Slovenija
24970 ogledov

Delo, družina in socialne zadeve: Prebrali smo volilne programe strank, da jih ne bo treba vam …

Ugriznjeno jabolko Profimedias
V tem tednu bomo na Žurnalu24 objavili analize in strnjene ideje volilnih programov, pri čemer jih bomo razdelili na pet tematik: delo, družina in socialne zadeve, gospodarstvo, izobraževanje, zdravstvo in varnost. Od danes naprej bomo vsak dan objavili po en sklop. Začenjamo s sklopom dela, družine in socialnih zadev.

Četudi so soočenja, še posebej televizijska, privlačen in zanimiv način predstavitve, se zaradi velikega števila političnih strank - letos se na volitvah poteguje 25 strank - vsebinska debata težko razvije. Vsaj prvo televizijsko sočenje je pokazalo, da se prvaki strank niso premaknili, kaj dlje od tega, kaj bi bilo v državi treba narediti, pri tem je izostal pomembnejši - kako.

Priložnost, da pojasni ta del, je večina strank izkoristi v svojem programu, a več strank se ni izkazalo. Na primer SNS in Naprej Slovenija volilnega programa nimata niti javno objavljenega, ko pa smo jih po njem pobarali, so nam iz stranke Zmaga Jelinčiča poslali splošen program stranke z letnico 2016, Naprej Slovenija volilni program v pičlih treh točkah! Pri delu novonastalih strank je mogoče zaznati tudi, da nekaterim pomembnim družbenim segmentom sploh (še) niso posvetile bistvenega premisleka. Na področju socialne, družbe in dela lahko izpostavimo stranke - že omenjeni - Naprej Slovenija, SNS ter nato pa še Gospodarsko aktivno Slovenijo ter Gibanje skupaj naprej in Za zdravo družbo, ki se osredotočata predvsem na zdravstvo. Stranka Desus, ki se osredotoča predvsem na upokojence, tako v sklopu enotematskih strank dobiva konkurenco.

Ukrepi s področja dela, družine in socialnih zadev zaradi eksistenčne narave med prebivalci zbudijo močan in hiter odziv, zato je samoumevno, da pred volitvami vladajoče stranke delijo bombončke. Hkrati pa tudi druge stranke z obljubami po višjih plačah, pokojninah in dodatki skušajo pridobiti čim več glasov.

 

Višje plače, višje pokojnine

Največ idej in obljub je tokrat ponovno mogoče slišati glede višjih plač in pokojnin, pri čemer se najpogosteje omenja prag revščine. Lista Marjana Šarca bi dvignila najnižje plače in pokojnine, da bodo slednje ob polni delovni dobi nad pragom revščine.

Minimalna pokojnina za polno delovno dobo bi se tako po mnenju Desus morala iz sedanjih 500 evrov zvišati na 612 evra, SLS pa bi ta znesek postavila pri 600 evrih.

denar iz denarnice, denarnica, evri, evro | Avtor: Nik Rovan Nik Rovan
Se koalicijski pogodbi obeta vpis UTD?

Idejo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki v tem sklicu ni imela resnejše podpore na slovenskem političnem parketu, bi zdaj vsaj poskusno uvedlo celo več strank. V program so koncept preoblikovanja sedanje socialne države zapisale SMC, Lista Marjana Šarca, Piratska stranka, Levica, Združena levica, Solidarnost in Stranka Alenke Bratušek, ki bi začela s poskusno uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) za mlade od 18. do 25. leta. Zedinjena Slovenija predlaga nekoliko drugačno alternativo v obliki uvedbe sistem državljanskega temeljnega dohodka (DTD) v skladu, s katerim bi dobičke državnih podjetij zbirali na posebnem računu, v novem letu pa bi vsakemu državljanu izplačali njegov del dobička.

Idejo univerzalnega temeljnega dohodka so poslanci v tem sklicu sicer že pretresali in na pobudo poslanke Alenke Bratušek je odbor za delo že naročil vladi, naj do konca leta 2017 pripravi temeljito analizo možnosti in posledic uvedbe takega univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji. Vlada, ki jo je vodila prav SMC, ki zdaj predlaga tudi pilotski projekt UTD, tega sklepa ni izvedla.

