Pod streho > Varčna hiša
10302 ogledov

Pohitite, nove subvencije Eko sklada so 100 odstotne, a omejene

Toplotna izolacija, steklena volna
Eko sklad je objavil nov javni poziv za pridobitev subvencije v okviru programa ZERO500. Sredstva so omejena, zato bodo na voljo tistim, ki prej vložijo vlogo zanje.

Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine Program ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega kohezijskega sklada, in se bo izvajal do leta 2023.

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Tem gospodinjstvom se bo izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških, zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavljata velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Nezanemarljiv je tudi vidik izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen), kar lahko pozitivno vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva, so zapisali v Eko skladu.

Nujna je odločba CSD

Na pilotni javni poziv, ki bo odprt do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala,
 • je bila zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge in na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka,
 • je sama ali skupaj z enim ali več družinskimi člani, ki so z vlagateljem navedeni v odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do polovice  eno- ali dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do polovice stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla. V primeru, da vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en ali več družinskih članov skupaj, ki so z vlagateljem navedeni v odločbi CSD, (so)lastnik vsaj do polovice eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do polovice stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji za stavbo, kjer se bo investicija izvajala in sicer, da je to eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967:

 • ki je upoštevana v priloženi odločbi CSD,
 • je legalna, se lahko uporablja in je njena namembnost stanovanjska.

Sončni kolektorji | Avtor: Profimedia Profimedia
Sredstva za šest ukrepov

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom tripartitne pogodbe med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:

 • Toplotna izolacija strehe in/ali stropa – z vgradnjo toplotne izolacije mora biti dosežena toplotna prehodnost največ 0,20 W/m²K. Priznani so lahko tudi stroški menjave strešne kritine, če je obstoječa dotrajana in povezana z vgradnjo toplotne izolacije.
 • Toplotna izolacija fasade – po vgradnji toplotne izolacije mora biti dosežena toplotna prevodnost največ 0,28  W/m²K, če se izvede tudi fasada, mora biti izbran preverjen fasadni sistem.
 • Vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat – toplotna prehodnost novega stavbnega pohištva je lahko manjša ali enaka 1,2  W/m²K, vgrajeno pa mora biti po sistemu RAL oziroam s tesnjenjem v treh ravninah.
 • Zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije - upoštevajo se stroški nakupa ploščatih ali vakuumskih sprejemnikov in njihova vgradnja.
 • Zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko – razred energijske učinkovitosti izbrane sanitarne toplotne črpalke mora biti A ali več.
 • Vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka – vgradi se lahko lokalne prezračevalne naprave z rekuperacijo, ki so v parih in sinhronizirane, razred energijske učinkovitosti pa je lahko A ali več.

Višina spodbude znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov z DDV. Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

Na voljo skoraj milijon evrov

V primeru več predvidenih ukrepov se celotni znesek nepovratne finančne spodbude deli med posamezne ukrepe po vrstnem redu, ki je določen v odločbi. Če je upravičeni strošek ukrepa, ki je kot prvi naveden v odločbi skladno s predloženim predračunom 5000 evrov z DDV, strošek ukrepa, ki je naveden kot drugi, ne sme presegati 4620 evrov z DDV. Če je v predračunu ocenjeni strošek za drugi ukrep nižji, se lahko preostali znesek porabi za naslednji ukrep, skladno s prednostnim vrstnim redom določenem v odločbi. Če je cena za posamezni ukrep navedena v predračunu neobičajno nizka ali neobičajno visoka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izvedbe ukrepa, lahko Eko sklad tak predračun zavrne in pozove vlagatelja k pridobitvi novega.

Vrednost vseh razpoložljivih sredstev je 960 tisoč evrov, ta pa se lahko spremeni, zlasti v skladu s spremembami proračuna RS ter proračunskih zmogljivosti pristojnega ministrstva za infrastrukturo. 

fasada Nov program Pod streho Novo fasado ali okna bo v teh primerih v celoti plačal Eko sklad

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.

Komentarjev 3
 • Avatar Elilenna
  Elilenna 01:04 10.julij 2020.

  Dobrodošli v najboljšem erotičnem klubu -- www.XXdate.pw

 • munja 22:32 09.julij 2020.

  Raje bi se potrudili, pa odprli delovna mesta, da bi ti socialci delali, ne pa da jim dajete potuho. Pa delavcem dvignite minimalno plačo, da bodo živeli človeka dostojno življenje.

 • Taja 20:09 09.julij 2020.

  V tej državi se ne splača delat. Si na socialni, pa dobiš vse, hodiš v službo pa si revež, ki mora vse sam plačat. Banana republika