Pod streho > Gradimo & obnavljamo
17554 ogledov

Ljubljana si lahko obeta skoraj 900 novih poceni stanovanj, gradila se bodo tu ...

Stanovanjski sklad, ki ga vodi Primož Pirc, je preprodajalcem omogočil milijonsk Žurnal24 main
Ljubljanski stanovanjski sklad ima načrte za gradnjo skoraj 900 novih najemnih stanovanj v prestolnici. Večina naj bi bila zgrajena v letih 2024 in 2025.

Pregledali smo, kaj na področju najemne stanovanjske gradnje v prihodnjih nekaj letih načrtuje Javni stanovanjski sklad MOL (JSS MOL). V teku imajo sedem projektov, v okviru katerih naj bi do leta 2026 zgradili in Ljubljančanom ponudili skoraj 900 novih najemnih stanovanj. 

Trenutno zaključujejo gradnjo 156 stanovanj na Rakovi jelši, ta bodo na voljo najprej, sicer pa nove projekte načrtujejo še na šestih lokacijah. Že prihodnje leto naj bi bili končani gradnji sosesk ob Litijski, v kateri bo 97 stanovanj, in ob Zvezni ulici, v kateri bo 87 stanovanj. 

Leta 2025 pa naj bi bile končane soseske Rakova jelša I, Jesihov štradon in največja med vsemi  soseska Novi Center, v kateri načrtujejo kar 360 novih najemnih stanovanj. 

Rakova jelša II

Rakova jelša II | Avtor: JSS MOL JSS MOL
Gradnjo nove stanovanjske soseske Rakova jelša II s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo zaključujejo. Končana naj bi bila letos. Zgrajenih je pet večstanovanjskih objektov s 156 neprofitnimi najemnimi stanovanji in samostojen večnamenski objekt s prostori lokalne skupnosti, dvema poslovnima prostoroma in novo transformatorsko postajo. Stanovanjski objekti so podolgovate zasnove in v prostor umeščeni tako, da je med njimi urejena zelena skupna površina, ki je na mestih prekinjena z dvorišči, namenjenimi igri in druženju. Ob ulici Pot na Rakovo jelšo je urejen enovit prostor trga, na katerega se bo programsko navezoval večnamenski objekt. Dostopi so organizirani prek dveh cest, ob katerih je urejen drevored in 183 parkirnih mest. 

Litijska Pesarska 

Litijska Peserska | Avtor: JSS MOL JSS MOL
V Štepanji vasi ob križišču Litijske s Pesarsko cesto načrtujejo gradnjo nove stanovanjske soseske s 97 neprofitnimi najemnimi stanovanjskimi enotami, javnim programom v pritličju ob Pesarski cesti in garažo pod objekti, ki naj bi bila zgrajena leta 2024. Stanovanjski program je predviden v vseh stavbah od pritličja do tretjega nadstropja. V sklopu načrtovanih stavb sta predvideni tudi dve stanovanjski enoti, namenjeni sobivanju starejših. V enem od objektov bo skupni prostor z mini kuhinjo in sanitarijami, ki bo namenjen druženju stanovalcev.

Zvezna ulica 

Zvezna ulica | Avtor: JSS MOL JSS MOL
Na območju med Zvezno in Kavčičevo ulico v Zeleni jami, na zemljišču s površino 9.745 m², načrtujejo stanovanjsko sosesko Zvezna ulica s 87 neprofitnimi najemnimi stanovanjskimi enotami. V enem od objektov bo skupni prostor z mini kuhinjo in sanitarijami, ki bo namenjen druženju stanovalcev. Predvideni so štirje stolpiči (etažnost P+3+2T) in skupna podzemna garaža, kar bo zaključilo stavbni kare med cestami.

Za stanovanjsko sosesko so že pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, zdaj je projekt v fazi izdelave PZI dokumentacije, končan pa naj bi bil leta 2024.