Omejitev razmerja plač?

Stranke, ki spogledujejo z idejo socializma ali pa jo odkrito zagovarjajo, poudarjajo tudi ideje, ki bi odpravile neenakost. Na primer razmerje plač 1:5, kar pomeni, da bi na primer direktor podjetja lahko imel največ petkrat višjo plačo od delavca z najnižjo plačo. Idejo v svojih programih omenjajo stranke Solidarnost, Združena levica, Zedinjena Slovenija in Socialistična partija Slovenije ter parlamentarna stranka Levica, pri čemer so slednji edini izpostavili, da bi pravilo vpeljali le za podjetja v javni lasti.

Združena desnica | Avtor: Anže Petkovšek Nova politična stranka Združena desnica, ki jo sestavlja Primčeva stranka Glas za otroke in družine ter Kanglerjeva NLS. Anže Petkovšek
Od 3.000 evrov za vsakega otroka do dodatka k plači za poroko in otroka

Stranke desnega pola so pri obljubah o povišanjih plač, pokojnin in transferjev zadržane razen v primeru, ko gre za spodbude in olajšave za družine. Zaradi demografskih sprememb je po mnenju strank, kot so SDS, NSi, SLS in Združene desnice vitalnega pomena, da s posebnimi spodbudami spodbujamo odločanje za rojstvo otrok in v primeru SDS tudi sklepanje zakonske zveze.

Trenutno največja opozicijska stranka med drugim stavi na dodatek k plači v primeru sklenitve zakonske zveze in novorojenega otroka ter davčne olajšave za mlade družine v primeru nakupa prve nepremičnine. Združena desnica obljublja 3.000 evrov za vsakega otroka in celo letni dodatek upokojencem za otroke.

Stranki SD in Desus, ki sta v zadnjih mandatih vodili pogovor o socialni politiki, s programi nakazujeta kontinuiteto. Stranka SD, ki obvladuje resor, stavi na krepitev socialnih transferjev, ukinjanje ukrepov ZUJF. Desus pa ponovno računa na obljube o povišanju pokojnin, ki naj bi se v naslednjem mandatu zvišale za vsaj 8,5 odstotka.

Večina bi demografski sklad, a vsi malo drugače

Čeprav je jasno, da bo Slovenija v prihodnjih letih potrebovala novo pokojninsko reformo, besed, da se bomo zelo verjetno upokojevali še starejši v volilnih programih, ni. Večina strank - na primer SDS, SD, SMC, DeSUS, Stranka Alenke Bratušek in SLS - se je ponovno zedinila, da je nujno potrebna ustanovitev demografskega sklada, ki bi zagotavljal dodatna sredstva za pokojninsko blagajno.

Pokojnina | Avtor: Profimedias Profimedias
Zakon o SDH je preoblikovanje Kapitalske družbe (KAD) v sklad predvidel že do konca leta 2015. A kot se je pokazalo že pri zadnji koaliciji SMC, SD in Desus le ideja demografskega sklada ni dovolj za njegovo ustanovitev, nekdanje koalicijske partnerice so se namreč razhajale pri vprašanju upravljanja naložb ter vrsti in deležu naložb, ki bi bile v skladu. Tudi tokratne ideje v volilih programih kažejo na več možnih različic ...

Alternativo demografskemu skladu predlagata stranki NSi in Levica. NSi namesto demografskega sklada predstavlja reformo v obliki tristebrnega pokojninskega sistema, saj je sedanji pokojninski sistem in tudi predvideni demografski sklad - po njihovem mnenju - namenjen zgolj sedanjim upokojencem, še bolj pa političnemu preživetju sedanje vladne koalicije. Predlagajo ustanovitev proračunskega sklada. Levica pa bi sredstva za izboljšanje pokojnin pridobila tako, da bi prispevke delodajalca izenačili s prispevki delavca (15,5 odstotka). S tem bi po njihovem izračunu pridobili okoli 700 milijonov evrov sredstev, ne da bi posegli v proračun. Dodatnih 50 milijonov evrov bi pridobili z uvedbo plačila prispevkov na dohodke od kapitala.


