Pod streho > Nepremičnine
5461 ogledov

Tako najceneje odplačate novo hišo ali nakup stanovanja

hiša brez kleti Dezzen
Za gradnjo in tudi nakup pasivnih hiš ali stanovanj v večstanovanjskih pasivnih stavbah je ponudba namenskih stanovanjskih kreditov vse večja. Poleg Eko sklada za takšne naložbe ugodnejše kredite ponujajo tudi banke.

Poimenovale so jih eko ali zeleni krediti, namenjeni pa so financiranju izključno energijsko učinkovitih, pasivnih hiš oziroma njihovemu nakupu. V nekaterih bankah so na voljo tudi za financiranje energijsko učinkovitih obnov obstoječih družinskih hiš.
S to ponudbo se banke približujejo pogojem ugodnega eko kredita, ki ga za te namene lahko investitor dobi pri Eko skladu. Na eni strani gre torej za konkurenco na trgu, po drugi pa naj bi banke imele tudi druge motive oziroma cilje.

„Kot banka smo se skladno z našo trajnostno usmeritvijo pridružili nacionalnemu zavezništvu za zeleno, pametno in tehnološko napredno Slovenijo. Smo tudi prva banka iz Slovenije, ki je podpisnica globalnih načel OZN za odgovorno bančništvo. Konkreten korak v to zeleno smer pa je ponudba fizičnim osebam, strankam, ki jim z vključenimi dodatnimi ugodnostmi ponujamo NLB Zeleni stanovanjski kredit. Ponudba ne bo časovno omejena, gre pa za prvi zeleni produkt za fizične osebe v NLB. V prihodnje bomo dodajali nove zelene produkte,“ pravijo v NLB.

Hiša brez kleti | Avtor: Dezzen Dezzen

Pomembni dejavniki dolgoročnega kredita

Pred najemom dolgoročnega stanovanjskega kredita je vsekakor treba preveriti veliko dejavnikov, saj gre za veliko obveznost in odgovornost. Poleg višine in vrste obrestne mere, možnosti zavarovanja kredita, stroškov odobritve in drugih morebitnih obveznostih, povezanih z njim, je pri zelenih kreditih treba preveriti tudi, kakšne pogoje mora izpolnjevati naložba, da smo do tega produkta sploh upravičeni.

Prav ti pogoji so pogosto prednost bančnih kreditov v primerjavi s kreditom Eko sklada. Ta namreč pred investitorja, graditelja pasivne ali skoraj ničenergijske hiše, ali kupca takšne gradnje postavlja zelo veliko precej strogih zahtev. Te se ne nanašajo zgolj na tehnične in tehnološke zahteve, ki jih mora izpolnjevati gradnja, temveč tudi na obsežno dokumentacijo, ki jo mora investitor priložiti k vlogi, kar je brez pomoči strokovnjakov praktično nemogoče.

Banke so manj zahtevne, obrestne mere primerljive

„Izpolnjevanje dodatnih pogojev ni potrebno. Pri zelenem stanovanjskem kreditu financiramo nakup in gradnjo pasivnih hiš, da gre res za takšno gradnjo ali nakup pa ugotovimo iz dokumentacije, ki jo mora stranka zagotoviti za odobritev kredita,“ pojasnijo v NLB. Kreditojemalec torej k vlogi za kredit priloži dokumente, ki jih mora priložiti tudi za klasični stanovanjski kredit.

Če primerjamo obrestne mere bančnega in eko kredita pri Eko skladu, lahko ugotovimo, da so te zelo podobne. Banke namreč za takšne kredite ponujajo nižje obrestne mere, kot za običajne stanovanjske kredite. Na primer v NLB je obrestna mera vsaj za 0,5 odstotne točke nižja od osnovne obrestne mere. Poleg tega pa kreditojemalec lahko izbira med spremenljivo in fiksno obrestno mero, medtem ko je obrestna mera skladovega kredita spremenljiva.

Kreditna pogodba | Avtor: Profimedia Profimedia
Na podlagi informativnih izračunov, ki so dostopni na spletu, lahko izračunamo, da razlike med bančnim in skladovim kreditom praktično ni. Obrestna mera skladovega eko kredita je sestavljena iz trimesečnega euribora in fiksnega pribitka 1,3 odstotka, pri zelenem kreditu NLB pa iz šestmesečnega euribora in fiksnega pribitka 1,35 odstotka. Lahko pa je tudi nižja, saj se kreditojemalec lahko z banko glede na svoje finančne zmožnosti vedno pogaja.

Preverite tudi stroške odobritve, ročnost in zavarovanje

Če pogledamo še druge dejavnike, lahko ugotovimo, da so stroški odobritve skladovega eko kredita nižji kot pri banki, čeprav ta zaračuna 100 evrov nižje stroke kot pri klasičnem stanovanjskem kreditu. Ne zaračuna pa stroškov vodenja kredita, ki pri Eko skladu znašajo 40 evrov na leto.

Razlike so tudi pri ročnosti in zavarovanju kredita. Banka omogoča 30-letno odplačevanje, če je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine. Kreditojemalec pa lahko izbere tudi zavarovanje s plačilom ocene tveganja, v tem primeru pa je najdaljša možna doba odplačevanja 20 let. To je tudi najdaljša možna doba odplačevanja eko kredita pri Eko skladu, zavarovanje pa je možno le s plačilom premije pri zavarovalnici.

Vsekakor se pred tako pomembno odločitvijo, kot je najem dolgoročnega stanovanjskega kredita za gradnjo ali nakup hiše ali stanovanja, pa naj gre za pasivno gradnjo ali ne, pametno preveriti čim več ponudbe na trgu in poiskati najugodnejšo.  

Sorodne novice