Pod streho > Gradimo & obnavljamo
6835 ogledov

Dva nova razpisa in novosti pri 100-odstotnih subvencijah

Streha
Eko sklad je objavil dva nova javna poziva za reševanje energetske revščine. Nekatere subvencije so višje, razširjen je tudi seznam ukrepov.

Javni poziv ZERO500 je namenjen dodeljevanju spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb, drugi pa za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Poziv ZERO500 se financira iz sredstev kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023. Namenjen je gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino.

fasada obnova fasade Zeleni prehod Pod streho Vlada sprejela strategijo energijske prenove. Toliko bo stala lastnike hiš in stanovanj

Eko sklad bo na podlagi zdaj že drugega takšnega poziva dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. „Tem gospodinjstvom se bodo izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo; zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov,“ so zapisali na Eko skaldu. Izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen) pa pozitivno vplivajo tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva, še dodajajo.

Toplotna izolacija, steklena volna | Avtor: Profimedia Profimedia
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za naslednje ukrepe:

 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; 
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
 • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Letošnji poziv prinaša tudi nekaj sprememb

Rzširili so nabor stavb, na katerih se projekt lahko izvede. Po novem je spodbuda lahko dodeljena tudi za stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, do zdaj je to veljalo le za stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1968.

Če bo energetski svetovalec pri ogledu stavbe ugotovil, da je strešna kritina dotrajana in potrebna zamenjave, bo vlagatelj lahko dobil tudi nepovratna sredstva za ta poseg, pod pogojem, če bo hkrati s kritino toplotno izoliral tudi streho ali strop proti neogrevanemu prostoru. Do zdaj sredstev za menjavo kritine ni bilo. 

Toplotna izolacija | Avtor: Profimedia Profimedia
Novost je tudi, da mora biti vlagatelj prejemnik denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge, prej je zadostovalo, če je bil prejemnik devet zaporednih mesecev. 

Zadnja spremeba pa se nanaša na lastništvo. Po novem mora biti vlagatelj sam ali skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja vlagatelja v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do ene polovice stanovanja ali stanovanjske stavbe, kjer bo izveden projekt. Prej je bilo dovoljeno, da je bil lastnik stavbe/stanovanja lahko tudi družinski član vlagatelja.

Višina spodbude za naštete ukrepe je 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov. Če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine, pa je višina priznanih stroškov omejena na 15.000 evrov z DDV. 

Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

Stara kurilnica Podnebni sklad Pod streho Za zamenjavo starih peči letos več milijonov evrov subvencij

Nove kurilne naprave na lesno biomaso

Javni poziv 86SUB-SOCOB21, ki nadomešča javni poziv 69SUB-SOCOB19, pa je namenjen za nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. Tudi v tem primeru so spodbude lahko 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije.

Peleti | Avtor: True value paint True value paint
Do spodbud so upravičeni vlagatelji, če bodo vgradili:

 • novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), 
 • novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.

Znesek najvišjih možnih spodbud se je z novim javnim pozivom povišal. Za vgradnjo enosobnih kurilnih naprav so po novem do 4000 evrov za peletne kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bodo priklopljene na centralno ogrevanje. Do zdaj je bila višina spodbude omejena na 2000 evrov. 

Upravičene osebe na tem javnem pozivu pa so tisti, ki so na dan vložitve vloge na Eko sklad prejemniki denarne socialne pomoči in lastniki oziroma skupaj z enim ali več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja upravičene osebe v odločbi CSD solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla.

slovenija 9.2.2012, kurilnica, drva, kurjac, pec na drva, foto:Spela Mohoric Novo ogrevanje Pod streho Na seznamu več kotlov, subvencije tudi do 60 odstotkov

Iz Eko sklada so sporočili še, da je vlada prejšnji teden sprejela poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2021. „Predlagana razdelitev sredstev po ukrepih je okvirna in zaenkrat ni predvidenih večjih sprememb glede na lanske ukrepe in višino spodbud. Cilj je, da se za objavljene javne pozive zagotovi dodeljevanje spodbud brez prekinitve celo leto in da se pozivi med letom ne zapirajo.“ 

ogrevanje Naložbe Pod streho Za to ogrevanje dobite najvišjo subvencijo na Eko skladu

Več o prenovi in gradnji najdete tukaj.

 
Komentarjev 1
 • izy 09:13 07.april 2021.

  za nakazilo od EKOSKLADA čakam že od oktobra, sedaj smo že aprila. Mi moramo pa državi plačati takoj!