Slovenija
2825 ogledov

Brniško letališče bo že kmalu konkretno večje

slovenija 29.04.2010 kontrolni stolp, letalisce Jozeta Pucnika, Brnik; foto:Sasa Saša Despot
Znano kdaj bodo povečali brniško letališče in kako videti razširitev.

Arso je v predhodnem postopku za nameravano razširitev potniškega terminala na brniškem letališču odločil, da Fraportu Slovenija kot nosilcu projekta ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za projekt. Družba naj bi izvajalca del izbrala do konca leta, dela pa naj bi stekla v začetku prihodnjega leta.

Matjaž Kek si bo obračun med Mariborom in Palermom ogledal v živo. (Foto: Saša D KEK Šport ''Na Brnik pridemo tesno objeti!''

Kot so pojasnili v Fraportu Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana, bodo do konca leta prek javnega razpisa izbrali izvajalca del, ki se bodo predvidoma začela v začetku 2019 z rušenjem bivše upravne zgradbe. V letih 2019 in 2020 bo izvedena večina gradbenih del, kakšna bo njihova vrednost, pa še ni jasno. V podjetju jo bodo razkrili, ko bodo zaključeni vsi javni razpisi.

10.000 kvadratnih metrov novih površin

Projekt razširitve terminala se od zadnje predstavitve v javnosti ni bistveno spreminjal. Obstoječemu terminalu bodo dodali okoli 10.000 kvadratnih metrov novih površin, nekatere manjše spremembe pa se nanašajo na razmerja dimenzij oziroma velikosti določenih namenskih prostorov.

Adria Airways Zahtevajo analize hrupa Slovenija Občina Kranj bi rada obrnila letala, ki vzletajo z Brnika

Sedaj načrtovana razširitev terminala pomeni podaljšanje obstoječega terminala T1 v smeri proti severozahodu. Gre za nizek podolgovat objekt, katerega vzhodni del se bo navezal na obstoječi terminal s povezovalnim hodnikom s komercialnimi vsebinami. Osrednji del objekta bo dvoetažen, zahodni del pa ponovno enoetažen.

Ker bruto tlorisna površina razširitve terminala v velikosti 14.500 kvadratnih metrov ter bruto tlorisna površina nameravanega posega in objektov, s katerimi je prostorsko in funkcionalno povezan, v velikosti 28.500 kvadratnih metrov, presegata prag 10.000 kvadratnih metrov bruto tlorisne površine, je bilo treba za nameravan poseg izvesti predhoden postopek na Agenciji RS za okolje (Arso).

Zasilni pristanek letala Easyjet v Kolnu Po bombnem preplahu Slovenija Po bombnem preplahu krizni sestanek na letališču Brnik

Ta je v predhodnem postopku v skladu z uredbo o posegih v okolje pred kratkim ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Nov terminal bo delno posegel v območje obstoječega parkirišča, zato bodo potrebne preureditve prometnega režima in parkirišč. Izvedena bo rušitev nekdanje upravne stavbe in zunanja ureditev z navezavo na novo cestno omrežje. Poseg se bo izvedel fazno, tako da gradbišče ne bo nikoli preseglo površine enega hektarja.

Nameravani poseg v bistvu predstavlja spremembo projekta Novi potniški terminal T2, katerega prva faza je bila že izvedena. Za gradnjo novega terminala in delno adaptacijo obstoječega pa je Arso leta 2006 že izdal okoljevarstveno soglasje.

Eurowings Slovenija Na Brniku si obetamo novo nizkocenovno letalsko družbo Eurowings

V Fraportu Slovenija razmišljajo tudi o izgradnji terminala za tovorni promet. Ta je trenutno v fazi načrtovanja. "Imamo rezervirano zemljišče zanj, ki se nahaja poleg vojaškega dela letališča na vzhodnem delu. Časovnica izpeljave projekta pa še ni določena," so pojasnili v Fraportu Slovenija.

Komentarjev 2
  • praufo 16:39 09.junij 2018.

    tako so brihtni, kaj pa povezava javnega potniškega prometa z letališčem, avtobus redna linija, vlak- povezava do LJ, povezava do planice ... ne to je brez veze, ker ima vsak svoj avto, oz. vsak svojega taksista ... ja bogati smo, ...prikaži več ampak vse se lahko spremeni