Kranj
7434 ogledov

"Šlo je za brutalno trpinčenje, a na prefinjen način"

Fakulteta za organizacijske vede
1/2
Fakulteta za organizacijske vede
Dekan je trikrat preverjal doktorat asistenta, ker ni bil zadovoljen z odgovorom fakultete. Ne prej ne kasneje pa nobenega več.

Predvidoma 21. junija, ko bodo tudi zaključni govori, se bo končalo sojenje dr. Marku Ferjanu, nekdanjemu dekanu Fakultete za organizacijske vede (FOV). Kot smo že poročali, mu na Okrajnem sodišču v Kranju sodijo, ker naj bi bil od leta 2013 do 2016 šikaniral asistenta dr. Miho Mariča, ki je potem, ko dr. Ferjan ni bil več dekan, sicer napredoval in je zdaj izredni profesor na FOV v Kranju.

Včeraj so v tej kazenski zadevi pričale štiri priče, vsem je bilo skupno, da so se dogodkov izpred desetih let najprej slabo spominjale. Ob vprašanjih sodnika Uroša Ferjana, zagovornice obtoženega in zagovornika žrtve ter tožilke, pa tudi ob številnih vprašanjih in komentarjih obtoženega in tožnika so se priče določenih stvari spomnile, določenih pa ne. Ker sta zlasti "zadržano" pričali dve priči, še zdaj zaposleni na FOV, ju je odvetnik, ki zastopa dr. Mariča, vprašal, ali ju je česa strah ... In tako so se pričanja zavlekla in so skupaj trajala kar pet ur.  

Upokojeni mag. Polde Podlogar, nekdanji visokošolski učitelj, ki je delal kot informatik na FOV, bil pa je osem let tudi sindikalni zaupnik, je tako že v pričanju potem, ko je dr. Marič septembra 2015 podal kazensko ovadbo zoper dr. Ferjana, med drugim opozoril na vlogo rektorja Univerze v Mariboru, kateremu je dr. Marič že od poletja 2014 naprej pošiljal opozorila o neenakopravni obravnavi na FOV, na začetku leta 2015 pa je na rektorat podal še prijavo za trpinčenje na delovnem mestu. Tedanji "rektor se je izmikal, čeprav je šlo na FOV za brutalno trpinčenje, ki pa je potekalo na prefinjen način". "Marič in Ferjan sta bila v sovražnem odnosu, med njima je bilo popolno nezaupanje", "Motilo me je Ferjanovo visoko nezaupanje do Mariča, kajti na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je zagovarjal doktorsko disertacijo, je dal poizvedbo, ali je res doktoriral," je pričal mag. Podlogar.

Vsakodnevna borba

Priča Podlogar je v nadaljevanju še opozoril, da je v habilitacijskih postopkih veliko lobiranja in tudi posegov dekana, redkeje rektorja. "Kdor ima moč, to lahko izpelje. Vsakodnevno poteka borba učiteljev, da bi zbrali dovolj točk za višji naziv oziroma za ohranitev naziva ter višje plačne razrede. Mnogi zaposleni na fakultetah vse do upokojitve ostanejo v osnovnem nazivu docenta, ker niso vključeni v raziskovalne projekte," je izpostavil in omenil, da je sindikat SVIZ tožil Univerzo v Mariboru za več milijonov evrov, ker plačni razredi niso bili urejeni skladno z napredovanji, medtem ko je samo napredovanje v nazive potekalo nemoteno. Zato so bila tudi potrebna izplačila za nazaj in kot ga je dopolnil dr. Ferjan, je bilo kar 37 odstotkov zaposlenih v neustreznih plačnih razredih.

V nadaljevanju je mag. Podlogar dejal, da je po njegovem dr. Marič ambiciozen in inteligenten ter da ga je to, kar mu je naredil nadrejeni, se pravi dr. Marko Ferjan, prizadelo. "Šlo je za njegovega neposrednega vodjo (Marič je bil najprej asistent pri dr. Ferjanu in ta mu je najprej očital, da ne opravlja kakovostno pedagoškega dela oziroma vaj) in tudi tistega, ki bi moral kot dekan skrbeti za varno delovno okolje. Prizadet pa ni bil le dr. Marič, ampak tudi njegova družina, ... A se je boril, iskal pravico in je zmagal. Je na dobri karierni poti," je prepričan mag. Polde Podlogar.

