Pod streho > Varčna hiša
3888 ogledov

Vredno posnemanja: Zastonj zelena elektrika za celo vas

Luče arhiv Petrol
Prebivalci vasi Luče v Savinjski dolini so energijsko ozaveščeni in napredni, postali so prva samooskrbna skupnost v Sloveniji.

Luče so bile do nedavnega izpostavljene izzivu šibkega elektroenergetskega omrežja. Zaradi naravne razgibanosti je bila skupnost spodbujena k iskanju inovativnih rešitev na področju oskrbe z električno energijo. Zaradi projekta Compile je zdaj vas v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna. Skupaj s partnerjema Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je družba Petrol poskrbela za tehnično integracijo omrežja, v tem trenutku pa že celostno upravlja »mikro« energetsko skupnost, so sporočili iz Petrola.

Luče | Avtor: arhiv Petrol arhiv Petrol
Elektrarne napajajo 35 merilnih mest

"V okviru Energetske skupnosti Luče smo namestili 102 kW sončnih elektrarn na devetih objektih. Namestili smo 150-kilovatno sistemsko baterijo z zmogljivostjo 333 kWh,  priključena je na del omrežja, ki napaja 35 merilnih mest. To so po večini stanovanjske hiše, kmetije, delovna poslopja ter tudi manjše podjetje, kotlovnica na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošta,“ Gašper Artač iz Petrola pojasni osnovne tehnične lastnosti projekta. 

Poleg tega so namestili še pet hišnih baterij dve 10-kilovatni z zmogljivostjo 23,2 kilovatne ure in po eno 10-kilovatno (11,6 kilovatne ure), 5-kilovatno (9,8 kilovatne ure) in 3,5-kilovatno (sedem kilovatnih ur).  Te omogočajo otočno delovanje posameznega objekta in izboljšajo napetostne razmere pri objektu, s čimer se lahko poveča proizvodnja iz sončne elektrarne, ki bi bila v nasprotnem primeru omejena. 

Vas je dobila tudi javno polnilno mesto za električna vozila, prenovili pa so tudi transformatorsko postajo, „da omogoča priklop sistemske baterije in upravljanje stikal in izvodov v transformatorski postaji prek tako imenovanega micro-grid controllerja. Priključitev na tehnični informacijski sistem Tango  omogoča nadaljnje upravljanje, analize in optimizacijo delovanja,“ nadaljuje Artač. 

Znotraj projekta so razvili še tako imenovani Home Energy Management System ki je namenjen obdelavi merilnih podatkov iz priključenih naprav, kot so pametni števec, solarni paneli, hišna baterija, hišna električna polnilnica in HVAC sistemi (ogrevanje, prezračevanji in klimatizacija) ter upravljanju teh sistemov. Na osnovi upravljanja posameznih objektov in energetske skupnosti kot celote so za člane energetske skupnosti dosegli petkrat višjo proizvodnjo iz sončnih elektrarn, kot je sprva omogočalo omrežje. Prav tako so povečali zanesljivost napajanja z električno energijo.

Luče | Avtor: arhiv Petrol arhiv Petrol
Dobri medsosedski odnosi in večja ozaveščenost

"Projekt je poleg stabilne elektroenergetske skupnosti in zanesljive oskrbe z električno energijo pripomogel še k izboljšanju medsosedskih odnosov in ekonomskega stanja lokalnega prebivalstva. Izvedli smo več delavnic za člane energetske skupnosti in okoliške prebivalce, katerih namen je bilo večanje zavedanja o energetski in okoljski problematiki ter na koncu povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati energijsko intenzivnost porabe," je opisal vlogo Občine Luče pri projektu Compile župan občine Ciril Rosc. Pobudnik Energetske skupnosti Luče pa je bil Rok Suhodolnik, ki je eden slovenskih pionirjev na področju obnovljivih virov energije.

Projekt je plod slovenskega znanja

Projekt Compile, ki je del EU-programa Obzorje 2020, in je plod slovenskega znanja, so začeli izvajati novembra 2018, trajal bo 42 mesecev. Vrednost projekta je 6,42 milijona evrov, v njem pa sodeluje 12 evropskih partnerjev in dva svetovna (Indija in Kitajska). Glavni namen projekta je zagotoviti možnosti za razogljičenje oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Z vizijo vključevanja vseh deležnikov v energetski sistem in nastankom več energetskih skupnosti, ki podpirajo obstoječi centralni sistem, je projekt Compile omogočil prehod iz centraliziranega sistema v fleksibilno, a stabilno decentralizirano omrežje. To vključuje in podpira obnovljive vire energije, omogoča optimalno integracijo in nadzor vseh energetskih dejavnikov, shranjevanje energije, kot tudi elektromobilnost za pospešeno razogljičenje in prihranke energije.

Sistem v Lučah je tako prva takšna energetska skupnost v Sloveniji, ki lahko v celoti sama pokrije potrebe po električni energiji zgolj na osnovi proizvodnje iz OVE. 

Komentarjev 2
  • sam1 11:24 07.julij 2020.

    Ja in če pride do požara bodo kolektivno pogoreli-cela vas....

  • Mesija 08:53 07.julij 2020.

    Ko poslusam stroko, le ni tako zelena

Sorodne novice