Pod streho > Nepremičnine
379 ogledov

Obresti se v času odloga ne obračunavajo in ne plačujejo

kredit
To velja le ta kredite Eko sklada, pri komercialnih kreditih, potrošniških in stanovanjskih, pa se obresti v času moratorija obračunavajo. Razlika je tudi pri dolžini moratorija.

Kredit, ki za financiranje energijskih ukrepov v obstoječih hišah ali za gradnjo energijsko varčne hiše, lahko zaradi posledic epidemije zamrznete za največ 12 mesecev, obvešča Eko sklad. Lahko pa se odločite tudi za krajše obdobje in sicer tri, šest ali devet mesecev. 

Zelo pomembno je, da v času, ko kredita ne odplačujete, obresti ne tečejo oziroma se ne obračunavajo in jih ni treba plačevati. Doba odplačila kredita pa se bo po končanem moratoriju podaljšala za toliko mescev, kolikor odlog traja. Prav tako se podaljša zavarovalno jamstvo za čas odloga, dodatna premija za tveganje pa se ne obračuna.

Pretekle obveznosti morajo biti poravnane

Vlogo za odlog plačila kredita je treba oddati najkasneje do 30. junija 2021, odlog plačila pa velja za obveznosti, ki so v plačilo zapadle po 18. oktobru 2020, ki je bila razglašena epidemija. Torej to pomeni, da morate imeti vse obveznosti, ki so nastale pred tem datumom, poravnane. 

stanovanjski krediti Denar za prenovo Pod streho To so najcenejši krediti za energijsko prenovo hiš

V vlogi je treba navesti dejstva in okoliščine, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti. 

Med razlogi so: 

 • da ste zaposleni v podjetju, ki mu je bilo z vladnim ali občinskim odlokom, da se v času trajanja epidemije začasno prepove opravljanje dejavnosti.  
 • da ste bili zaposleni v podjetju, kjer ste zaradi vpliva epidemije izgubili zaposlitev,
 • da so se vam zaradi slabšega poslovanja podjetja zaradi epidemije zmanjšali dohodki iz naslova plače 
 • da ste od razglasitve epidemije na izrednem dopustu
 • da vas je zaradi epidemije delodajalec napotil na čakanje na delo
 • da ste zaradi epidemije na bolniškem dopustu.

Navedete in utemeljite pa lahko tudi kak drug razlog, zaradi katerega ne morete več odplačevati kreditnih obveznosti. 

kredit Pozor! Pod streho Nekatere banke zaračunajo stroške, obrok se lahko poveča tudi do dvakrat

Vlogo oddate na banko Intesa Sanpaolo Bank

Vlogo lahko oddate osebno v eni od poslovalnic banke Intesa Sanpaolo Bank, ki po pooblastilu Eko sklada sklepa in vodi kreditne pogodbe, lahko jo pošljete po elektronski pošti ali prek spletne banke, če ste komitent omenjene banke. 

Stroški odobritve odloga so 40 evrov za vsako kreditno pogodbo in jih zaračuna banka kreditojemalcu ob sklenitvi dodatka. 

„V primerih, ko kreditojemalec v vlogi ali ob sklenitvi dodatka za odobritev odloga plačila kreditnih obveznosti navede neresnične ali nepravilne podatke, ima Sklad oziroma pooblaščena banka pravico odpoklicati kredit pred zapadlostjo preostalih anuitet in zahtevati vračilo celotnega dolga z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški pred pogodbeno določenim rokom, tako da celotna obveznost po tej kreditni pogodbi zapade v takojšnje plačilo,“ opozarjajo na Eko skladu.

Banke obračunajo obresti v času odloga

Za kreditojemalc, ki imajo kredite pri komercialnih bankah, pa pogoji odloga njihovega plačila niso tako ugodni. Prva pomembna razlika je, da se pri komercialnih kreditih, potrošniških in stanovanjskih, v času moratorija obračunavajo obresti, druga pa, da odlog plačila lahko traja največ štiri mesece. In tretja, vlogo za odlog je treba vložiti najkasneje do 31. decembra 2020.
Drugi pogoji so enaki kot pri odlogu plačila kredita Eko sklada. 

obnova hiša stanovanje Denar za obnovo Pod streho Kredit pri Eko skladu se splača le pod temi pogoji

 

Komentarjev 2
 • loyledni 19:47 08.december 2020.

  www︎.︎ifpls︆.︆net - oddličen projekt za odrasle, ki želijo najti partnerja za seks

 • Avatar pantani
  pantani 07:50 08.december 2020.

  Kolikor vem, je bilo rečeno da odlog kredita lahko traja do 1.leta, sedaj pa piše samo do 4.mesece. Nič jasno!!!