Pod streho > Varčna hiša
23920 ogledov

Eko sklad: V teh primerih je treba subvencijo za toplotno črpalko vrniti

toplotna črpalka Profimedia
Na Eko skladu zaradi številnih vprašanj pojasnjujejo, kdaj so občani do subvencije za toplotno črpalko ali kotel na lesno biomaso upravičeni in kdaj ne.

V večini občin, ki so imele sprejete odloke o kakovosti zraka, so ti nehali veljati 1. marca letos. To pomeni, da so se za občane, ki živijo v teh občinah, sprostila sredstva na Eko skladu, če so se odločili stare kurilne naprave zamenjati z novimi na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Pred do subvencij zaradi odlokov namreč niso bili upravičeni. 

Na Eko skladu so v zadnjem času dobili več vprašanj „glede dodeljevanja spodbud za naložbe vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke na območju, kjer so prenehali veljati odloki o načrtu za kakovost zraka.“ 

Občan z izjavo jamči, da ni ravnal v nasprotju z zakonodajo

Na Eko skladu pojasnjujejo, da morajo biti vse naložbe, za katere dodelijo spodbudo, izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi, kar vlagatelj potrdi tudi s podpisano izjavo. „S prejeto podpisano izjavo Eko sklad praviloma šteje, da je naložba izvedena kot izjavi vlagatelj, razen če bi iz drugih dejstev in dokazov izhajalo drugače.“

Povedano drugače, to pomeni, da je vlagatelj do subvencije upravičen, če izpolnjuje pogoje iz posameznega javnega poziva, ki ga objavi Eko sklad, hkrati pa mora izpolnjevati tudi pogoje iz področne zakonodaje. 

Ogrevanje Subvencije Pod streho Eko sklad preklical zaprtje poziva, denar zagotovljen

Zakoni s področja energetike ali morebitni občinski odloki, sprejeti na njihovi podlagi, sicer izrecno ne določajo omejitve upravičenosti do spodbud Eko sklada v povezavi s prioritetno rabo energentov, kot je bilo to urejeno v posameznih odlokih o načrtu za kakovost zraka. „Torej teritorialno in v splošnem lahko Eko sklad dodeli spodbude za naložbe na vseh območjih, ki nimajo veljavnega odloka o kakovosti zraka, razen če posamezni javni poziv določa drugače."

Vendar pa to ne pomeni, da so zaradi odprave občinskih odlokov vsi občani, ki so ogrevanje posodobili s toplotno črpalko ali kotlom na lesno biomaso, upravičeni do spodbude. 

Za tiste, ki so priključeni na daljinsko toploto, subvencij ni

Tiste, ki so pred menjavo ogrevalnega sistema priključeni na sistem daljinskega ogrevanja omejuje zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). Ta namreč v 58. členu ureja oziroma omejuje pravico do odklopa od sistema daljinskega ogrevanja. 

Če se odjemalce odklopi od sistema daljinskega ogrevanja in ga nadomesti denimo s toplotno črpalko, je naložba v nasprotju z navedeno določbo ZSROVE, zato tudi ni skladna  z veljavnimi predpisi oziroma javnim pozivom, pojasnjujejo na Eko skladu. 
Zato v tem primeru občani ni upravičen do spodbude, če pa jo je že prijel, ker je v podpisani izjavi potrdil, da je bila naložba izvedena skladno s predpisi, Eko sklad pa naknadno ugotovi neskladnost, je dolžan prejeta sredstva vrniti.

Od zemeljskega plina se lahko odklopite in dobite subvencijo

Drugače pa velja, če se občan ogreva z zemeljskim plinom. Zakon o oskrbi s plini namreč v 99. členu določa, da uporabnik plinovodnega sistema, ki je imetnik soglasja za priključitev na sistem, lahko zahteva od operaterja sistema, da njegovo odjemno mesto odklopi od omrežja in to brez dodatnih omejitev pravice do odklopa. V tem primeru je občan, ki se odloči zemeljski plin nadomestiti z lesno biomaso ali toplotno črpalko, so subvencije upravičen. 

Katere občine so s 1. marcem razveljavile odloke, lahko preberete tukaj

ogrevanje Subvencije Pod streho Eko sklad zaprl še tri pozive, denarja ni več
 
 
Komentarjev 3
  • Norma_Ouellette 09:12 21.april 2022.

    Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎

  • alen04 07:52 20.april 2022.

    TČ je zakon. Ne menjam. V preteklosti sem drva pripravljal. Predvidevam, da je vse jasno.

  • miho 07:41 20.april 2022.

    Dvomim v ekološkost kurjenja na lesno biomaso - dragi moji, to so drva - saje, onesnaževanje zraka z delci, ogljikov monoksid. In to nikakor ni ekološko, kurjenje z drvi pa ne obnovljivo, ker so ravno zaradi kurjenja na drva izsekali ...prikaži več mnogo gozdov. Ali nismo ravno zaradi tega presedlali na fosilna goriva, da ne bi uničili vseh gozdov? V parih desetletjih lahko uničimo vse gozdove v Sloveniji.