Pod streho > Nepremičnine
21501 ogledov

Furs preverja evidence. Ste prijavili davek od premoženja?

stanovanja Žurnal24
Nekatere občine oziroma v njihovem imenu finančna uprava že pošiljajo položnice za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Enako velja za plačilo davka od premoženja, s katerim so obdavčene nekatere nepremičnine. Preverite, ali je vaša med njimi, še je čas za samoprijavo.

Lastniki nepremičnin so lahko zavezanci za plačilo dveh različnih davščin. Prva je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), drugo pa je davek na premoženje. 

Za občine, NUSZ je občinski davek, položnice lastnikom pošilja finančna uprava (FURS). Nekateri so jih že dobili, drugi pa jih lahko pričakujejo v naslednjih tednih. 

Še vedno velja, da se NUSZ, ki je višje od 25 evrov, plača v dveh obrokih, zato lastniki prejmejo dve položnici. Zavezanci za plačilo NUSZ so uporabniki nepremičnine, praviloma so to lastniki, lahko pa so to tudi najemniki. 

Sistem odmere in pošiljanja položnic je utečen, saj se odločba izda po uradni dolžnosti, kar pomeni, da zavezancu za to ni treba oddajati vloge. 

Davek od premoženja se ne plačuje za vse nepremičnine

Nekoliko drugače pa je pri davku na premoženje. Lastnik ali uživalec nepremičnine ga plača le v določenih primerih. Plačujejo ga fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. 

Zavezanec mora vložiti napoved za odmero davka v 15 dneh od nakupa nepremičnine (ali od izdaje dovoljenja za uporabo) pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži. Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe ali prostora. Finančna uprava zavezancu enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom. Pri plačilu tega davka velja veliko izjem. 

Davka na premoženje ne plačujejo oziroma so davka oproščeni lastniki v naslednjih primerih:

 • Če stanovanjska površina stavbe (v kateri ima zavezanec ali njegovi ožji družinski člani stalno prebivališče) meri manj kot 160 kvadratnih metrov, se davek ne odmeri. 
 • Prav tako so tega davka začasno oproščeni prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in sicer za dobo 10 let. 
 • Oprostitev velja tudi za popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove vrednost stanovanjske hiše oziroma stanovanja ali garaže zvišala za več kot polovico.
 • Davka se ne plačuje od kmetijskih gospodarskih poslopij, od poslovnih prostorov, ki jih lastnik oziroma uživalec uporablja za opravljanje dejavnosti, od stavb, ki so razglašene za kulturni ali zgodovinski spomenik in od stavba, ki se iz objektivnih razlogov ne morejo uporabljati. 

Začasno oprostitev davka je treba sporočiti FURS

Če uveljavljate oprostitev plačila davka iz druge in tretje alineje bi morali že do 31. januarja na FURS poslati vlogo. Napišete jo sami, saj obrazec za to ni predviden. 

Furs v okviru svojih rednih delovnih nalog namreč preverja evidence in ugotavlja, kdo bi davek od premoženja moral plačati. Zavezancem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odmero davka na premoženje so v zadnjih letih pošiljali pozive za oddajo napovedi oziroma odločbe o odmeri davka. To nadaljujejo tudi letos, hkrati pa tako kot pri vseh davčnih obveznostih, ki jih je treba prijaviti Furs, pozivajo zavezance k samoprijavi. 

Če zavezanec vloge ne odda, to pomeni prekršek za katerega je predvidena globa od 250 do 400 evrov. 

Davčna lestvica za obdavčitev stanovanjskih nepremičnin

davek od premoženja | Avtor:

Davčna osnova za odmero davka je vrednost nepremičnine, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, in na način, ki ga določi občinska skupščina. Nekoliko arhaično, saj gre za določbo iz zakona o davkih občanov iz leta 1988. 

Davek se odmerja letno, za odmere, višje od 200 evrov velja, da jih zavezanec plačuje v trimesečnih obrokih. Zavezanci, ki jim davek za tekoče leto še ni bil odmerjen, plačujejo akontacije davka za tekoče leto na podlagi odločbe iz preteklega leta. 

 

 
Komentarjev 17
 • optimist11 15:13 19.maj 2021.

  Če sta lastnika nepremičnine mož in žena vsk1/2 potem je davek nad 320m2

 • igorgeus 14:35 19.maj 2021.

  davek na premozenje bi moral prav tako biti progresiven

 • jakec1575 13:03 19.maj 2021.

  to je vezano samo na doatne nepremicnine.