Slovenija
534 ogledov

Dimnikarji opozarjajo uporabnike

Dimnikarji skrbijo za okolje in energijo ter posredno varujejo življenja in prem Žurnal24 main
Uporabniki morajo biti pri izbiri dimnikarjev previdni, opozarjajo v Sekciji dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije.

S 1. januarjem 2017 bodo stopile v veljavo spremembe na področju dimnikarstva. Z vidika uporabnikov dimnikarskih storitev je največja zagotovo možnost izbire dimnikarja. Do 30. junija 2017 bodo morali uporabniki dimnikarskih storitev s seznama dimnikarskih služb, ki ga bo Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) v roku dveh mesecev od uveljavitve zakona objavilo na svoji spletni strani. 

Sekcija dimnikarjev pri Obrtni zbornici Slovenije opozarja, naj bodo uporabniki pri izbiri dimnikarja previdni. "Seznanjeni smo, da naj bi se pojavljalo ponujanje popustov že kar v naprej, čeprav cene še niso znane," poudarja predsednik sekcije Simon Dovrtel. "Treba je upoštevati dejstvo, da v Sekciji dimnikarjev pri OZS v vsej zgodovini še nikdar ni bilo danega stališča, da bi cene omogočale realno nižanje cen, zato je tovrstne ponudbe treba jemati skrajno resno. Lahko gre tudi za zavajanje ali škodljivo prakso."

Dovrtel uporabnike opozarja, na kaj morajo biti pozorni pri izbiri dimnikarja. "Pozorni naj bodo na strokovnost in kadrovsko zasedbo podjetij, pretekle izkušnje ter opremljenost. Podjetja morajo biti zavarovana in morajo biti zmožna reševati reklamacije in strokovna vprašanja." V kolikor bo zaradi pomanjkljivega nadzora s strani inšpekcijskih služb kakovost dimnikarskih storitev zaradi cenovnega tekmovanja na trgu upadala, bodo glavnino posledic nosili državljani, so prepričani v sekciji. 

Veliko odprtih vprašanj

Odgovorov na veliko vprašanj še ni, saj je veliko odvisno od podzakonskih aktov, ki še niso pripravljeni. "Veliko vprašanj je bilo naslovljenih na ministrstvo in veliko je bilo odprtih dilem, vendar pa konkretnih pojasnil v zvezi z zakonom nismo prejeli," pravi Dovrtel. "Lahko zgolj ocenimo, da bo dogovor med uporabnikom in dimnikarsko družbo temeljil na obligacijah, razen če podzakonski akt ne bo drugače določal. Je pa veliko odvisno še od podzakonskih aktov, ki še niso pripravljeni."

Eden od predpisov, ki je še v pripravi, je predpis o meritvah emisij v zrak iz malih kurilnih naprav na trda goriva, pravijo na MOP. V sekciji menijo, da bi morali aktivnosti na področju metodologije merjenja emisij snovi iz malih kurilnih naprav urejati postopoma, pri čemer za zgled navajajo Nemčijo. "Postopnost je tukaj ključnega pomena, predvideti pa je treba tudi rešitev za tiste naprave, ki kriterijev ne bodo izpolnjevale oziroma je treba sistemsko rešiti način prilagajanja emisijskih vrednosti," pravi Dovrtel. 

Potne stroške lahko dimnikarji zaračunajo le, če najavljenega obiska ne odpovest | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main

Ostro nasprotujejo konfliktu interesa

Dimnikarji že vlagajo vloge za pridobivanje licenc. Pripravljen je tudi Osnutek pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici, v katerem je med drugim navedena predvidena cena dimnikarske izkaznice – zanjo bi po predlogu morali dimnikarji odšteti 9,26 evra – in njena oblika. Čas za oddajo pripomb na osnutek je do 2. januarja 2017.

V sekciji pa ob tem opozarjajo, da je treba pri podeljevanju dovoljenj biti še posebej pozoren. Podjetja, ki bodo izvajala dimnikarske storitve, vključno z nadzornimi meritvami dimnih plinov, se po novem zakonu ne smejo ukvarjat s prodajo, načrtovanjem, servisiranjem ali vgradnjo kurilnih in dimovodnih naprav. Prav tako ne sme biti dobavitelj zemeljskega plina ali upravnik večstanovanjske stavbe. Na drugi strani pa podjetja, ki že danes delujejo na tem področju ne smejo opravljati dimnikarskih storitev. "To so vse tveganja, saj drugače dimnikarska družba zaradi konflikta interesa ne bo delala kot mora. To pa bo vse na škodo varnosti, države in uporabnika," še opozarja Dovrtel. 

"Konflikt interesa, ki ga zakon izrecno določa, bi morale upravne enote preveriti že ob podeljevanju pooblastil. V ta namen smo tri stroke, Sekcija dimnikarjev, Sekcija inštalaterjev-energetikov in Odbor pečarjev posredovali konkretna opozorila in predloge. Stroka namreč konflikta interesa ne odobrava in mu ostro nasprotuje," je jasen Dovrtel.  

Pri tem je pomembno, da so z omenjeno tematiko ustrezno seznanjene vse upravne enote in inšpekcijski organi, sicer podeljevanje dovoljenj in izvajanje dimnikarskih storitev lahko vodi v nepopravljive posledice, meni stroka. Pri podeljevanju dovoljenj bi tako morali restriktivno pregledati dejavnosti, za katere je podjetje registrirano. Zagotoviti je treba, da se določilo tudi v praksi dosledno nadzira in sankcionira. 

Morebitnih zlorab (še) niso zaznali

Ena od novosti, ki jih prinaša novi zakon, je tudi ta, da lahko dimnikarske storitve na območju Slovenije izvajajo tudi tuji poslovni subjekti. V sekciji za zdaj z morebitnimi tujimi podjetji, ki bi na območju Slovenije ponujala dimnikarske storitve niti z morebitnimi zlorabami, kot je na primer odpiranja podjetja v tujini z namenom ogniti se posameznim določilom zakona, niso seznanjeni. Zagovarjajo pa stališče, da mora biti dimnikarsko podjetje prisotno v lokalnem okolju.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 4
  • Jose Bulgaras 12:18 23.december 2016.

    Dovrtel - to so zadnji izdihi oz. kriki groze preden potoneš v pozabo... adijo čaw

  • Fucky 00:04 23.december 2016.

    Dovrtel se bo očitno Odvrtel v pozabo.... Tudi če bo dražje pri konkurenci, on ne dobi niti centa več od mene!

  • stilist 10:40 22.december 2016.

    Dovrtela malo stiska, ko bo moral zmanjšati apetite po Kranju in okolici.