Pod streho > Gradimo & obnavljamo
10184 ogledov

Gradnja hiše na parceli polni omejitev

Montažna hiša Marles arhiv Marles
Parcela in omejitve na njej so Nataši in Gregorju povzročale precej skrbi, vse dokler nista našla arhitektke, ki je rešila vse zadrege in zasnovala točno takšno hišo, kot sta jo želela.

Parcela je precej posebna. Omejitev na njej ne manjka. Najtrši oreh je bil zagotovo petmetrski pas, ta poteka od potoka ob meji v notranjost parcele. Hišo je bilo zato težko umestiti na parcelo in hkrati doseči, da bosta njena oblika in tloris takšna, kot si ju želimlada družina. Prava arhitekturna rešitev je osnova vsega, sta prepričana graditelja, zato se jima zdi pomembno sodelovanje z arhitektom, ki se bo omejitvam res posvetil in našel najboljšo rešitev. 

Prvi in zelo pomemben korak na poti do nove družinske hiše sta Nataša in Gregor tako naredila z Marlesovo hišno arhitektko, Ano Milosavljević, m. i. a.

Nataša in Gregor sta imela precejšnje težave z umestitvijo hiše na parcelo in s tem tudi z njeno arhitekturno zasnovo, ki so jo naredili nekje drugje. Kot sta nam povedala, je bil eden od ključnih dejavnikov, zakaj sta se odločila za montažno hišo Marles, prav sodelovanje z vami. 

Veseli me, če tako pravita. Komaj čakam, da bo njuna hiša zgrajena, ker je bilo izzivov kar nekaj. Prvič smo se srečali na sejmu Dom in takrat sta bila precej razočarana, prvotno načrtovana hiša je bila zelo dolga in ozka, tudi o umestitvi na parcelo sta imela pomisleke. Prosila sem ju, da mi dasta priložnost poiskati novo rešitev, popolnoma nov načrt. Na podlagi geodetskega posnetka in lokacijske informacije, parcelo si je ogledala tudi naša urbanistka, sva preverili dejansko zahtevane odmike od meje sosedov in natančno odmerili petmetrski nezazidljiv pas, ki je bil glavna ovira. Tako sem sploh lahko določila obliko in velikost dela parcele, kjer je hiša lahko umeščena, in potem pri njeni idejni zasnovi izhajala iz tega in seveda njunih želja in potreb. 

Ana Milosavljević, arhitektka | Avtor: arhiv Marles arhiv Marles
Torej ste njune želje natančno spoznali že na prvem srečanju? 

Da. Vsakega kupca vedno najprej poslušam, veliko tudi sprašujem. Zanima me, ali so si že ogledali kakšno montažno hišo, kaj si želijo, kaj je pomembno, kaj pričakujejo, želim jih spoznati in ustvariti medsebojno zaupanje. Vsak gradi zase, zato pri načrtovanju individualne hišo sledim njihovim željam in potrebam, moje ideje pridejo do izraza takrat, ko je treba sprejeti kompromis ali najti drugačno rešitev od pričakovane. Zato jim tudi natančno predstavim naš način dela, skratka veliko se pogovarjamo.  

Kaj je sledilo po prvem pogovoru?

Naredila sem dve idejni zasnovi. Pri novi zasnovi tlorisa sem upoštevala danosti parcele, njeno lego, poglede, tudi osončenje. Naredili smo študijo osončenosti, pri čemer sem izkoristila zahodno sonce in osvetljenost ter zato bivalne prostore umestila na zahod in ustvarila večji skupen bivalni prostor, z dovolj velikimi steklenimi površinami, ki zagotavljajo naravno osvetlitev in odpirajo lepe poglede na zahod in jug. Zasnovala sem dve veliki otroški sobi, večjo kopalnico in spalnico z garderobo, ki so usmerjeni na jug. Skratka, sledila sem željam in potrebam naročnika.

Ali sta morala naročnika sprejeti kakšne dodatne kompromise pri njuni hiši, ker bo ta montažna?

Ne. Čeprav gre za popolnoma individualno zasnovo, sistem montažne gradnje na to ni vplival. 

Kdaj pa je pri načrtovanju montažne gradnje treba sprejemati kompromise?

Ne bom rekla, da pri montažni gradnji ni omejitev ali kompromisov. Največkrat je to razpon med nosilnimi stenami, ki ga še dovoljuje takšna gradnja. Vendar tudi za to vedno najdemo rešitev, največkrat z drugačno zasnovo konstrukcije, ki je za stranko sprejemljiva. Drugih večjih omejitev ni, gre bolj za prilagoditve. Večji izziv so ponavadi razmere na parceli, tako kot v tem primeru. Sicer pa lahko rečem, da na nobeno oviro ne gledam kot na težavo, temveč izziv. Bolj je zapleteno, večji je. 

Montažna hiša Marles | Avtor: arhiv Marles arhiv Marles
Ali je za vas, ki ste Marlesova hišna arhitektka, načrtovanje montažne hiše lažje kot za zunanjega arhitekta, kako se to razlikuje, imate prednost?

Sodelovanje poteka v obeh primerih podobno, moja prednost pa je, da montažni sistem poznam do najmanjše potankosti, konstrukcija je kompleksna, poznati je treba vse detajle. Velika prednost je tudi, da imamo v podjetju tudi inženirje gradbenih konstrukcij, projektante in statike. Ves čas sodelujemo in skupaj vedno najdemo najboljšo rešitev za naročnika. Timsko delo omogoča, da je arhitekturna rešitev usklajena s statiko in konstrukcijsko rešena, zato na gradbišču ni nepredvidenih zapletov. 