Slovenska demokratska stranka (SDS)

 • Spremembe delovnopravne zakonodaje v smeri zagotavljanja enakih pravic zaposlenih v različnih oblikah delovnega razmerja.
 • Ponastavitev sistema dodeljevanja socialnih transferjev in vzpostavitev večje preglednosti dodeljenih socialnih transferjev.
 • Preoblikovanje KAD v demografski sklad.
 • Dodatne spodbude za družine, na primer dodatek k plači v primeru sklenitve zakonske zveze in novorojenega otroka. Davčne olajšave za mlade družine v primeru nakupa prve nepremičnine.
 • Enkratna subvencija mladim pri nakupu prve nepremičnine z namenom spodbujanja prehoda od doma in ustvarjanju samostojnega življenja.

 


Lista Marjana Šarca (LMŠ)

 • Izvedba pilotnega projekta univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) ter sprejem odločitve o uvedbi UTD.
 • Dvig najnižjih plač ter pokojnin, da bodo slednje ob polni delovni dobi nad pragom revščine.
 • Izdelava akcijskega načrta za odpravo revščine.
 • Začasno in občasno delo upokojencev ne bi zniževalo pokojnine.

 


Socialni demokrati (SD)

 • Krepitev transferjev. Na primer širjenje kroga upravičencev do varstvenega dodatka, sprostitev preostalih ukrepov ZUJF (nižji cenzus za državno štipendijo in 100-odstotno nadomestilo za starševski dopust).
 • Uvedba plačanega skrbstvenega dopusta za onemoglega starša in uvedba dopusta za nego otroka za enega od staršev, če je v bolnišnici z otrokom mlajšim od 6 let.
 • Povečanje števila najemniških stanovanj, kar bi država omogočila tudi z ugodnimi posojili z ročnostjo 30 let. Za plačilo najemnine pa bi uvedli tudi stanovanjski dodatek, ki bi gospodinjstvu omogočil dostojno življenje.
 • Oblikovanje demografskega sklada za dodatno financiranje pokojninskega sistema, kar bi naredili s prestrukturiranim premoženjem DUTB.
 • Redefinicija minimalne plače, ki ne bo samo presegla praga revščine.

 


Stranka modernega centra (SMC)

 • Pilotski projekt o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka (UTD).
 • Ustanovitev demografskega sklada.
 • Spodbude za daljše delovno aktivnost.
 • Preprečevanje zlorabe delovnopravne zakonodaje skozi povečan in poostren nadzor.
 • Ustanovitev zadruge za prekarne delavce za povečanje njihove socialne varnosti (kolektivne oblike zavarovanja, racionalizacija stroškov poslovanja in skupen nastop na trgu).

 


Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)

 • Zvišanje pokojnin v naslednjem mandatu za vsaj 8,5 odstotka. Minimalna pokojnina za polno delovno dobo naj se iz 500 evrov zviša na 612 evrov.
 • Ustanovitev demografskega sklada, pri čemer se ohranja vloga SDH kot centralnega upravljavca državnega premoženja, ki ne bo preneseno v funkcijo zagotavljanja dodatne pokojninske varnosti na sklad.
 • Sistemska rešitev dolgotrajne oskrbe.
 • Ostrejše sankcije za neodvajanje prispevkov - obravnava kot kaznivo dejanje - in skrajšanje plačilnih rokov pri javnih naročilih.

 


Nova Slovenija - Krščanski demokrati (NSi)

 • Z davčno reformo bi zmanjšati stroške delodajalcev ter povečati odstotek neto plače zaposlenih. Enotna splošna olajšava v višini 8.076,70 evra letno.
 • Tristebrna pokojninska reforma.
 • Uvedba univerzalnega otroškega dodatka za vsakega otroka do 18. leta.
 • Večja prožnost dela. Začasno in občasno delo naj se razširi na vse upravičence.
 • Shema za mlade družine za ugoden najem in kasnejši odkup stanovanja (po 5 ali 10 letih), pri čemer bi se takrat plačane najemnine vštele v plačilo kupnine.

