Slovenija
119499 ogledov

Faks se je začel, jedla je na študentske bone, nato je sledil šok

študenti Anže Petkovšek
Vpisala se je na študij, nato pa naknadno izvedela, da mora plačati šolnino.

"Ker sem že bila vpisana enkrat v redni in enkrat v izredni študij, sem pred oddajo vpisnice na referatu Filozofske fakultete posebej vprašala, ali se lahko še enkrat brez plačila šolnine vpišem na eno od smeri na omenjeni fakulteti," nam je povedala 25-letnica. "Na okencu so mi pojasnili, da s tem ne bi smelo biti težav, ker sem bila enkrat vpisana izredno, a pozneje, natančneje 8. oktobra, torej ko se je študijsko leto že začelo, sem na dom prejela račun za plačilo šolnine." 

Študenti Komentar Slovenija Noro, v kaj študente sili zakon: Ne diplomiraj, ker boš kaznovan z več tisočaki

Redno je bila vpisana le enkrat

Da ji ne bo potrebno plačati šolnine, je sklepala tudi iz prejetega Vabila k vpisu, na katerem je zapisano opozorilo (slika spodaj), da bo, v primeru, da je bila v minulih študijskih letih redno vpisana v dva različna študijska programa ali ponovno v isti letnik istega študijskega programa, plačnica šolnine. V opozorilu izredni študij ni omenjen - naša bralka je bila na redni študij vpisana le enkrat in glede na to, da je izredni študij plačljiv, se ji je takšna rešitev zdela tudi logična.

zdravnik pregled koža kožni rak po 26. letu Slovenija Tudi, če še študirate, morate plačati zdravstveno zavarovanje

Vabilo na vpis | Avtor:

O pogojih se mora študent pozanimati sam

Šolnina za letnik znaša 3000 evrov in ker "študentka" tega denarja nima, se je morala iz študija, zaradi katerega se je vrnila iz tujine, izpisati. V vmesnem času je že lahko jedla na študentske bone in se vozila s subvencionirano vozovnico. "Če bi to vedela prej, se ne bi vpisala in bi si življenje organizirala drugače," je ogorčeno povedala "študentka". "Ko sem se obrnila na pravno pomoč, so mi pojasnili, da sem dejansko 'sama kriva', ker se nisem pozanimala o pogojih. A kako naj sama najdem informacije, če mi gospe na okencu niso znale pomagati?"

Študent Nepravično Slovenija Za prve pravica eno leto dlje kot za druge

Po naših informacijah so podobne težave zaradi spremembe zakona leta 2016 imeli tudi nekateri študenti, ki so se vpisali na druge fakultete, nekateri v primerih, ko je šlo za vzporedni študij. Potem ko so zaključili na matičnem programu in se na vzporednem študiju že vpisali v letnik, so naknadno dobili obvestilo, da so za slednjega dolžni plačati položnico. 

FF: Informacije so dostopne na različnih mestih

Na Filozofski fakulteti pojasnjujejo, da sta tako Zakon o visokem šolstvu kot Pravilnik UL javno dostopni vsem. "Ne glede na to pa študente o določenih vprašanjih, povezanih z njihovim študijem, še dodatno obveščamo z informacijami na spletnih straneh," pojasnjuje dekan fakultete, prof. dr. Roman Kuhar. "Tako je informacija o obveznosti plačila šolnine javno objavljena ne le na spletnih straneh fakultete, pač pa tudi univerze in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport."