Obstaja tudi pravilnik o zagotavljanju dostojanstva delavca in tam so opisani postopki, je povedal priča Podlogar. "Ne glede na poročilo komisije, ki jo je po opozorilih dr. Mariča imenoval rektor dr. Danijel Rebolj, in je proučevala šikaniranje, ki je bilo pravi šolski primer, je ta isti rektor izrekel najmilejši ukrep in se tako izognil prijavi kaznivega dejanja. To je potem vodilo do tega, da je žrtev sama podala prijavo policiji," je pojasnil in nato v nadaljevanju še razložil, da sta bili po njegovem mnenju storjeni kar "dve grdi napaki".

Marko Ferjan | Avtor: mediaspeed Dr. Marko Ferjan mediaspeed

Razgovoril se je tudi o odnosu med dr. Vladom Dimovskim iz Ekonomske fakultete v Ljubljani (Marič, ki se mu je mudilo s pisanjem doktorata, ga je zaradi, kot je večkrat izpostavil, zaradi neodzivnosti zamenjal z drugim mentorjem) in dr. Markom Ferjanom (na fotografiji iz arhiva, zgoraj), ki je redni profesor na FOV.

"Onadva, dr. Dimovski in dr. Ferjan, sta poslovno tesno povezana in imata finančne koristi. V Cobissu se da prebrati, da je edini raziskovalni projekt, v katerem kot član sodeluje dr. Ferjan, tisti, katerega nosilec je dr. Dimovski že od leta 2009 naprej do leta 2027. V tem projektu je bila nekaj časa članica tudi prodekanja Eva Jereb, Ferjanova pomočnica, zdaj pa je v njem namesto nje vključen sedanji dekan. To članstvo pomeni dodatek pri plači," je dejal mag. Podlogar.

Napetost in nelegodje

Priča Uršula Bižič, na FOV tudi zdaj zaposlena kot tajnik fakultete, je uvodoma povedala, da je bilo obdobje v letih 2013 do 2015 stresno in neobičajno za našo FOV, čutiti je bilo napetost in nelagodje. Dekan je bil leta 2013 tudi na daljši bolniški zaradi poškodovane noge. Povedala je, da je bilo Mariču poslano opozorilo zaradi opravljanja pedagoških obveznosti, ni pa se spomnila oziroma ni vedela, kdo je bil pobudnik za opozorilo in kdo je dal pobudo in kdo napisal dopis, naj na Ekonomski fakulteti v Ljubljani preverijo Maričev doktorat. Je pa jasno povedala, da tovrstno preverjanje ni običajno in da se ne prej ne pozneje ni preverjalo nobenega doktorata. Na vprašanje, zakaj se je sploh preverjalo doktorat, je odgovorila, da naj bi bil dvom, ali je opravil vse študijske obveznosti in ali je pridobil vse kreditne točke.

Nista imela najboljšega odnosa

Naslednja priča red. prof. dr. Eva Jereb, v "tistem obdobju" je bila ena od treh prodekanov oziroma prodekanj, in sicer je bila prodekanja za izobraževanje, je pojasnila, da če ne opraviš doktorata, ne moreš napredovati v naziv docenta. "Mogoče Ferjan in Marič nista imela najboljšega odnosa, se ne spomnim." "Bila pa je napetost zaradi doktorske disertacije," je dejala in potrdila je, da je Marič odklonil sodelovanje pri enem projektu, ker da naj ne bi imel časa zaradi pisanja doktorata. "Za asistente je vsekakor zaželeno, da sodelujejo pri projektih," je poudarila.

Glede objavljanja člankov v predatorskih revijah, ki je ena od izpostavljenih tem v tej kazenski zadevi, je dr. Eva Jereb dejala, da so članek želeli objaviti v neki reviji, a da ko je bila postavljena zahteva za plačilo, so to na FOV zavrnili. A če ne objavljavljaš, ne zbereš točk in ne moreš napredovati, je razložila.

Potem ko se dr. Eva Jereb včeraj ni spomnila ozadja preverjanja Maričevega doktorata, se je po besednem "vrtanju" tožilke, Maričevega odvetnika in Mariča le razkrila, da se je februarja 2015, ker Marič ni sodeloval pri projektu, ko še ni bil doktor znanosti, izločila iz habilitacijskega postopka pri njegovem imenovanju za docenta.

Med pričanjem je še potrdila, da bilo treba za članek, katerega avtor je bil Marič, a tudi Ferjan, čeprav je bila njegova vloga pri tem članku le svetovalna, plačati 500 evrov. Zaradi te zahteve je bil umaknjen oziroma do objave ni prišlo.  