 


Levica

 • Iz sistema denarnih socialnih prejemkov bi razvili sistem temeljnega dohodka.
 • Povečanje prispevne stopnje za pokojninsko blagajno za delodajalce, s čimer bi lahko zvišali najnižje pokojnine, socialnih prejemkov in minimalne plače nad 700 evrov. Dvig minimalne urne postavke študentskega dela ter ukinitev študentskih servisov in prenos njihovih pristojnosti na zavod za zaposlovanje.
 • Povečanje financiranja javnega stanovanjskega sklada za izgradnjo fonda javnih najemnih stanovanj.
 • Omejitev plačnega razmerja v državnih podjetjih s količnikom 5 : 1.
 • Podvojitev števila inšpektorjev za zagotavljanje učinkovitega nadzora nad varstvom delavskih pravic. Dodatna pooblastila inšpekciji.
 • Poskusno krajšanje delovnika na 35 ur tedensko po zgledu Švedske.

 


Stranka Alenke Bratušek (SAB)

 • Poskusna uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) za mlade od 18. do 25. leta. Brezplačen vrtec za vse otroke.
 • Povečati dostopnost stanovanj za mlade družine.
 • Večja varnost za samozaposlene in ostale prekarne oblike dela.
 • Povečati dostopnost trajne oskrbe za starejše.
 • Ustanovitev demografskega sklada.

 


Slovenska ljudska stranka (SLS)

 • Minimalna plača naj znaša vsaj 800 evrov, pri čemer v ta znesek ne smejo biti vključeni dodatki.
 • Univerzalni otroški dodatek.
 • Minimalna pokojnina za polno delovno dobo naj se iz 500 evrov zviša na 600 evrov.
 • Ustanovitev demografskega sklada, ki bi mu namenili dele podjetji v pretežno državni lasti.
 • Ukinitev petega dohodninskega razreda in znižanje obdavčitev v prvem dohodninskem razredu.

 


Dobra Država

 • Pomoč bodo dobili tisti, ki jo potrebujejo.
 • Optimizacija organizacije socialnega sistema in debirokratizacija postopkov.

 


Andrej Čuš in Zeleni Slovenije

 • Sprejem zakonodaje, da bi vse pokojnine preračunali na novo vsakih pet let.
 • Nižje dohodninske stopnje za nižji in srednji sloj.
 • Trgovci in trgovke bodo ob nedeljah doma.
 • Minimalna urna postavka v višini najmanj pet evrov bruto. Iz dosedanjih izplačanih plač bi odvzeli vse dodatke.

 


Lista novinarja Bojana Požarja

 • Vsak tujec, ki postane rezident, mora v Sloveniji bivati najmanj 3 leta, da je upravičen do socialnih transferjev.
 • Zvišanje splošne dohodninske olajšave: dohodki do višine minimalnih življenjskih stroškov ne bodo obdavčeni.

 


Piratska stranka

 • Uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki bo omogočal vsaj minimalne človeka vredne življenjske pogoje.

 


Stranka Slovenskega Naroda (SSN)

 • Odpiranje novih delovnih mest v regijah, kjer je brezposelnost največja.
 • Ustanovitev javnega podjetja, ki bi zagotavljalo od 15 do 30 odstotkov nižje cene prehrambnih in drugih izdelkov, po načelu neposrednega sodelovanja s slovenskimi kmeti, zadrugami in drugimi podjetji.
 • Delo upokojencev brez znižanja pokojnine.

 


Socialistična partija Slovenije

 • Omejitev razpona plač v razmerju 5:1, direktor ima tako lahko največ petkrat višjo plačo od nekvalificiranega delavca.
 • Država zagotovi vsakemu študentu štipendijo, hrano ter nastanitev. Omejitev študentskega dela do 200 evrov na mesec.
 • Nedelja in prosti dnevi so dela prosti dnevi, razen za dežurne službe.
 • Pokojnina bi morala znašati 75 odstotkov povprečja vplačanih plač v aktivni dobi.
 • Znižanje starostne meje za upokojitev.

 


Solidarnost

 • Priprava analize in predloga uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) kot nadomestila nekaterih socialnih transferjev z rednimi mesečnimi plačili prebivalcem.
 • Razbremenitev srednjega razreda in višja obremenitev najvišjih dohodkovnih razredov.
 • Omejitev razpona plač v razmerju 5:1, direktor ima tako lahko največ petkrat višjo plačo od nekvalificiranega delavca.
 • Najnižja plača in socialni transferji posamezniki in njegovi družini ne smejo zagotavljati le preživetja, ampak primerno telesno, duševno in socialno blagostanje.
 • Gradnja socialnih in neprofitnih stanovanj.

