Pod streho > Varčna hiša
6637 ogledov

Takšna bo po novem lahko najvišja cena ogrevanja

ogrevanje Profimedia
Vlada je sprejela uredbo, na podlagi katere je določila najvišjo dovoljeno ceno toplote iz daljinskega ogrevanja, kjer distributer izvaja javno gospodarsko službo. Cene bodo nižje pri 18 od 59 dobaviteljev.

Visoke položnice za ogrevanje in pripravo sanitarne vode s toploto iz daljinskega ogrevanja so v gospodinjstvih ponekod v Sloveniji povzročile veliko nejevolje. V Trbovljah so se občani zbrali celo na protestu

Zdaj je vlada s sprejemom nove uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, končno določila najvišjo dovoljeno ceno toplote. 

Najvišja višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote, ki velja že od 1. januarja letos, bo po novem lahko največ 98,70 evra/MWh. Tako določena cena bo veljala do vključno 30. aprila.

To velja za vse gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema prek individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta.

Ob tem je vlada v uredbi določila tudi, da distributerji, ki imajo v objavljenih cenikih za mesec januar višino tarifne postavke za variabilni del cene toplote nižjo od 98,70 evra/MWh, te ne smejo povišati.

Prav tako nobeni skupini odjemalcev ne smejo povišati tarifne postavke za fiksni del cene toplote nad vrednost, ki je določena v objavljenih cenikih za januar 2023. 

Velike razlike v cenah toplote

Vlada v spremnem besedilu uredbe ugotavlja, da je v zadnjih dveh letih prišlo do povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja, ki jih upravljajo distributerji, ki izvajajo gospodarsko javno službo (GJS). Ključni razlog za velike razlike v cenah med posameznimi distributerji pa so v gorivu, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani.

Kot izhaja iz analize Agencije za energijo za že objavljene cene za letošnji januar, so cene variabilnega dela toplote brez DDV od 45,85 v DO Šaleške doline, ki ima daleč najnižjo ceno ogrevanja v Sloveniji, do cen, ki presegajo 160 evrov/MWh v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku.  

Z uveljavitvijo uredbe, ki je v Uradnem listu objavljena danes, se bo cena toplote variabilni del, ki se obračuna po dejanski porabi in skladno s pravilnikom od delitvi stroškov v večstanovansjkih stavbah, znižala v 18 sistemih daljinskega ogrevanja GJS od 59, še ugotavljajo na vladi. V ostalih sistemih je cena toplote že zdaj nižja od najvišje dovoljene. 

Koli cenejše bo ogrevanje januarja zaradi sprejete omejitve cene? Primerjavo smo izračunali na podlagi povprečnih cen, ki jih zbira in analizira Agencija za energijo. Veljajo pa za povprečnega porabnika. 

Povprečne cene nižje od 15 do 30 odstotkov

Na Agenciji pri izračunih povprečne maloprodajne cene upoštevajo značilnega gospodinjskega odjemalca toplote v večstanovanjski stavbe z letno obračunsko močjo 7 kW in povprečno letno porabo 6,21 MWh.  

Upoštevajoč povprečne cene za povprečnega porabnika bodo cene toplote (brez DDV in fiksne tarife) najbolj padle v Novi Gorici, Trbovljah in Hrastniku, za približno 38 do 40 odstotkov. Preračun končne maloprodajne cene z vsemi dajatvami in DDV, pa bodo v povprečju nižje okoli 30 odstotkov.

Okoli 30 odstotkov bo nižja variabilna cena toplote v Mariboru in na Ravnah na Koroškem, končna cena za povprečnega porabnika pa bo nižja za približno 20 odstotkov. Na Jesenicah bo cena toplote nižja za približno 15 odstotkov, končna cena pa za 13. 
Takšna bodo znižanja, če novo najvišjo določeno ceno primerjamo z cenami iz cenikov, ki sicer veljajo za januar, in po kateri bi distributerji obračunali toploto, če uredba ne bi bila sprejeta. 

V primerjavi z decembrom lani, bodo cene višje 

Če pa najvišjo dovoljeno ceno primerjamo z decembrskimi cenami, pa se bo toplota pocenila zgolj v Trbovljah in sicer kar za 47 odstotkov, decembrska cena variabilnega dela je bila namreč kar 185 evrov/MWh, in za slabe tri odstotke na Jesenicah, kjer je bila cena 101 evra/MWh. 

V Mariboru, Novi Gorici, Hrastniku in na Ravnah na Koroškem, pa bo cena toplote (variabilni del) kljub z uredbo določeni najvišji dovoljeni ceni, precej višja kot je bila decembra. Decembra so bile namreč cene v teh mestih bistveno nižje od januarskih po ceniku in tudi od z uredbo določene cene. 

Tako bo v primerjavi z decembrom lani cena v Novi Gorici in Mariboru višja za približno 30 odstotkov, v Hrastniku za 50 in na Ravnah za skoraj 80 odstotkov, saj je bila tam cena prejšnji mesec 55,70 evra/MWh.

Prihodki nižji za 2,5 milijona evrov

Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote bo povzročilo zmanjšane prihodke dobaviteljev toplote. Skupno zmanjšanje prihodkov v obdobju, ko bo veljala uredba, na vladi ocenjujejo na 2,5 milijona evrov, od tega 1,2 milijona za sistem v Mariboru, po 0,5 milijona za sistema v Trbovljah in Novi Gorici ter po 0,2  milijona evrov za sisteme na Ravnah, v Hrastniku in na Jesenicah. V ostalih sistemih daljinskega ogrevanja bodo izpadli prihodki bistveno manjši. 

Komentarjev 4
  • alen009 10:18 25.januar 2023.

    Najebali so vsi v blokih.

  • Luksi 08:33 25.januar 2023.

    Dobro, da sem pri obnovi sistema ogrevanja obdržal staro peč na drva, ker cene energentov, ki nam jih je ptič uvedel peljejo v bankrot.