Pod streho > Gradimo & obnavljamo
24958 ogledov

Novi razpisi za subvencije in velika sprememba pri kreditih

Toplotna izolacija, steklena volna
Eko sklad bo letos objavil nove javne pozive za subvencioniranje naložb v večjo učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, pomembno spremembo pa napovedujejo tudi na področju kreditov.

Na Eko skladu so pripravili poslovni in finančni načrt za leto 2023, ki čaka na potrditev na vladi. Sklad nepovratna finančna sredstva in kredite za razpisane ukrepe dodeljuje iz naslova dveh finančnih virov, in sicer na podlagi zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) in podnebnega sklada. Na pristojnem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ocenjujejo, da bo na podlagi ZURE letos zbranih 39,5 milijona, zato bo za ta namen zagotovljeno 25,3 milijona evrov novo razpisanih sredstev. „Eko sklad bo tudi letos nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud s sredstvi sklada za podnebne spremembe, s katerimi bo zagotovljenih 161,65 milijona evrov,“ še piše v vladnem gradivu, ki čaka na mizi vlade. 

Preverili smo, koliko od teh sredstev bo namenjenih občanom za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost, naložbe v obnovljive vire energije in električne avtomobile. 

20 milijonov za večjo energijsko učinkovitost in OVE

V okviru javnega poziva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti eno- in dvostanovanjskih stavb in za določene ukrepe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah bo skupno s sredstvi sklada za podnebne spremembe na voljo predvidoma 20 milijonov evrov, od tega pet iz sredstev na podlagi ZURE in 15 milijonov iz podnebnega sklada. 

Spodbude bodo namenjene naslednjim ukrepom:

- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
- priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje,
- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno-ali dvostanovanjski stavbi,
- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb. Gre za financiranje ukrepov na podlagi vlog na javnem pozivu 99SUB-OB22, nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb, ki je v teku, s čimer se bo omogočilo neprekinjeno dodeljevanje teh spodbud skozi celo leto, saj sicer razpoložljiva sredstva Eko sklada tega ne bi omogočala.

V okviru projekta zamenjava starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami je še nerazpisanih sedem milijonov evrov, zato bo za ta sredstva povišan razpisan znesek na javnem pozivu 99SUB-OB22 za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

24 milijonov za energetsko revna gospodinjstva

Tudi letos bodo nadaljevali izvajanje javnih pozivov iz preteklih let in izvajanje ukrepa aktivnosti zmanjševanja energetske revščine v okviru projekta ZERO. Objavili pa bodo nov poziv za spodbude socialno šibkim za ukrepe v stavbah, v okviru katerega bo na voljo do 24 milijonov evrov. 

Sredstva bodo namenjena energetsko revnim občanom za naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije (npr. za zamenjavo fasade, oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanja itd.).,

Upravičenci do sofinanciranja ukrepov bodo energetsko revna gospodinjstva in sicer (so)lastniki stavb oziroma stanovanj ter predvidoma tudi najemniki, ki so pred prijavo na javni poziv daljše obdobje uporabniki stavb. Tako se bodo tem gospodinjstvom izboljšale življenjske razmere, saj bodo energetske prenove stavb prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških.

Tri mijijone za gradnjo skoraj nič energijskih hiš

Za spodbude za doseganje večje energijske učinkovitosti in stopnje samooskrbe na področju skoraj nič energijskih stavb (sNES plus) za občane bo razpisanih do tri milijone evrov. Zato bo objavljen nov javni poziv za spodbujanje naložb v gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb (sNES) in celovito obnovo starejših stavb, in sicer za sNES+ stavbe.

S tem bodo spodbujali trajnostne navezave na domače obnovljive vire v kombinaciji z visoko učinkovitimi sNES ter spodbujanjem čim višje stopnje samooskrbe. Sofinancirane bodo tiste naložbe, kjer bo zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. 

Za spodbude za nakup električnih avtomobilov bo razpisanih šest milijonov evrov. Za izvajanje programa energetskega svetovanja občanom v okviru mreže ENSVET pa je predvidenih 0,8 milijona evrov. 

Osem milijonov za stavbe z več deli

V okviru javnega poziva za spodbujanje novih skupnih naložb večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli, ki so namenjeni bivanju ali poslovni dejavnosti, bo predvidoma na voljo skupno osem milijonov evrov, in sicer za naslednje ukrepe:
- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu, 
- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
- optimizacija sistema ogrevanja, 
- vgradnja skupne naprave za ogrevanje stavbe: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, kotla na
lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, 
zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Na Eko skladu želijo zagotoviti kakovost izvedbe ukrepov pri obnovi teh stavb, zato je obvezna priloga vlogi na javni poziv projekt za izvedbo del, pri izvajanju naložbe pa bo obvezen nadzor. Eko sklad namerava izvesti nadzor nad izvedenimi investicijami. 

Izplačali bodo 32 milijonov sredstev za dva obstoječa poziva

Za leto 2023 so predvidena izplačila v višini 32,5 milijona evrov, in sicer na podlagi dveh še aktualnih javnih pozivov 99SUB-OB22, nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in 86SUB-SOCOB21, nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, pa tudi javnih pozivov iz preteklih let, na podlagi katerih so bila sredstva občanom zagotovljena za isti ukrep, pa naložbe še niso bile zaključene (37SUB-OB16 in 54SUB-OB19) oziroma vlagateljem na javnem pozivu 74SUB-OB19, katerih vloga v letu 2022 še ni bila obravnavana oziroma jim še ni bila vročena odločba o dodelitvi nepovratne finančne spodbude.

Krediti po novem tudi s fiksno obrestno mero

Nekaj novosti je predvidenih na področju kreditiranja okoljskih naložb, za katere bo letos zagotovljenih do 50 milijonov evrov. Bistvena je ta, da bodo po novem na voljo tudi krediti s fiksno obrestno mero. Ta bo prilagojena višini trimesečnega euribor v času potrjevanja poziva. Še vedno pa bodo na voljo tudi krediti z variabilno obrestno mero, vezano na trimesečni euribor z najmanj enoodstotnim fiksnim pribitkom.

Objavili bodo tudi nov javni razpis, ki bo omogočal najem kredita v breme rezervnega sklada, s čimer bodo spodbudili odločitve za energijsko obnovo starejših stavb z več posameznimi deli. 

Komentarjev 3
  • Mikuz 18:22 30.maj 2023.

    Jaz čakam že več kot eno leto,tle pa obljubljajo že nove,ne vem pa zakaj obdelujejo že za 2023,če pa za 2022 še niso podelala.Jaz sem prvo vlogo že oddal 2021,pol so pa nekaj mučkali in sem moral ponovno oddati 2022,zdej ...prikaži več pa čakam,pa čakam oni pa kar obljubljajo nove,halo.

  • Svobodnež 13:45 29.maj 2023.

    Poleg neskončnih razpisov in ugodnih kreditov bodo na EKO skladu morali odpraviti obsežno ozko grlo, ki se mu reče OBDELAVA VLOG! Tisoči vlog čakajo na obdelavo mesece in mesece, rešuje jih pa par ljudi - konkretno na razpisu 104SUB-SO22 obdeluje ...prikaži več vloge ENA SAMA OSEBA! A je to mogoče v dogovoru z vlado, da se obljubljena sredstva izplačajo čim pozneje?