Gorenjska
854 ogledov

Večina bo letos ponovno kandidirala

Peter Šalamon
Novembra se bomo podali tudi na lokalne volitve. Pred njimi smo tako kranjske mestne svetnice in svetnike povprašali o svojih uspehih v iztekajočem mandatu ter načrtih za naprej.

»Svoje delo v mestnem svetu ocenjujem kot konstruktivno,« pravi Ana Černe (Levica) »V mestnem svetu sem večkrat dokazala, da vedno stojim za svojimi stališči, kljub temu da sem bila pri teh prizadevanjih večkrat edina. Prizadevala sem si za obnove in gradnjo vrtcev in šol, kar se je v tem mandatu izboljšalo. Večkrat sem opozarjala na to, da ne smemo dodatno obremeniti najranljivejših skupin z višjimi položnicami, kar smo večkrat uspešno zaustavili. Naslavljala sem problematiko družinskih zdravnikov in stremela k temu, da se razmere uredijo ne samo na lokalni ravni, temveč tudi na državni. Opozarjala sem na sistemske probleme priseljevanja in podeljevanja viz, ki jih je potrebno reševati pri vzrokih - neregulirano področje posredovanja dela  - ter poskrbeti za uspešno integracijo otrok, ki so žrtve tega sistema. Zagovarjala sem ustanovitev stanovanjskega sklada, s čimer bi povečali fond za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj, kar je trenutno še v pripravi. Spodbujala sem več prizadevanj občine na področju mladih in s trenutno strategijo za mlade se je na tem področju naredil korak naprej ter da se uredi prostorska stiska v gledališču Kranj.  Uspešno smo izpeljali pogajanja za izgradnjo novega doma upokojencev.« Na letošnjih lokalnih volitvah se bo potegovala za nov mandat mestne svetnice. »V enem mandatu ne moreš vsega realizirati. Še naprej si bom prizadevala, da noben v družbi ne bo preslišan in da bodo v mestnem svetu imele glas tudi ranljivejše skupine v družbi, mladi, starejši, kulturniki in okolje,« izpostavlja Ana Černe. Ob tem je še zapisala, da Levica v Kranju svojega županskega kandidata najverjetneje ne bo imela. O morebitni podpori pa bodo razmislili, ko bodo znani županski kandidati oziroma kandidatke.

Na letošnjih lokalnih volitvah bo za mestno svetnico ponovno kandidirala tudi Irena Dolenc (NSi). »Številni volivci to pričakujejo od mene, mi zaupajo, mi pišejo, me kličejo. Probleme sprejemam kot izzive, ki jim je potrebno poiskati rešitve in skupaj z drugimi izbrati najprimernejše. Verjamem, da NSi v Kranju pušča svojo pozitivno sled s poštenostjo, delavnostjo, načelnostjo in sodelovanjem. NSi ima napisan štiriletni program razvoja Kranja, sodelovali pa smo tudi pri ustvarjanju programa Skupaj za Kranj. Iz prejšnjega programa smo razen koncertne dvorane izpolnili naše predvolilne obljube, nekatere so še v uresničevanju,« pravi. Iztekajoči mandat pa ocenjuje kot uspešnega. »NSi je podprla številne dobre projekte za razvoj Kranja, pri nekaterih smo se tudi izpostavili: Veselili smo se novega krožišča in novega vrtca v Zg. Bitnjah, atletski stadion je prenovljen, približujemo se gradnji novega doma za starostnike, Prostofer je zaživel, ureja se obrtna cona Laze in prvi koraki za poslovno cono Hrastje so za nami. NSi je storila vse, da v Kranju ne bo igralnice Casino Admiral. Žal še vedno nimamo mestu primerne koncertne dvorane in proračun Kranja ne zmore tudi drugih prepotrebnih infrastrukturnih projektov. Svetniki Kranja smo se dvakrat izkazali, ko smo stopili skupaj in večinsko podpri sklepe, ki so vodili v spremembo zakona glede stalnih in začasnih prebivališč in zakona o tujcih, na spremembo zakonodaje na področju šolstva še čakamo, poteza je na novi vladi,« pravi Irena Dolenc. Nova Slovenija je sicer na letošnjih lokalnih volitvah v Kranju za županskega kandidata podprla Iva Bajca, ki ga podpirajo tudi v SDS in SLS.

