Pod streho > Varčna hiša
25390 ogledov

Cene plina podirajo rekorde, najbolj na udaru ta gospodinjstva

Novice: Gazprom še dodatno zapira pipico - Stroški plin Profimedia
Trenutne cene zemeljskega plina so od 23 in 55 evrov za megavatno uro, nekateri dobavitelji jih bodo z novim letom podražili na 125 evrov, na veleprodajnem trgu pa so nedavno zabeležili ceno 139 evrov za megavatno uro. A te ekstremne cene ne vplivajo na vsa gospodinjstva enako.

Pri gospodinjstvih ločimo dve vrsti odjemalcev. Prvi so tisti, ki so samostojni, torej pogodbe o odjemu zemeljskega plina z dobaviteljem sklepajo samostojno. To so lastniki hiš z lastnimi kotli na zemeljski plin in etažni lastniki, ki imajo v večstanovanjskih hišah urejeno etažno ogrevanje, torej ima vsako stanovanje svoj plinski kotel. 

Drugi so etažni lastniki stanovanj v večstanovanjskih hišah, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic. In prav ti so na nek način nihanju cen zemeljskega plina bolj izpostavljeni, kar v zadnjem času opaža vse več upravnikov večstanovanjskih stavb. 

O cenah zemeljskega pina na skupnem sestanku

„Ministrstvo za infrastrukturo je v zadnjem času prejelo nekaj vprašanj in pobud na temo oskrbe skupnih kurilnic z zemeljskim plinom in možnostjo uporabe rednega cenika dobaviteljev, ki je namenjen individualni oskrbi manjših odjemalcev zemeljskega plina,“ so sporočili z ministrstva.  

Zato so pred dnevi sklicali sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Energetske zbornice, Agencije za Energijo, ministrstvo za okolje in prostor in GIZ distributerjev zemeljskega plina.

Rezultat sestanka pa je bila le ugotovitev, da je bil sestanek potreben za pojasnitev vlog in zakonodajnega okvira in koristen za vse deležnike. „Glede na v decembru 2021 objavljen predlog nove evropske plinske direktive se bo posodobitev izvedla najkasneje ob prenosu direktive v nacionalno zakonodajo,“ so še zaključili. 

To odjemalcem zemeljskega plina, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic ne pomeni prav veliko, saj se z visokimi cenami tega energenta soočajo zdaj, pričakovati pa je, da se bodo tudi v prihodnjih mesecih. Razmere, o katerih so razpravljali na sestanku so namreč precej zaskrbljujoče. 

Na naraščanje cen zemeljskega plina na evropskem trgu sicer ne upravniki skupnih kurilnic ne dobavitelji nimajo vpliva, pa vendar ugotavljajo, da trenutno prihaja do velikih razlik pri ponudbah za oskrbo odjemalcev s strani dobaviteljev, odvisno od njihovega portfolija in obsega možne dobave plina.

Belorusija po besedah Vladimirja Putina plačuje najnižjo ceno za zemeljski plin. Cene v nebo Pod streho Velikanska podražitev zemeljskega plina

Individualni odjemalci na boljšem

Posamezni gospodinjski odjemalci so v boljšem položaju, kot tisti, ki se ogrevajo iz skupnih kotlovnic.  Po zakonu o varstvu potrošnikov in tudi po energetskem zakonu so posebej varovani. Zanje dobavitelji objavijo ponujeno ceno za plin, ki pa jo lahko tudi kadarkoli spremenijo. Taki odjemalci sklepajo pogodbo za nedoločen čas, hkrati pa lahko tudi kadarkoli zamenjajo dobavitelja. 

„Plin zanje zakupi dobavitelj sam, glede na ocenjeno količino prodanega plina tem odjemalcem. Če je takih odjemalcev več kot je pričakoval, mora dokupiti plin na trgovalnih vozliščih, danes po zelo visokih cenah. Trenutno ponujene cene za take posamezne odjemalce v Sloveniji se gibljejo od 23 in 55 evrov/MWh. Z letom 2022 nekateri dobavitelji že višajo ceno za nove odjemalce tudi na 125 evrov/MWh.“

Vsi ostali večji odjemalci plina iz omrežja, kamor spadajo tudi skupne kurilnice, pa niso posamični mali odjemalec na plinovodnem omrežju, zato po nobenem od prej omenjenih zakonov niso posebej varovana kategorija.

