Pod streho > Nepremičnine
24527 ogledov

Pozor! Prodajajo nova stanovanja brez gradbenega dovoljenja

novogradnje Profimedia
Inšpektorji pri nadzoru odkrili prodajo novih stanovanj brez ustreznega gradbenega dovoljenja in brez splošnih pogojev prodaje.

Inšpektorat je letos izvedel nadzor prodaje 25 naključno izbranih stavb, katerih prodajo so oglaševali v različnih medijih: časopisih, na plakatih, na spletnih straneh prodajelcev. Za 15 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika, in 10 večjih stavb, ki ga potrebujejo so preverjali, ali prodajalci izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine, kot so opredeljeni v zakonu o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES). 

Zanimalo jih je, ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe. Preverjali so tudi, ali je bilo za konkretno oglaševano gradnjo izdano dokončno gradbeno dovoljenje in ali je v primeru, da je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli  prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v 8. členu ZVKSES.

V petih primerih je bil prodajalec investitor, v 20 pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom. V dveh primerih, kjer je investitor vršil prodajo sam, je za ta namen ustanovil novo podjetje, ki je bilo namenjeno zgolj prodaji posameznih delov v določeni stavbi ali soseski (investitor ima lahko več aktualnih projektov, kjer za vsakega posebej ustanovi novo podjetje, kjer nastopa kot prodajalec).

Prodajo vseh petnajstih manjših, eno in dvostanovanjskih stavb, je oglaševal nepremičninski posrednik.

Brez gradbenega dovoljenja in splošnih pogojev prodaje

Inšpektorji so v petini nadzorovanih oglaševanih prodaj stanovanj in hiš ugotovili nepravilnosti. Ugotovili so, da niso izpolnjeni pogoji, ki jih ZVKSES določa za začetek oglaševanja in prodaje nepremičnin.

V enem primeru je nepremičninska družba oglaševala prodajo brez ustreznega gradbenega dovoljenja (oglas umaknjen), v treh primerih pa prodajalec ni razpolagal s splošnimi pogoji prodaje (en prodajalec je pridobil splošne pogoje prodaje, dva sta oglas umaknila). Kjer niso bili izpolnjeni pogoji za prodajo, je bila zadeva v treh primerih posredovana tudi v preučitev na Tržni inšpektorat RS (morebitne kršitve Zakona o nepremičninskem posredovanju zaradi morebitnega zavajajočega oglaševanja).

V dveh primerih je bila izdana inšpekcijska odločba, s katero je bilo prepovedano sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje novogradnje. V obeh primerih je bilo oglaševanje umaknjeno.

V skladu z zakonom o prekrških je bil izrečen en opomin (pravni osebi ter odgovorni osebi pravne osebe) in osem opozoril.

Ob seznanitvi zavezancev s kršitvijo zakonodaje, so z izjemo enega, vsi nemudoma prenehali z oglaševanjem. Za prodajalca, ki kljub pravnomočni odločbi ni prenehal z oglaševanjem novogradnje, pa je bil uveden prekrškovni postopek.

gradbišče Novogradnje Pod streho Kdo gradi največ in kakšna stanovanja?
 
 
Komentarjev 12
 • Avatar Zala
  Zala 01:53 11.oktober 2021.

  Zakaj ni objavljeno ime prodajalca in naslov objekta/objektov, ki nimajo pogojev za prodajo ? Koga varujejo ti inšektorji ? Kupce prav gotovo ne !!!

 • bogdan76 17:07 10.oktober 2021.

  janez 53,,,ti imaš dolgo lajtngo mogoče boš ugotovil tesi an valk butavnk.

 • bogdan76 15:51 10.oktober 2021.

  Toni nič novega tega jepolna Slovenija stara praksa bivših gradbincev prvorazrednih nič krivih partiski kader.