Gorenjska
3416 ogledov

V stečajni masi 341 evrov in 14 centov

Hotel Creina Kranj M. Ha. Hotel Creina d. o.o. iz Ljubljane je v stečajnem postopku, štirizvezdični hotel pa upravlja podjetje Tripas s sedežem na Koroški 5 v Kranju.
Upniki Hotela Creina so na Okrožno sodišče v Kranju prijavili za skoraj 530 tisoč navadnih terjatev in skoraj 59 tisoč evrov prednostnih terjatev. Stečajne mase, razen v neznatnem delu, ni, razkriva na spletni strani Ajpesa v prvem poročilu in otvoritvenem poročilu dr. Jaka Pengov, stečajni upravitelj Hotela Creina.

Kot smo že poročali, je Okrožno sodišče v Kranju 14. januarja letos začelo stečajni postopek nad gospodarsko družbo Hotel Creina, družba za hotelirstvo, gostinstvo in turizem, d. o. o., Ljubljana. Hotel Creina je sicer tudi hotel v središču Kranja, na Koroški cesti 5, s katerim upravlja podjetje Tripas, ki ima sedež na istem naslovu.

Predlog za stečajni postopek je podala že junija lani upnica, nekdanja zaposlena, ker ji niso izplačali dela plač in odpravnine. Poslovodstvo stečaju zaradi insolventnosti temu ni nasprotovalo, kot glavni razlog pa je navedlo epidemiološke razmere, zaradi katerih dolžnik v letu 2020 ni mogel opravljati dejavnosti.   

V poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, je stečajni upravitelj dr. Jaka Pengov zapisal, da se je februarja sestal z zadnjim direktorjem pred začetkom stečajnega postopka (z imenom ga ne imenuje. Ta direktor pa je Saša Janez Lajovic, tudi 100-odstotni lastnik družbe, op. a.) in da mu je izročil dokumentacijo. Ta pa, kot je zapisal, ni popolna in ažurirana, poleg tega pa so nekateri dokumetni sami s seboj v nasprotju.

Družba Hotel Creina s sedežem v Ljubljani, Pot za Brdom 102, je sicer začela poslovati leta 2014 kot pravni naslednik podjetja Creina HTP, ki je bilo v lasti G skupine, in je prav tako končalo v stečaju.

Stavbo vrnili, zaloge prodali, delavci pa ...

Kot je možno razbrati, je v podjetju Hotel Creina, ki je v stečajnem postopku, tudi zdaj zaposlena le še ena oseba, a še ta le zato, ker je bila v trenutku odpovedi pogodbe o zaposlitvi na bolniškem dopustu in ji tako nadomestilo izplačuje ZZZS.

Že nekdanji direktor (Lajovic) je stečajnemu upravitelju pojasnil, da je stečajni dolžnik kot najemnik stavbe, v okviru katere je opravljal hotelirsko in gostinsko dejavnost, stavbo od najemodajalca to je družbe Creinainvest d. o. o. Koroška 5 Kranj prejel "na ključ", to je z vsemi pritiklinami, sestavinami in premičninami, kot takšno jo je z upoštevano obrabo delovnih sredstev najemodajalcu vrnil 22. junija 2020. Obenem je povedal, da stečajni dolžnik ob začetku stečajnega postopka ni imel zalog, saj jih je pred začetkom stečajnega postopka prodal družbi Tripas.

Direktor je stečajnemu upravitleju Hotel Creina tudi pojasnil, da so se nekateri od zaposlenih, ki so jim pogodbe o zaposlitvi prenehale v letu 2020, zaposlili pri trenutnem upravljavcu Hotela Creina, to je pri družbi Tripas, d. o. o., Koroška cesta 5, Kranj.

Stečajni upravitelj išče premoženje

Verjetno so edino premožnje stečajnega dolžnika terjatve do kupcev oziroma poslovnih partnerjev, a kot je ugotavljal stečajni upravitelj, so bile v večini vsaj delno poplačane.

V stečajni masi je 361,14 evra denarnih sredstev, kar ni dovolj niti za stečajni postopek. Predujem za začetek stečajnega postopka v višini 2159 evra je tako nakazalo Okrožno sodišče v Kranju. Ker stečajne mase skorajda ni, se morda najde v nadaljevanju stečajnega postopka. Stečajni upravitelj zdaj zato poziva upnike in zainteresirane, da mu v 15 dneh sporočijo, ali vedo za kakšno premoženje stečajnega dolžnika.

V otvoritvenem poročilu stečajnega upravitelja Hotela Creina pa je izguba navedena v višini 589.241 evrov, pri čemer gre za obveznosti do navadnih upnikov v višini 587.321 evrov: Okrožnemu sodišču v Kranju so, kot je navedel stečajni upravitelj, po razglasitvi stečaja v roku treh mesecev (od 14. januarja do 14. aprila) upniki prijavili za 528.669 evrov navadnih terjatev in 58.652 evrov prednostnih terjatev.

Komentarjev 1
  • miho 10:22 16.maj 2021.

    Se je že začelo. Stečaj turizma. Vprašanje je le, kam je izpuhtelo vse bogastvo, ki so si ga nabrali od oddajanja sob v času, ko je turizem še cvetel. Nočitve v hotelu niso poceni.