Slovenija
3 ogledov

DZ o razkritju podatkov o slabih kreditih

slovenija 20.03.13, Alenka Bratusek, mandatarka, poslanci, drzavni zbor, izredna Anže Petkovšek
Državni zbor bo obravnaval zakon o dostopu do informacij javnega značaja in nove ukrepe zoper sivo ekonomijo.

Vlada je novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja predlagala z namenom širitve obveznosti posredovanja tovrstnih informacij tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin. Tako kot že zdaj velja za javni sektor, bodo morale biti tudi v teh podjetjih svetovalne, donatorske in sponzorske pogodbe ter plače, odpravnine in druge bonitete članov uprav in nadzornih svetov javne. Več o tem tudi v članku Najbolj so proti lobirali v HSE.

V nadaljevanju se bodo poslanci lotili obravnave predloga novele zakona o inšpekciji dela, s katero se bo okrepil nadzor nad delom na črno. V praksi namreč lahko pomanjkljiv inšpekcijski nadzor in okrnjene pristojnosti inšpektorjev predstavljajo podlago za kršitve zakonodaje in izkoriščanje pravnih praznin, pojasnjuje vlada. Z novelo tako posega v organizacijo, pristojnosti in naloge inšpektorata ter pooblastila in ukrepanje inšpektorjev.
 

Ne za konopljo in samozdravljenje

Predloga zakonov o samozdravljenju in o konoplji neuspešno kočujeta zakonodajno pot. Poslanske skupine so oba predloga označile za neprimerna za nadaljnjo obravnavo. Ministrica Alenka Trop Skaza je dejala, da zakona nejasno opredeljujeta pojem samozdravljenja. Ministrica je zakonu o samozdravljenju očitala tudi nesistemski in pravno neustrezen poseg v že veljavno zakonodajo, ki je usklajena z zakonodajo EU. 
 
Poslanci bodo o predlogih glasovali v četrtek.