Pod streho > Gradimo & obnavljamo
14588 ogledov

To so razlogi, da se gospodinjstva ne odločijo za prenovo svojih domov

obnova fasade Profimedia
V okviru projekta CARE4CLIMATE so izvedli raziskavo o različnih vidikih rabe energije v slovenskih gospodinjstvih. Med drugim so ugotovili, zakaj se več lastnikov hiš in stanovanj ne odloči za energijsko prenovo.

V raziskavi, ki so jo izvedli med 3000 anketiranci na IJS, so analizirali različne vidike rabe energije v domovih, uporabe energijsko učinkovitih naprav in izvedenih energetsko učinkovitih prenov domov. Prvič v Sloveniji so bili na tako velikem vzorcu analizirani tudi pomen energijsko učinkovitega obnašanja in stališč gospodinjstev do okoljskih tem, stanje energetske in finančne pismenosti ter vpliv informiranja in ozaveščanja na odločitve gospodinjstev povezanih z energijsko učinkovitostjo.

Glavni težavi: pomanjkanje denarja in zapletenost prenove

V manj kot polovici (41 odstotkov) gospodinjstev, ki so sodelovala v raziskavi, menijo, da je njihov dom potreben prenove. Natančno polovica pa jih je prepričanih, da prenova ni potrebna oziroma, da je raba energije v njihovem gospodinjstvu že tako nizka.
V raziskavi so ugotavljali tudi, kateri so razlogi, da se v gospodinjstvih ne odločijo za izvedbo ukrepov, s katerimi bi izboljšali energijsko učinkovitost. Glavni oziroma najpomembnejši razlog je pomanjkanje finančnih sredstev. Sledita pa težavnost dogovora z vsemi (so)lastniki in zapletena prenova z vidika posegov v stavbo.

prenova strehe | Avtor: Profimedia Profimedia

Za sofinanciranje ukrepov so na Eko skladu na voljo finančne spodbude, vendar te predstavljajo le del celotne naložbe. Ta je najmanjši, manj kot tretjinski pri naložbi v nova okna, največji, skoraj dvotretjinski pa pri naložbi v prezračevalni sistem z rekuperacijo. A kot kažejo rezultati raziskave, bi kar 70 odstotkov gospodinjstev, ki je prejelo subvencijo Eko sklada, ukrep izvedlo, tudi če te ne bi prejeli.

Velik pomen subvencij in brezplačnega svetovanja

Hkrati pa v gospodinjstvih pri odločanju za izvajanje ukrepov največji pomen pripisujejo subvencijam ter brezplačnemu svetovanju. A je na brezplačnem energetskem svetovanju Ensvet, ki ga nudijo na Eko skladu, informacije pridobilo le 11 odstotkov gospodinjstev. V raziskavi so preverjali tudi, kje gospodinjstva dobijo informacije, ki so pomembne za izvedbo ukrepov. Največ gospodinjstev, ki je izvedlo ukrepe, je informacije dobilo pri prijateljih, sorodnikih in znancih, potem pri izvajalcu gradbenih del, sledijo mediji in podjetja, ki prodajajo energente ali opremo.

Pomembne se jim zdijo tudi digitalna spletna okolja oziroma platforme za iskanje, primerjavo ponudb in posvetovanje z energetskimi strokovnjaki ter možnost izdelave energetsko učinkovitih projektov na ključ.

Na podlagi analiz rezultatov raziskave so pripravili več usmeritev za oblikovanje ukrepov.

Dvig deleža subvencioniranja

Ker je pomanjkanje sredstev najpomembnejša ovira, bo program subvencioniranja tudi v prihodnje ključen pri spodbujanju energijsko učinkovitih prenov v gospodinjstvih, prav tako so potencialni prihranki energije in stroškov najpomembnejši spodbujevalec takšnih prenov. Zato predlagajo, da bi bilo v prihodnje smiselno okrepiti programe subvencioniranja prenov gospodinjstev z nižjimi dohodki, na primer z dvigom deleža subvencioniranja, in v večji meri spodbuditi celovite energijske prenove, saj se gospodinjstva večinoma odločajo za parcialne prenove, preproste ukrepe in cenovno dostopnejše rešitve, medtem ko je celovitih prenov malo, saj pri teh finančne ovire pridejo še bolj do izraza.

fasada obnova fasade | Avtor: Matej Košir Matej Košir

Upravniki naj zaposlijo energetskega strokovnjaka

Druga usmeritev se nanaša na večstanovanjske stavbe. Za energijske prenove teh je pomembno  dobro upravljanje stavbe, angažiranost lastnikov in zlasti redno vplačevanje v rezervni sklad, ki pomeni organizacijsko sposobnost v smeri skupnega delovanja lastnikov stanovanj. Predlagajo tudi, da bi upravnik stavbe lahko poskrbel za prenos izkušenj med različnimi investicijskimi projekti, zaposlil energetskega strokovnjaka, ki bo lastnikom lahko nudil ustrezno podporo, svetoval glede potrebnih energijskih obnov stavbe, spremljal razpise za podelitev nepovratnih sredstev in tudi pripravil vloge za prijavo nanje.