Jesihov štradon 

Jesihov štradon | Avtor: JSS MOL JSS MOL
Na območju križišča Jurčkove ceste in Jesihovega štradona na zemljiščih s skupno površino 6.735 m² JSS MOL načrtuje gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon, v kateri je v štirih objektih (etažnost P+2) predvidenih skupno 44 stanovanjskih enot. Vsa parkirna mesta bodo urejena na terenu. Soseska naj bi bila zgrajena leta 2025.

stanovanjska soseska Novo Brdo Novo Brdo Pod streho Večina bo ostala brez stanovanja, nekaj pritožb tudi na višino najemnine

Novi Center

Novi Center | Avtor: JSS MOL JSS MOL
Na območju ob Povšetovi ulici načrtujejo gradnjo nove stanovanjske soseske s 360 neprofitnimi najemnimi stanovanjskimi enotami, s podzemno garažo ter zunanjo prometno in komunalno infrastrukturo. V delu pritličij ob Povšetovi ulici je predviden nestanovanjski program, po vzorih iz tujine pa bo v območje umeščen urbani zbirni center JP VO-KA Snaga s spremljevalnimi dejavnostmi. Na javnem urbanistično-arhitekturnem natečaju sta bila izbrana strokovno najprimernejša zasnova ureditve območja in izdelovalec projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko. Gradnja naj bi bila končana leta 2025.

Rakova jelša I

Rakova jelša I | Avtor: JSS MOL JSS MOL
Na zemljiščih s površino 14.802 m2, v lasti JSS MOL, ki ležijo med Ulico Jožeta Mirtiča in Srebrničevo ulico, načrtujejo gradnjo nove stanovanjske soseske Rakova jelša I, v kateri bo v treh objektih z etažnostjo P+2N, skupno 99 neprofitnih najemnih stanovanjskih enot. Parkirna mesta bodo urejena na terenu. Projekt je v fazi pridobivanja mnenj k projektu DGD. Predviden zaključek gradnje je leta 2025. 

Rakova jelša III

Na južnem delu naselja Rakova jelša načrtujejo gradnjo tretje stanovanjske soseske na tem območju. Ocenjujejo, da bo v stanovanjski soseski Rakova jelša III 55 neprofitnih najemnih stanovanjskih enot in delovno bivalni prostori, namenjeni društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine. Letos načrtujejo objavo javnega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije, gradnja pa naj bi bila zaključena leta 2026. 

stanovanjska soseska Novo Brdo Stanovanjski problem Pod streho Zato se mladi na razpis za stanovanja Novo Brdo ne bodo prijavili
Komentarjev 28
  • robi2107 10:57 05.februar 2023.

    Spet zavajajoč naslov. Izraz "poceni stanovanja" sugerira, da se bodo poceni prodajala, nizko ceno m2... V resnici pa gre za najemna stanovanja. ki sploh ne bodo na prodaj. Kako so potem lahko poceni?

  • franc67 11:54 04.februar 2023.

    Seveda ,ko ljudje ki so težko prišli do lastnega doma in se zakriditirali in nagarali in odpodevali,bo Golob uvedel davke in tisti ,ki imajo majhen penzije in plače ne bodo mogli plačevat davkov bo jim svoboda vzela nepremičnino, kot ,da ...prikaži več je njihova.Res poznamo komunistično svobodo in tako bodo ne vladniki in emigranti na naše žule prišli do stanovanj.Banda komunistična pokvarjena.

  • bobubob 20:29 03.februar 2023.

    Poceni ali po-ceni? Pili pa bodo gnojnico, ki se bo preko vodonosnika pretakala v črpalno postajo Kleče. Ja, do takrat pa nacionalizirati vse stanovanjske površine nad 10m2/osebo in v sproščen prostor zakonito namestiti begunce alias kulturne obogatitelje alias nezakonite migrante. ...prikaži več. V vsako stanovanje minimalno vsaj po enega. Pa v ZK lastniku vpisati breme preživljanja in plačevanje žepnine v višini minimalne plače. Ko dolg preseže vrednost lastnine, se ta v celoti nacionalizira.