Pod streho > Nepremičnine
15036 ogledov

Iščete zemljišče? Tako preprosto lahko preverite, ali je zazidljivo ali ne

Označena 1.643 kvadratnih metrov velika parcela je bila ocenjena na 2.169 ozirom Žurnal24 main
Na spletni strani PIS so od zdaj naprej dostopni podatki o stavbnih zemljiščih.

Nedavno sprejeti zakon o urejanju prostora med drugim uvaja novo evidenco, to je evidenco stavbnih zemljišč. Namenjena je načrtovanju namenske rabe prostora oziroma novih stavbnih zemljišč v postopku priprave občinskih prostorskih aktov, načrtovanju komunalne opreme, izvajanju ukrepov zemljiške politike za sanacijo in zagotavljanje ustrezne parcelne in lastniške strukture, zagotavljanje cenovno dostopnih zemljišč za bivanje in delo, gospodarjenje z zemljišči v javnem interesu ter za odmero dajatev na stavbnih zemljiščih in vrednotenje stavbnih zemljišč. 

Na spletni strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) tako lahko vsak pogleda, kje so obstoječa poseljena zemljišča. V njej se vodijo podatki o pozidanih zemljiščih in nepozidanih stavbnih zemljiščih ter njihovih razvojnih stopnjah.

Pozidana zemljišča se delijo na pripadajoča zemljišča stavb, pripadajoča zemljišča gradbeno inženirskih objektov in gradbene parcele. Razlika med pripadajočimi zemljišči stavb in gradbenimi parcelami je ta, da so pripadajoča zemljišča stavb zajeta na podlagi posebne metodologije z metodami masovnega zajema, medtem ko so gradbene parcele določene v upravnem postopku. Pripadajoče zemljišče stavb je torej prvi približek gradbene parcele.

Nepozidana stavbna zemljišča se delijo na štiri razvojne stopnje glede na njihovo opremljenost z gospodarsko javno infrastrukturo, status pravnega režima na zemljišču ter regulacijo zemljišča s prostorskimi akti. Nepozidana zemljišča najvišje stopnje imajo urejene meje, so opremljena s komunalno infrastrukturo, na njih pa je skladno s prostorskimi akti možno pridobiti dovoljenje za gradnjo in graditi. 

Poleg tega da naj bi z evidenco omogočili lažje izvajanje ukrepov zemljiške politike, je ta namenjena tudi investitorjem, projektantom in tudi lastnikom zemljišč, ki bodo prek te lahko poiskali primerno stavbno zemljišče.  

Zemljišče Zemljišče Pod streho To se lahko zgodi, če pred nakupom ne preverite parcele

Preverjanje podatkov na lokaciji

Z uporabo mobilne naprave bodo lahko dobili vpogled v lastnosti izbrane parcele in odgovor na vprašanja, ali lahko, kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko gradijo na tem zemljišču. 

Podatki so že dostopni, v prihodnje pa bodo podatki o poseljenih zemljiščih združeni še s podatki javne cestne in železniške infrastrukture. S tem bodo določena pozidana zemljišča, ki bodo predstavljala strokovno podlago pri določitvi nepozidanih stavbnih zemljišč in v nadaljevanju pri vzpostavitvi evidence stavbnih zemljišč. 

[video: 10707 / ]

Na ministrstvu za okolje in prostor so posneli tudi predstavitveni video, ki je namenjen uporabnikom oziroma investitorjem. Prikazane so nove vsebine in funkcionalnosti ter prenovljena grafična podoba PIS. V tej novi obliki bo javno dostopen predvidoma naslednje leto. 

 

 

 
Komentarjev 3
 • Avatar Leon
  Leon 16:14 15.december 2021.

  Kje so tista zemljišče ,kjer bo NORIŠKI PRINC gradil nove hiše za ceno 50.000€ za mlade družine ? Naselje je malo spominjalo na končno pribežališče Judov !

 • James_Albertson 15:04 15.december 2021.

  Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦

 • izy 13:55 15.december 2021.

  Kaj nam to pomaga, če pa čakaš na gradbeno dovoljenje v povprečju skoraj dve leti.