Na vprašanje, zakaj je preverjala izobrazbo na EPF, kar dokazuje njen podpis v dokumentu, in ali je to naredila samoiniciativno, je odgovorila da ne. Z doktoratom je treba zaključiti v določenem času in zato je bilo to preverjanje. Na večkrat ponovljeno vprašanje, kdo je dal pobudo, pa je odgovorila, da se ne spomni.

Kar tri zahteve za preverjanja doktorata dr. Mariča, ki je na EPF doktoriral 24. junija 2014, so namreč iz Kranja poslali v Ljubljano: in sicer eno v juliju, drugo v avgustu in tretjo v septembru. Pod prvo je podpisan dr. Ferjan, potem sta sledili še dve, ker, kot je bilo razbrati, dr. Ferjan ni bil zadovoljen z odgovorom.

Obtoženi dr. Marko Ferjan, ki je sproti komentiral izjave prič in tudi veliko spraševal, pa je pojasnil, da je Miha Marič edini, ki je v času njegovih dveh mandatov doktoriral na drugi univerzi, in izpostavil, da so Mariču štiri dni pred zagovorom doktorske disertacije manjkale kreditne točke, šlo pa je, kot je dejal, za 120 ects točk, ki se jih pridobi z objavami.

Univerza v Mariboru | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main

Pričal tudi nekdanji rektor

Nekdanji rektor Univerze v Mariboru dr. Danijel Rebolj (rektor je bil v letih 2011 do 2015, zdaj je upokojen) je uvodoma kot priča povedal, da se spora med Ferjanom in Maričem ne spomni, dejal je le, da so bila sporočila, ki so jih dobili v kabinetu rektorata, in da jih je predal pravni službi rektorata. Na splošno vprašanje, koliko takih opozoril je dobil v svojem mandatu, je dejal da med pet in deset. Pravna služba je nato preverjala, ali to, kar je napisano, drži ali ne, in da je tudi sam povabil ljudi na pogovor.  "Opozorila smo izdajali previdno, kajti opozorilo pred odpovedjo je ukrep, ki ga je treba podkrepiti z argumenti." Nekdanji rektor se včeraj ni spomnil, da bi se Marič obrnil nanj, prav tako je dejal, da Mariča osebno ne pozna.

"Odkrito se spomnim samo enega primera," je med drugim izpostavil med pričanjem upokojeni dr. Rebolj in razložil, da je v obdobju, ko je bil rektor, vsak dan dobil na mizo pol metra dokumentov. "Verjetno sem to dvakrat prebral, saj to ni bilo pogosto."

Na vprašanje, kako so na Univerzi v Mariboru preverjali trditve, da nekdo ni kakovostno opravljal pedagoške obveznosti in mu je bil zato izdan opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, je odgovoril, da je to v pristojnosti prorektorja za izobraževanje, v isti sapi pa je zagotovil, da se je vse preverjalo. V nadaljevanju je razložil tudi, kot je dejal, utečen postopek ob prijavi trpinčenja na delovnem mestu.

Vsi so dobivali najvišje ocene

Na vprašanje dr. Mihe Mariča, ali se mu zdi logično, da dobi poziv na kakovost za opravljeno delo oziroma naj bolj korektno opravlja pedagoške obveznosti nekdo, ki ima oceno pet od petih možnih točk, pa je dr. Rebolj odvrnil, da "to ni možno v normalnih okoliščinah. A na fakultetah so vsi dobivali najvišje ocene, ker je to povezano z napredovanjem. Vse to se je sfižilo, tako kot v osnovnih šolah, kjer bi vsi imeli petke."

Ker je dr. Rebolj v pričanju med drugim dejal, da je imela Univerza v Mariboru do plenilskih oziroma predatorskih revij (za katere je bilo treba plačevati, op. a.) ničelno toleranco, mu je dr. Marič najprej prebral več imen in ga vprašal, ali jih pozna. Odgovoril mu je, da le dva ...  "Vsi ti, ki sem jih naštel, so objavili v predatorski reviji TTEM!" pa je dejal dr. Marič.

"Koliko teh, ki sem jih prebral, ste sankcionirali, kolikokrat ste preverjali? In ko sem vas opozarjal na trpinčenje ... Zakaj ste dopustili, da so na sejah senata Univerze v Mariboru padali name očitki? Zakaj niste ukrepali?" se je včeraj usulo iz dr. Mihe Mariča, ki zdaj išče pravico na sodišču. 

dezurni@styria-media.si

sodišče kladivo obsodba sodnik KRANJ Gorenjska Bivši dekan obtožen šikaniranja na delovnem mestu

 

 

 

Komentarjev 1
  • Avatar Leon
    Leon 17:28 08.junij 2023.

    Berite knjigo ....F .Markelj Moč svetih krav .