Študent lahko šolnino poravna v enem ali dveh obrokih, pri čemer se plača prvi obrok ob vpisu, drugi obrok pa do 20. januarja. "Če študent šolnine iz utemeljenih razlogov ne more plačati, lahko odda prošnjo za obročno plačilo ali za znižanje šolnine," še pojasnjujejo na FF. V primeru izpisa študent, skladno s Pravilnikom UL, plača del šolnine, in sicer deset odstotkov pogodbene šolnine, če se nepreklicno izpiše do 31. oktobra tekočega leta oziroma v 15. dneh po sklenitvi pogodbe. Če se nepreklicno izpiše do konca prvega semestra pa mora plačati 55 odstotkov pogodbene šolnine za letnik, v katerega je vpisan. Če je študent plačnik šolnine na rednem študiju, velja, da je plačnik šolnine za vse letnike vpisanega študijskega programa. 

Študenti | Avtor:

Višine šolnin in kdo so plačniki šolnine je navedeno tudi v besedilu razpisa za vpis, poleg tega pa so te informacije objavljene v ceniku. "Nenazadnje študente na to opomnimo tudi v samem vabilu za vpis, kjer je za dodiplomski študij izrecno napisano opozorilo kandidatom, ki so zaključili srednjo šolo v letu 2017 ali prej in so bili v minulih študijskih letih vpisani v dva različna študijska programa, ali ponovno v isti letnik istega študijskega programa, da so skladno z veljavno zakonodajo plačniki šolnine," razlaga Kuhar.

Študentsko delo Slovenija Takšna bo morda že poleti urna postavka študentov

Zakon ne ločuje med rednimi in izrednimi študenti

Tako Zakon o visokem šolstvu kot Statut UL ne ločujeta med rednimi in izrednimi študenti. "Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo in se izobražuje po študijskem programu prve, druge ali tretje stopnje," razlagajo na FF. Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani (Pravilnik UL), izhajajoč iz določil ZViS-a, določa, da študenti šolnino plačujejo za izredni študij 1. in 2. stopnje, za redni študij 1. in 2. stopnje pa v primeru, da: a) že imajo pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe; b) želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na isti stopnji študija; c) so tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

Določba, da je študent dolžan šolnino plačati v primeru, ko že ima pridobljeno najmanj enakovredno stopnjo izobrazbe, se, kot smo že omenjali na začetku, zaplete pri vzporednih študetnih, ko na matičnem študiju program zaključijo. "Glede plačevanja šolnin so študenti na vzporednem študiju izenačeni z ostalimi študenti," pojasnjujejo pri FF. "Študent, ki na matičnem študijskem programu študij zaključi, postane na vzporednem programu plačnik šolnine, če ima ob vpisu v letnik vzporednega programa že pridobljeno enakovredno stopnjo izobrazbe."

Študenti Študenti ogorčeni Slovenija "Prisiljeni" v delo na črno v birojih svojih profesorjev

Alarm zazvoni, ko se prijavijo v enotni sistem

Za konkretne študente informacije o tem, ali so plačniki ali ne, visokošolski zavodi nimajo vedno na razpolago ob sami prijavi na študij ali pred samim vpisom. "Vodimo namreč le evidence študentov, vpisanih na lasten zavod, zato podatka o morebitnih predhodnih vpisih študentov na druge visokošolske zavode nimamo," razlaga Kuhar. "Na obveznost plačila nas opozori pristojno ministrstvo, ko podatek o vpisu študenta posredujemo v enotni visokošolski informacijski sistem, kjer se med drugim preverijo tudi študentovi predhodni vpisi. V tem tiči tudi razlog kasnejše izdaje računa, ki lahko, odvisno od datuma vpisa študenta, seže tudi v oktober."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 8
  • ode 16:22 11.november 2019.

    Bo treba vrniti tudi, kar je neopravičeno popapcala zastonj.

  • Presvetli 15:53 11.november 2019.

    Tole delajo zato,ker od očeta tako izterjajo preživnino! Saj jim je potrebno samo potrdilo,da so vpisani v šolo in imajo leto dni rock n rola!

  • wingspan15 13:58 11.november 2019.

    V to zgodbico pa močno dvomim, še posebej, ker je vpisala izredni študij. Dvomim, da ni preverila pogojev. V kolikor pa ni, pa ne sodi na faks.