Za bloke plin zakupi upravnik

Nabava plina za te odjemalce poteka drugače. „Za ta odjemna mesta upravniki skupnih kurilnic pridobijo več ponudb za dobavo plina in na tej osnovi sprejmejo odločitev, s katerim dobaviteljem bodo sklenili pogodbo o dobavi, običajno za obdobje enega leta.“

Dobavitelj običajno šele po podpisu pogodbe zakupi plin na plinskem vozlišču. Ob skokoviti rasti (ali morebitnemu padcu) cen plina je čas nakupa izredno pomemben, kar je letos izredno močno izpostavljeno in ima enormen vpliv na ceno plina. 

Belorusija po besedah Vladimirja Putina plačuje najnižjo ceno za zemeljski plin. Primerjava cen Pod streho Dobavitelji že dražijo plin, pri teh pa so cene najnižje

Ključen je čas sklenitve nove pogodbe oziroma spremljanje cen na trgu in njihovo gibanje. „Upravniki stavb izvajajo postopek zbiranja ponudb za dobavo plina v zelo različnih obdobjih, odvisno tudi od poteka obstoječih pogodb ali morda od nasveta dobavitelja.“

Zato so tudi  pogodbene cene plina za oskrbo skupnih kurilnic v naslednjem letu lahko zelo različne. „Na nabavnem plinskem vozlišču v Avstriji, od koder dobimo večino plina v Slovenijo, so se letos cene plina za oskrbo v letu 2022 gibale od 16 evrov v prvi polovici leta do 88 evrov/MWh na dan 16. 12. 2021. Dne 21. 12. 2021 pa je cena za letno oskrbo znašala že 139 evrov/MWh.“ 

Dobavitelji so povedali, da plin za skupne kurilnice zakupijo na osnovi podpisane pogodbe z upravnikom in „zato ne morejo ponuditi ceno, ki bi bila nižja ali bistveno nižja od takratne tržne cene plina za določeno obdobje na nabavnem plinskem vozlišču.“ Nižja cena bi namreč zanje pomenila ogrožanje njihove likvidnosti in ogrožanje oskrbe vseh drugih odjemalcev,, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o dobavi.

Ogrevanje, gretje, toplota Ogrevanje in elektrika Pod streho V teh primerih dobavitelja ne morete zamenjati

Čas nabave plina je odločilen

„Upravniki skupnih kurilnic kot večji končni odjemalci so bili v letošnjem letu pri ocenjevanju prejetih ponudb dobaviteljev za dobavo plina za naslednje pogodbeno obdobje postavljeni v dokaj nehvaležen položaj, ko so skupaj z etažnimi lastniki ocenjevali ugodnost relativno visoko ponujenih cen zemeljskega plina s strani dobaviteljev za dobavo v letu 2022 glede na cene iz obstoječih pogodb, ki so se iztekale,“ so povedali upravniki in dodali, da so ugodnost cene lahko ugotovili šele kasneje ob primerjavi nove pogodbene cene s takrat veljavnimi cenami na trgu.

Ugodnejše ponudbe za dobavo plina v letu 2022 so večinoma prejeli odjemalci skupnih kotlovnic, ki so sklepali nove pogodbe v prvi polovici leta 2021.

Zaradi vsega navedenega se zdaj dogaja, da imajo v eni večstanovanjski stavbi lahko bistveno nižje ali višje cene ogrevanja kot v sosednji. „Glede na razvoj dogodkov na plinskem veleprodajnem trgu je nemogoče napovedati, kako dolgo bo trajalo obdobje visokih cen in kakšne bodo cene v letu 2022,“ so sklenili na sestanku.

Komentarjev 8
  • bojovi 20:23 02.januar 2022.

    Biden naj kar uničuje Ameriko, sam ne vem kake veze mamo mi Evropa s tem. Naj dolar propade, naj bo 2 dolarja 1€. ne razumem kako lahko ena država tko vpliva na cel svet. Putin reši nas!

  • dani5 20:20 02.januar 2022.

    Se bodo pa s cepivi greli.

  • Pišmevuh 19:01 02.januar 2022.

    Ker tak hoče Amerika....,, Slovani so nam bli vedno sovražniki, ha, ha.