 


Za zdravo družbo

 • Vračanje vloge starejšim na osnovi znanja in izkušenj z mentoriranjem mladim.
 • Asistenca invalidom in ureditev posebnih domov.
 • Podpora mladim pri zagonskih projektih in njihovo vključevanje v inovacijske razvojne in neodvisne znanstvene centre.

 


Gibanje skupaj naprej

 • Izvedba demografske reforme, ki zagotavlja socialno varnost - dolgotrajna oskrba ter pokojninska in zdravstvena reforma.
 • Davčna reforma, ki bi morala prispevati k višji neto plači.

 


Zedinjena Slovenija

 • Finančna razbremenitev osnovnih stvari gospodinjstev, ki jih potrebujejo za normalno preživetje.
 • Neprofitno elektrogospodarstvo in ostale javne storitve.
 • Uvedba sistem državljanskega temeljnega dohodka (DTD) v skladu, s katerim bi dobičke državnih podjetij zbirali na posebnem računu, v novem letu pa bi vsakemu državljanu izplačali njegov del dobička.
 • Ukinitev vračanja denarne socialne pomoči za vse kategorije prejemnikov.
 • V podjetjih bomo vezali najvišjo plačo na najnižjo plačo v podjetju.

 


ReSET

 • Uvedba univerzalnega otroškega dodatka (UOD) po zgledu Avstrije in ukinitev olajšav za vzdrževane družinske člane.
 • Pokojninska reforma, kjer bi se višina pokojnine izračunala glede na seštevek vplačanih prispevkov z upoštevanjem letne inflacije. Sorazmeren del se v primeru smrti pred upokojitvijo ali kmalu po njej izplača družini.
 • Delo upokojencev ne bi zniževalo pokojnine.

 


Združena desnica

 • Letni dodatek upokojencem za vsakega otroka.
 • Pomoč v višini 3.000 evrov za vsakega otroka, za drugega in tretjega otroka se znesek še poviša.
 • Enotni univerzalni otroški dodatek v višini 200 evrov.
 • Znižanje dohodnine z dvigom splošne olajšave.
 • Pomoč mladim družinam v višini 3.000 evrov letno za reševanje stanovanjskega problema do 29 leta starosti mame.

 


Združena levica

 • Ohranitev obstoječih in razširitev socialnih pravic, na primer povečanje socialne pomoči, odprava preostalih varčevalnih ukrepov – ZUJF
 • Postopna pilotna uvedba univerzalnega temeljnega dohodka (UTD)
 • Skrajšanje delovnika na šest ur za večino poklicev
 • Omejitev plačnega razmerja s količnikom 5:1 + manjši variabilni del.
 • Okrepitev inšpekcij dela in sankcioniranje kršiteljev.

 


Gospodarsko aktivna Slovenija

 • Fleksibilnost trga delovne sile tudi z uvedbo nove možnosti zaposlitev, kot je na primer vpoklic

 


Slovenska nacionalna stranka (SNS)

 • Socialna varnost mora biti zagotovljena vsem državljankam in državljanom, tujce pa naj se obravnava kot zunanjo delovno silo.

 


Naprej Slovenija

 • Zaposlovanje na novih delovnih mestih v podjetništvu, storitvah in v samooskrbi Slovenije z lastno pridelano hrano na podeželju in postopno 5 letno zvišanje minimalne plače na 70 odstotkov povprečne plače v Sloveniji.

 


Komentarjev 26
 • pikijakob 14:06 17.maj 2018.

  Sajenje rožic z gnilim semenom.

 • evelux 07:20 16.maj 2018.

  Samo prazno obljubljanje in nabijanje kot vedno pred volitvami vsi so isti ....

 • franke 20:26 15.maj 2018.

  SE SPOMNITE JANŠEVEGA ZUJFA ,ŠE ZDAJ NEKATERI TRPIJO ZARADI TEGA. BANDA SDS