zapisano v razpisu projekta.

Predvidena je sončna elektrarna 1 MW inštalirane moči na strehah zgradb, ki generira približno 1100 MWh letno. To je nekoliko več, kot je povprečna poraba vojašnice.
Sistem za pretvorbo energije bo presežek pridobljene električne energije pretvoril v vodik, ki ga bodo hranili v posebnem zalogovniku.

Ministrstvo bo plačevalo občini nadomestilo

Na delovnem sestanku na občini pa so se pogovarjali o tem, da bo ministrstvo za obrambo v prihodnje vplačalo Mestni občini Kranj nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), in sicer tako kot tudi vsem drugim občinam, kjer je navzoča Slovenska vojska, skladno z odločbo ustavnega sodišča.

Za koliko je bila doslej prikrajšana občina in kako visoko bo to vplačilo, zaenkrat še ni znano, saj so z izračuni pričeli šele po sestanku. Je pa podžupan Janez Černe odgovoril, da se ta prihodek (NUSZ) ne uporablja namensko, ampak je del integralnega proračuna.

 

Komentarjev 1
  • sam1 07:37 09.marec 2021.

    Sem se že ustrašil,da je kurirček kaj brskal okrog Velenjskega premogovnika zaradi spremembe energentov za pogon vojaškega železja.....