Specializirani portali za večjo energetsko pismenost

Raziskava je pokazala nizko stopnjo energetske pismenosti, kar med drugim pomeni pomanjkanje znanj in informacij o možnih ukrepih za izboljšanje energetske učinkovitosti, stroških investicije in energijskih prihrankih. Zato bi bilo v prihodnje treba okrepiti programe informiranja in izdelati splošne izobraževalne brošure ter kampanje, kot tudi specializirane energetske portale, kjer bi uporabniki lahko prišli do podrobnejših in posebnih informacij ter konkretnih energetskih rešitev.

Informacije o kakovostnih izvajalcih

Težava pri izvajanju ukrepov je tudi pomanjkanje informacij o kakovostnih izvajalcih del. Vzpostavitev digitalnega spletnega okolja za iskanje, primerjavo ponudb ter posvetovanje z energetskimi strokovnjaki in izvajalcev bi bila primerna rešitev te težave. Na teh platformah bi lahko dodatno predstavili nekaj primerov dobrih praks prenov enostanovanjskih in večstanovanjskih hiš z izračuni stroška investicije ter prihrankov energije in stroškov kot posledica izvedene investicije.

energetska izkaznica | Avtor: Žurnal24 Žurnal24
Prenova energetske izkaznice

Zaradi slabše razumljivosti in manjšega zaupanja v informacije na energetski izkaznici bi veljalo razmisliti o prenovi energetskih izkaznic in dodatni vključitvi informacij o rabi energije v evrih. Alternativno bi lahko na specializiranih platformah ponujali izračun letne rabe energije v fizičnih enotah (kWh) in v evrih za tipično stanovanje v enostanovanjski in večstanovanjski stavbi glede na regijo, glavni energent za ogrevanje in energetski razred. Tovrstna primerjava bi lahko tudi omogočala izračun energijskih prihrankov v evrih v primeru energijske prenove stavbe.

Vključitev gospodinjstev v pametna omrežja

Informacijska komunikacijska tehnologija (IKT) bo v prihodnje gospodinjstvom v pomoč pri zmanjševanju rabe energije v domovih. Pametna omrežja omogočajo prihranke energije, stroškov in časa ter nudijo višjo raven udobja in priročnosti, po drugi strani pa stroški namestitve, strah pred izgubo nadzora in zasebnosti ter nepoznavanje novih tehnologij uporabnike odvrnejo od uporabe teh tehnologij. Zato bo treba pripraviti regulativni okvir, za spodbudo gospodinjstvom k sodelovanju pa bo treba oblikovati finančne spodbude ter intenzivno informiranje in ozaveščanje o prednostih uporabe.  Ponudba novih storitev bo podjetjem za dobavo energije omogočila prestrukturiranje v ponudnike celovitih energetskih rešitev.

Komentarjev 4
 • rd2dmk2 10:20 08.maj 2022.

  prenova.. dejte povedat tukaj novinarji, kako je danes s fotovoltaiko, kam gredo viški !? drugič kako se lahko zgodi da ena oblast reče plin je čista energija to naj se uporablja, danes pa je recimo uporabnik plina bolj udarjen kot ...prikaži več pa en ki ima kotel na drva. ITK v hiši ma dejte mir. zraven pa luči na senzorje, da gori na hodniku še celo večnost, ko nikogar ni tam. in tretjič kupite okno, super oh in sploh. kje pa je certifikat vgradnje ? kolk monterjev ima termo kamero, pa se izkaže po delu?

 • Avatar PomisliNaSonce
  PomisliNaSonce 14:34 07.maj 2022.

  Sistem oblake dela, ti pa dež in vlago lovi na lastne muke....tist k se ne gre teh igric nadvlad tega sveta, je najbolj pameten

 • munja 12:39 07.maj 2022.

  Največji problem v večstanovanjskih stavbah (blokih) je, da se izmed recimo 40 stanovalcev v bloku eden, zaradi načrtnega nagajanja, ne strinja s prenovo in imaš problem. Mislim, da bi morala zakonodaja poskrbeti, da ta eden ne bi bil problem.