Pod streho > Gradimo & obnavljamo
3581 ogledov

Višje subvencije in novi načini financiranja prenove

Ljubljana 18.11.08, gradnja, delavci, podest, bloki, obnova Foto: Dejan Mijovic Ljubljana 18.11.08, gradnja, delavci, podest, bloki, obnova Foto: Dejan Mijovic
Eko sklad bo predvidoma julija objavil dva nova razpisa za tako imenovane demo projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb. Glavna novost razpisov bosta nova finančna instrumenta, s katerima bo prenova lahko sofinancirana.

Namen obeh razpisov je v praksi spodbuditi dva nova ničina sofinanciranja celovite energijske prenove večstanovanjskih stavb. O težavah, s katerimi se pri financiranju prenov srečujejo etažni lastniki smo že pisali, zdaj Eko sklad v okviru projekta Care4Climate želi ta dva inštrumenta predstaviti širši javnosti in etažne lastnike spodbuditi, da ju izkoristijo. 

Na prvem javnem razpisu bo etažnim lastnikom starejše večstanovanjske stavbe ponujeno financiranje s kombinacijo kredita v breme rezervnega sklada in nepovratnih sredstev (samo nepovratnih sredstev ne bo mogoče pridobiti), na drugem javnem razpisu pa financiranje s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki bodo izvajalca energetskega pogodbeništva poiskali na trgu ponudnikov storitev).

Na razpisa se bodo lahko prijavili etažni lastniki večstanovanjskih stavb, ki imajo več kot osem enot in več kot osem različnih etažnih lastnikov, hkrati pa bo morala biti več kot polovica stavbe v stanovanjski rabi, več kot polovica etažnih lastnikov pa fizičnih oseb. 
Dodatni pogoj bo tudi obseg energijske prenove. Ta bo morala biti celovita, kar pomeni, da bo treba izvesti vsaj tri ukrepe prenove, ali pa skoraj ničenergijska. 

Obsežna dokumentacija in obvezen nadzor

K vlogi bo obvezno treba priložiti projektno dokumentacijo prenove, del katere bo tudi elaborat gradbene fizike skladno z veljavnimi predpisi o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, izkaz energetskih lastnosti stavbe in energetsko izkaznico stavbe skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti izdelani za obstoječe stanje in za stanje po prenovi. 

Etažni lastniki, ki se bodo odločili za skoraj ničenergijsko prenovo, pa bodo morali priložiti še več dokumentacije. Ustreznost se bo preverjala na podlagi dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), projektne dokumentacije za izvedbo celovite prenove (PZI), izračuna PHPP za obstoječe stanje in stanje po prenovi, ter na podlagi drugih dokazil navedenih v javnem razpisu. V okviru skoraj ničenergijske prenove bo obvezno naročiti statično presojo stavbe in glede na ugotovitve po potrebi izvesti statično sanacijo.

ravna streha Nujna popravila Pod streho Na bloku pušča streha, upravnik se izgovarja na Covid-19

V obeh primerih bo treba zagotoviti tudi nadzor nad izvedbo. Stroški izdelave projektne dokumentacije ter stroški nadzora bodo priznani stroški naložbe.

Predvidena višina nepovratne finančne spodbude:

 • do 35 odstotkov priznanih stroškov naložbe za celovito prenovo z usklajeno izvedbo treh ali več ukrepov energijske prenove stavbe;
 • do 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe za skoraj ničenergijsko prenovo.

Če bo v okviru celovite prenove izvedena tudi statična sanacija, se bo dodelila dodatna nepovratna finančna spodbuda v višini do 50 odstotkov s tem povezanih stroškov, vendar ne več kot 225 evrov na kvadratni neto ogrevane površine stavbe pred prenovo.
Predvidena višina nepovratnih sredstev za posamezen javni razpis je 500.000 evrov, 2,5 milijona evrov pa bo povratna sredstva – kredit v breme rezervnega sklada.

Poleg tega da bodo morale vloge izpolnjevati že omenjene pogoje, pa jih bodo na Eko skladu ocenjevali še na podlagi dodatnih meril. Za vsako merilo bodo dodelili določeno število točk. 

Merila za ocenjevanje vlog:

 • obseg in zahtevnost celovite prenove;
 • postavitev PV za skupnostno samooskrbo z električno energijo iz sončne energije;
 • statična sanacija (protipotresna utrditev);
 • izvedba dodatnih ukrepov trajnostne gradnje (npr. kolesarnice, infrastruktura za polnilne postaje za električna vozila na parkirnih mestih stavbe, zajem deževnice za namakanje zunanjih zelenih površin in ostalo rabo v stavbi, izvedba zelene strehe in/ali zelene fasade na stavbi);
 • izvedba prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;
 • dozidave (nadzidave in prizidave).

Vloga, ki bo dosegla največje število točk na posameznem razpisu, bo izbrana za dodelitev spodbude. Če po dodelitvi spodbude za najbolje ocenjeno vlogo ne bodo porabljena vsa razpisana sredstva na javnem razpisu, bodo do spodbude glede na višino preostalih sredstev upravičene tudi naslednje najbolje ocenjene vloge, in sicer po vrstnem redu števila doseženih točk do porabe vseh razpisanih sredstev.

dvigala Slovenija Pod streho Denar je. Naši ministri pa nič
 
 
Komentarjev 1
 • Avatar Zala
  Zala 08:03 27.maj 2021.

  Na hitro prebrano, več jih bo ostalo brez sredstev za obnovo fasadnea ovoja, ker ne bodo izpolnjevali vseh zahtev. Namesto, da bi obnovo spodbujali s čim manj papirologije in višino nepovratnih sredstev, bodo na prefinjen način to v največji možni ...prikaži veči meri onemogočali. Torej, kaj je cilj Eko sklada ?