Gorenjska
5408 ogledov

Zdravstveni dom se umika iz doma upokojencev

Kranj, ulica, starejši M. Ha.
Kranjski mestni svetniki bodo prihodnjo sredo predvidoma po skrajšanem postopku sprejeli odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Kranj na področju splošne medicine v Domu upokojencev Kranj.

Iz javnega zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) so namreč pred dvema mesecema, to je 22. julija, obvestili Mestno občino Kranj, da njihova enota, Zdravstveni dom Kranj, ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v domu starejših v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe (to je 0,86 programa) in ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev na področju splošne medicine v Domu upokojencev Kranj. Hkrati pa je OZG že podal strinjanje k podelitvi koncesije.
Cilj sprejetja odloka je, kot so navedli tudi v gradivu za mestni svet, da se s podeljeno koncesijo zagotovi nemoteno delovanje ambulante v Domu upokojencev Kranj. V predlogu novega odloka je tako navedeno, da javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Mestni občini Kranj lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti ter drugimi predpisi, ki urejajo način Izvajanja javne službe v primarni zdravstveni dejavnosti.

Skladno z novelo Zakona zdravstvene dejavnosti se koncesija lahko razpiše za 15 let z možnostjo podaljšanja. To pa se zgodi, kadar javni zdravstveni zavod ne more sam zagotoviti izvajanja določene zdravstvene dejavnosti v obsegu, določenim z mrežo javne zdravstvene dejavnosti, oziroma ne more zagotoviti ustrezne dostopnosti. Nadalje določa še, da podeljevanje koncesij poteka na podlagi koncesijskega akta, v katerem sta opredeljena obseg in enoten postopek podeljevanja koncesij na območju države. Koncesijski akt na primarni ravni izda pristojni organ lokalne skupnosti na podlagi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Razmere v Kranju niso noben unikum v Sloveniji: na perečo problematiko, to je, da ima vse več domov za starejše nezadostno zdravniško oskrbo stanovalcev, je nedavno opozorila Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Zdravstveni domovi so namreč zmanjšali prisotnost družinskih zdravnikov ali celo zavrnili zagotavljanje domskega zdravnika.

Ves čas aktivni razpisi za zdravnike

O težavah s kadri v Zdravstvenem domu Kranj smo poročali že večkrat. Na vprašanje, kakšne so trenutne razmere, smo iz službe za stike z javnostjo pri ZD Kranj prejeli pojasnilo, da je v Zdravstvenem domu Kranj trenutno zaposlenih 39 družinskih zdravnikov in zdravnic, tri specializantke in 13 pediatrinj (osem za predšolske otroke, pet za šolarje). Na zavodu za zaposlovanje imajo tako, kot navajajo, ves čas aktivne razpise za zdravnike (kar za 5 specialistov družinske medicine, dva specialista rentgenologa, enega specialista oftalmologa, specialista čeljustne ortopedije, enega specialista ustnih bolezni in endodontije, dva specialista pediatrije), v septembru pa so iskali še dve diplomirani medicinski sestri in tehnika zdravstvene nege. "Prav te dni potekajo razgovori s kandidatkami za medicinske sestre, pri zdravnikih pa je precej težje," so opozorili iz ZD Kranj.

Iz ZD Kranj so nam še razložili, da je delo na pediatriji in v splošnih ambulantah organizirano tako, da kljub kadrovskim primanjkljajem pokrijejo vse potrebe pacientov. "Pravkar je začela z delom nova zdravnica družinske medicine, v naslednjem mesecu se bomo okrepili še z eno zdravnico. Polno zaposlene so tudi vse tri zdravnice iz držav nekdanje Jugoslavije, dve že imata svojo ambulanto, eno še čaka zahteven izpit iz slovenščine C1. Kljub temu imamo ves čas aktualne razpise za večje število delovnih mest. Sicer pa obe novi aktualni zaposlitvi in zdravnice z območja nekdanje Jugoslavije "pokrivajo" praktično vse naše paciente, ki so v zadnjem letu zaradi treh upokojitev ostali brez osebnega zdravnika. In za katere smo začasno odprli nadomestno ambulanto," so navedli v odgovoru.

Na vprašanje, kako se trudijo pridobiti zdravstveno osebje (ali ponujajo rešitev stanovanjskega problema, stimulativno finančno nagrajevanje, normalno delo oziroma manjše obremenitve), smo iz ZD Kranj prejeli odgovor, da so "zdravnicam z območja nekdanje Jugoslavije v sodelovanju z občino pomagali pri ugodnem najemu občinskega stanovanja. Sicer pa našim zdravnikom omogočamo prijetno delovno okolje in družinam prijazen urnik, zato smo se v sodelovanju z gorenjskimi občinami, kjer ZD Kranj skrbi za primarno zdravstveno oskrbo, dogovorili, da imajo le po en popoldanski termin na teden. Prav tako smo ločili družinske ambulante od dežurne."

 

dom za upokojence Slovenija "Zdravstveni domovi zavračajo izvajanje programa" SEVERNA VRATA Gorenjska Mimo Severnih vrat (verjetno) leta 2025 Zabojnik, Zdravstveni dom Kranj, otroci ZD KRANJ Gorenjska Iz zabojnika kmalu spet v čakalnice
Komentarjev 1
  • Ender3 14:51 22.september 2022.

    Za nekaj ur tedensko, posvečeno oskrbovancem delajo problem. Kam smo prišli ! In njim je, samo do zaslužkov, izsiljevanja in stavke.