LOKALNE VOLITVE Gorenjska Znan še en županski kandidat

Konec poletja se je v kranjskem mestnem svetu izoblikovala nova svetniška skupina Gibanje Svoboda. V njej deluje tudi Nataša Majcen, ki je bila izvoljena na Listi Marjana Šarca. »Kot predsednica komisije za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo sem bila soočena s stisko kmetijskih gospodarstev, ki delujejo v Mestni občini Kranj. Pri širitvi in posodobitvi gospodarstev oziroma novogradnji nestanovanjskih kmetijskih zgradb je veliko oviro predstavlja visok komunalni prispevek. Na mojo pobudo je v novem odloku, sprejetem septembra 2020, dosežena oprostitev plačila komunalnega prispevka za tovrstne stavbe v višini petdeset odstotkov,« je o svojih uspehih v iztekajočem, mandatu zapisala Majcen. Ob tem napoveduje ponovno kandidaturo za svetnico. Glede podpore županskemu kandidatu pa je dodala: »Mojo podporo bo dobil/a kandidat/ka, ki ima demokratičen pristop reševanja izzivov, ki združuje in ne deli, na naše, vaše, njihove. Ima spoštljiv odnos do občanov in zaposlenih na občinski upravi, zna prisluhniti različnim interesom na celotnem področju mestne občine Kranj, ne le severno od Kranja.«

V novi svetniški skupini je tudi Robert Nograšek, ki je bil prav tako izvoljen na Listi Marjana Šarca. V tem mandatu je bil tudi podžupan Mestne občine Kranj. Glede letošnjih volitev nam je sporočil, da se zaenkrat še ni dokončno odločil za kandidaturo. »V začetnem obdobju mojega nastopa funkcije podžupana sva s sodelavko Tatjano Bilbija obiskala in popisala »izzive« v vseh 26-ih krajevnih skupnostih. Sodeloval sem pri pripravi poročila o nezazidanih stavbnih zemljiščih, ki so v lasti MOK. Aktivno sodeloval pri pridobivanju zemljišč za PC Hrastje (razgovori z lastniki zemljišč). Vodil razgovore z lastniki »kontejnerjev« za odstranitev »MINI TRŽNICE« na Planini. Ves moj mandat sem podpredsednik Komisije za reševanje pripomb in pritožb občanov. Vodim Komisijo za ljudi s posebnimi potrebami v Mestni občini Kranj. Koordiniram skupino za reševanje tujske problematike (v njej sodelujemo večinoma s predstavniki inštitucij, ki so povezani s to tematiko). Po pooblastilu župana se udeležujem vseh zasedanj Skupnosti občin Slovenije. V skladu s politiko kabineta župana se udeležujem različnih dogodkov in prireditev kot zastopnik MOK,« pa o svojem dosedanjem delovanju pravi Nograšek.

Ali bo na letošnjih lokalnih volitvah ponovno kandidirala za mestni svet oziroma županjo, še ne ve Barbara Gunčar (Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost). Kot nam je povedala, bodo o tem predvidoma odločali po 20. septembru. Glede iztekajočega mandata pa pravi: »Javnost sem opozorila, da je potrebno vlaganje v infrastrukturo KS enakomerno, glede na povprečnino. Participativni proračun je po moje samo marketinška poteza, saj 20 000 evrov, ki so jih KS dobile, pomeni le nekaj igral. Zakon o lokalni samoupravi zahteva, da se gradi infrastruktura za vse, zdaj ni ne zdravstva, ne šolstva za vse kraje, kaj šele vrtci. Zaradi velikega števila tujcev je jezik v šolah že postal večinoma tuj, ne slovenski. Tako bomo vsekakor podpirali vlaganja v KS po prihodkih v proračun, torej po glavarini. Toliko kot kraji prispevajo, toliko morajo dobiti sredstev za šole, vrtce… Trenutno se namreč večina sredstev ne vlaga v podeželje.«

