Gorenjska
5820 ogledov

Župani za navezavo Škofje Loke na avtocestno omrežje

navezovalni cesti do avtoceste, Škofja Loka, Trata-Meja, Meja-Vodice arhiv Občina Škofja Loka Župani predlagajo, da se trasa različice 2A naveže na A2 in nato preko ceste Vodice–Žeje–Mengeš–Želodnik na avtocesto A1. Ta predlog, kot pravijo, poteka po ravninskem terenu in izven območja poselitve, sledi koridorjem obstoječe infrastrukture (cesta in daljnovod), reko Savo prečka na njenem najožjem delu in je, kot pravijo, prometno, ekonomsko in prostorsko najoptimalnejša povezava loškega območja z avtocestnim omrežjem.
Sedem županov je pripravilo pobudo za navezavo Škofje Loke in s tem četrte razvojne osi na avtocestno omrežje. Kot so zapisali, cesta, ki povezuje zgornje in srednje Posočje ter Idrijsko-Cerkljansko z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, ne predstavlja le strateške prometne poti, pač pa je tudi transregionalni razvojni pospeševalec.

Župani občin Škofja Loka Tine Radinja, Gorenja vas-Poljane Milan Čadež, Žiri Janez Žakelj, Železniki Anton Luznar, Medvode Nejc Smole, Vodice Aco Franc Šuštar in Kranj Matjaž Rakovec so pobudo naslovili na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, direkcijo za infrastrukturo in DRI.

"Kraji in območja, ki ležijo ob četrti razvojni osi, tvorijo eno razvojno najbolj dinamičnih območij v državi," so izpostavili. Vloga in pomen četrte razvojne osi ter centralnih naselij in zaposlitvenih središč, ki ležijo ob njej, sta se, kot so dodali, močno okrepila z izgradnjo poljanske obvoznice v Škofji Loki in gorenjevaške obvoznice.

Za zelo pozitivno novico so označili tudi letošnji podpis protokola med ministrstvom za infrastrukturo in občinama Gorenja vas-Poljane in Cerkno o umeščanju trase prometne povezave med Hotavljami in Cerknim.

Idrijsko-Cerkljansko in Škofjeloško se po navedbah županov uvrščata med družbeno-gospodarsko najbolj dinamični območji, ki v zadnjih letih doživljata postopen, na trajnostnih načelih temelječ, razvoj zelenega in kulturnega turizma.

Ena največjih pomanjkljivosti celotnega Škofjeloškega in Idrijsko-Cerkljanskega območja je po mnenju sedmerice prav njuna prometna odmaknjenost oziroma oddaljenost od slovenskega avtocestnega sistema. Odsotnost navezovalne ceste na avtocestno omrežje povzroča izredno obremenjenost predvsem s tovornim prometom - in posledično emisijami izpustov toplogrednih plinov v prometu na obstoječih regionalnih cestah, so opozorili župani.

Prizadevajo si za gradnjo nove povezovalne ceste Trata-Meja in nove navezovalne ceste Škofje Loke na avtocestno omrežje Meja-Vodice, ki bi širše škofjeloško območje neposredno navezali na avtocestno omrežje ter razbremenilo obstoječi regionalni cesti in središče Medvod.

Optimalna prostorska umestitev in prometna navezava četrte razvojne osi na avtocestni sistem je tudi v interesu Občine Vodice, kot vse pomembnejšega prometnega in logističnega vozlišča, so zapisali.

Komentarjev 2
  • cene12 07:37 30.maj 2022.

    Škofja Loka nujno potrebuje povezovalno cesto Trata- Meja. Cesta Kranj- Škofja Loka je preobremenjena z tovornim prometom.

  • elat 10:02 27.oktober 2021.

    To sklicevanje na idrijsko in posoško zaledeje ni noben argument, dokler je povezava od tam do Poljanske in Selške doline taka kot je. Tudi sicer ima ŠL kar dober dostop do AC in je v SLO veliko bolj potrebnih povezav. ...prikaži več Morda bo predlagana navezava smiselna, ko/če bo narejena AC bližnjica med gorenjskim in štajerskim krakom.