Stranke k nam pogosto pridejo z načrti zunanjih arhitektov, ki sistema montažne gradnje ne poznajo dovolj. V teh primerih je treba načrte prilagoditi našemu sistemu montažne gradnje, saj s tem bistveno znižamo stroške.

Preberite tudi, kako sta Nataša in Gregor izbrala proizvajalca njune montažne hiše.

Koliko časa mine od prvega stika z arhitektom do trenutka, ko dokumentacijo pošljete na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja?

Zelo različno. V povprečju imamo za izdelavo idejne zasnove od tri do štiri sestanke, vmes pa veliko telefonskih klicev in elektronskih sporočil. Idejna zasnova je običajno zaključena v enem mesecu, odvisno tudi od hitrosti dogovora. Pri Nataši in Gregorju je trajalo malo dlje, približno štiri mesece, ker je bilo treba najprej hišo umestiti na parcelo, v fazi načrtovanja pa sta se odločila, da bo ta pasivna.

Koliko časa mine do vloge za gradbeno dovoljenje, je odvisno od tega, kdaj investitor potrdi idejno zasnovo, na podlagi katere pridobivamo dokumente, ki jih je treba priložiti. Pridobivanje teh  traja do štiri mesece, odvisno od ažurnosti posamezne upravne enote. Zame je projekt zaključen, ko pridemo do faze priprave štirih izvodov dokumentacije projektne dokumentacije za izvedbo gradnje ali krajše, PZI. 

Montažna hiša Marles | Avtor: arhiv Marles arhiv Marles
Torej se graditelji lahko tudi med načrtovanjem hiše premislijo, želijo spremembe? 

Seveda. Projekt poteka po določenem vrstnem redu in vse dokler ne pridemo v fazo zadnjega sestanka, se vse v načrtih še lahko prilagaja in spreminja. Skozi ves proces jih vodimo. Investitor lahko sodeluje tudi pri izdelavi strojnih in električnih inštalacij. S projektantom določijo tudi najmanjše podrobnosti v načrtu, kot so recimo pozicije stikal, vtičnic, svetil.    

Ali je težava, da morajo graditelji že zelo zgodaj natančno vedeti, kje želijo imeti na primer posamezno vtičnico, stikalo in drugo napeljavo?

Nekateri graditelji se težko odločijo. Po tem, ko jim predstavimo idejno zasnovo, imajo kar nekaj časa, da o njej razmislijo in se pripravijo na naslednje korake. Medtem lahko izberejo kuhinjo, sanitarno in drugo opremo in tako že bolj natančno vedo, kje in kaj bodo v hiši potrebovali. To, da že se že med načrtovanjem določijo najmanjše podrobnosti hiše, je v resnici prednost in ne težava. Na gradbišču zato ni sprememb in s tem tudi ne dodatnih stroškov.

Montažna hiša Marles | Avtor: arhiv Marles arhiv Marles
Ali postopek usklajevanja in načrtovanja poteka hitreje in lažje, če se graditelj odloči za tipsko montažno hišo?

Praviloma da, a le v fazi idejne zasnove. Vendar tudi pri izbiri tipske hiše praktično ni kupca, ki ne bi želel sprememb. Naše tipske hiše so zgolj osnova, ki jo v nadaljnjih korakih kupci z arhitektom in drugimi Marlesovimi strokovnjaki prilagajajo svojim potrebam. Spremenijo lahko velikost hiše, naklon strehe, pozicijo notranjih sten, velikost in lego oken, hiši lahko kaj dodajo ali odvzamejo. Od tu naprej pa postopek za pripravo vloge za gradbeno dovoljenje poteka enako kot pri individualni hiši. Prednost tipske je, da v fazi idejne zasnove pospešimo proces.

Montažna hiša Marles Spremljamo gradnjo Pod streho Izbira proizvajalca: Le en je izpolnil vsa najina pričakovanja


Na Žurnalu24 v rubriki Pod streho spremljamo gradnjo montažne družinske hiše. Iz prve roke bomo lahko izvedeli vse, kar mora graditelj vedeti o takšni gradnji, opozorili na pasti, ki ga lahko čakajo, in rešitve, ki zagotavljajo kakovosten končni izdelek – dom, ki je za večino enkraten in neponovljiv projekt. Nataša in Gregor sta mlada graditelja, ki sta nam zaupala, da stopimo v njuno življenje in popišemo zgodbo gradnje družinske hiše. 

 


 

Komentarjev 4
  • 5ab88cdfad1c39da632cc9a4d7a3774b4e76408a 23:57 23.maj 2020.

    Če greš skozi stari mestno jedro, tega ni, stavbe so si podobne kot jajce jajcu -ALI SO TOTEJ PRED VEČ STO LETI VEDELI O ARHITEKTURI VEČ, KOT VEMO DANES ?😒

  • 5ab88cdfad1c39da632cc9a4d7a3774b4e76408a 23:49 23.maj 2020.

    Čr se komu ljubi, naj pride v Kamnik na Steletovo ulico in si v krogu 360 stopinj na enem mestu ogleda arhitekturo blokov izpred cca 30 let ... za moje pojme PODEN ... planinski dom, kocka, plehnata streha, balkoni v ...prikaži več v krogu 360 st ... NI DA NI ... to vidiš sano v Sloveniji 😔

  • 5ab88cdfad1c39da632cc9a4d7a3774b4e76408a 23:30 23.maj 2020.

    Še najbolj pa zmoti futurističa slika z avti, ki izpod nadtreška zapeljejo na travo... oprostite, da tako vidim