»Naša lista, ki je zmagala na zadnjih lokalnih volitvah v mestni svet in je imela največje število svetnikov v mestnem svetu, že od samega začetka mandata dela s polno paro. Po ustanovitvi stranke Resni.ca, je bila svetniška skupina preimenovana v Resni.co. Ves čas je pri oblasti in lokalnih političnih elitah obstajal strah pred nami, zato smo bili hitro potisnjeni v opozicijo, ves čas smo prejemali blokade in polena pod noge. Kljub temu smo pri neprestano dokazovali, da je možna drugačna politika, politika, ki deluje le v korist ljudem. Nadzorovali smo trenutno oblast, preprečevali koruptivna dejanja in opozarjali na nepravilnosti,« pa izpostavlja Zoran Stevanović (Resni.ca) in dodaja: »Glede na dejstvo, da me zares mnogo ljudi poziva k temu, da vsakodnevno dobivamo sporočila popdore in glede na vse moje izkušnje v lokalni politiki ter poznavanje kranjske občine, bom zagotovo kandidiral za župana MO Kranj, prav tako pa bomo predlagali odlično listo kandidatk in kandidatov za mestni svet.« Med največjimi uspehi stranke v kranjskem mestnem svetu pa izpostavlja uvedbo participativnega proračuna, vzpostavitev povezave med Savskim otokom in mestnim jedrom, ves čas so nasprotovali raznim podražitvam. Tega se bodo držali tudi v novem mandatu. »Imamo odlična programska izhodišča, naša rdeča nit je boj proti korupciji. Naše prioritete bodo zagotovo povečanje nadzora nad nekontroliranim prisljevanjem tujcev, predvsem v mestno jedro, gradnja stanovanj, pri čemer bodo lahko mlade družine z najemnino že plačevale kupnino, rešitev problema parkiranja v naseljih Planina, Zlato polje in Vodovodni stolp, spodbujanje samooskrbe in lokalnega kmetijstva z namero, da bodo vsi občinski javni zavodi (vrtci, šole…) kupovali hrano pri lokalnih kmetih, spodbujanje vrtičkarstva, ki je bilo v tem mandatu občanom kar odvzeto, pametna oživitev mestnega jedra in spodbujanje turizma. MO Kranj bo vsem operativnim prostovoljnim gasilcem plačevala mesečno dodatno zdravstveno zavarovanje. Rešili bomo problem ekološke bombe v industrijski cone Laze v Stražišču. Vsekakor pa bomo enakomerno skrbeli za vse krajevne skupnosti, saj so se okoliške ves čas zanemarjale,« izpostavlja Stevanović.

Zoran Stevanović LOKALNE VOLITVE Gorenjska Bo boj za županski stolček enak kot pred štirimi leti?

Igor Velov (Lista za razvoj Kranja) izpostavlja, da so v zadnjih štirih letih pripomogli k uresničitvi vseh velikih projektov v Kranju. »Brez naših glasov župan ob svoji šibki neformalni  koaliciji SD in SDS z nekaj sateliti ne bi mogel sprejeti praktično ničesar. Predvsem pa smo velikokrat preprečili slabe odločitve kot so razne podražitve, novosti, kot so casino, potratne projekte, uničevanje okolja itd.« Glede največjih usehov v tem mandatu Velov izpostavlja realizacije velikih projektov, ki so jih začeli že v prejšnjih mandatih in so jih skupaj s trenutnim županom zaključili ali pa so v sklepni fazi. »To je osnovna šola pri Prešernovem gaju, prenova bivše gradbene šole v mestu v glasbeno šolo, kanalizacija Britof Predoslje, cesta skozi Mavčiče itd.,« pravi in dodaja: »Za uresničiti je še veliko in to nam lahko uspe v naslednjem mandatu, ko bomo še močnejši, upajmo, in da tudi z zmago našega kandidata za župana. V tem mandatu ni bilo posluha za veliko naših predlogov, kot so ureditev vrtičkov, dostopnost stanovanj domiciljnim prebivalstvom, učinkovit sistem parkirišč v blokovskih naseljih, pa hitrejša obnova cest in še kaj.« Imena svojega kandidata za župana Velov zaenkrat še ni razkril. Zapisal je le, da gre za kandidata, »ki je preverjeno sposoben, izkušen, izobražen, rojen Kranjčan in predvsem zelo dobro pozna delovanje občine.« Sicer bosta tako sam kot tudi sama lista letos kandidirala na lokalnih volitvah. »Predvsem želimo vzpostaviti jasno vizijo razvoja v Kranju. Konkretni projekti z datumom izvedbe in zneskom. Dovolj nam je istih obljub že 30 let o avtobusni postaji, koncertni dvorani, parkirnih hišah potem pa izvoljeni delajo  parke in spomenike. Ravno iz tega razloga bomo letos kot Lista za razvoj Kranja imeli svojega kandidata za župana,« zaključuje Velov.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.