Slovenija
25938 ogledov

Inšpektorji petim prepovedali kurjenje, globe do 4100 evrov

Kurjenje
Kurjenja mokrega lesa ali drugega neprimernega goriva vas lahko drago stane.

Slovenija se glede delcev PM10 v zraku uvršča med države Evropske unije z bolj onesnaženim zrakom. Glavni izpusti delcev so povezani z rabo goriv v gospodinjstvih in storitveni dejavnosti, kar pomeni izgorevanje lesne biomase. 

Po podatkih Arsa so se industrijski izpusti od leta 2000 do leta 2016 zmanjševali in zdaj predstavljajo približno 15 odstotkov vseh izpustov, medtem ko so se izpusti iz gospodinjstev povečevalu in so v letu 2016 predstavljali skoraj 70 odstotkov vseh izpustov. Problematično je nepopolno izgorevanje lesne biomase, zaradi katerega v zrak uhaja večja količina tako CO kot delcev. 

Les ne sme biti moker

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki je bila sprejeta leta 2013, med drugim določa, da se lahko v mali kurilni napravi, razen v odprtem kaminu, uporablja naravni les in lesni ostanki, v katerih delež mase vode na maso vlažnega lesa ne sme presegati 20 odstotkov. Upravljalec kurilne naprave se za prekršek kaznuje z globo od 1.200 do 4.100 evrov. 

Ko se v pečeh ali na prostem kurijo še kakšne druge snovi, npr. plastika ali snovi, ki vsebujejo klor, zaradi neprimernega segrevanja prihaja dodatno do nastajanja škodljivih dioksinov in furanov. 

Pljučni rak Raki Slovenija Dejavnik, zaradi katerega so v Zagorju in Celju na slabšem kot v Velenju Kurjenje lesa Gorenjska Sosed varčuje, vi se dušite

Dimnikar izda zapisnik

Nadzor nad uporabo ustreznega goriva v malih kurilnih napravah, ki se uporabljajo za ogrevanje stanovanj, opravljajo v okviru rednega letnega pregleda malih kurilnih naprav dimnikarji. "Na podlagi rednega pregleda dimnikar ugotovi stanje in primernost male kurilne naprave za nadaljnjo neoporečno in varno obratovanje in izda zapisnik, v katerega mora navesti tudi vsebnost vode v lesnem gorivu," razlagajo pri ministrstvu za okolje, ki ga vodi Jure Leben. "Če so naprave neoporečne za obratovanje, dimnikar izda pozitiven zapisnik, če so na napravah ugotovljene pomanjkljivosti, se izda negativen zapisnik."

Kurjenje | Avtor: Profimedia Profimedia

Dimnikarska družba mora podatke o napravah, morebitnih pomanjkljivostih na njih in opravljenih dimnikarskih storitvah na podlagi zapisnika vpisati v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev, ki jo vodi ministrstvo za okolje. 

Obveznosti dimnikarja ob ugotovljenih pomanjkljivostih na mali kurilni napravi določa zakon o dimnikarski službi. "Če dimnikar ob izvajanju dimnikarskih storitev ugotovi pomanjkljivosti na mali kurilni napravi, zaradi katerih je zmanjšano varstvo pred požarom, doseženo preseganje emisij pri zgorevanju goriv ali ugotovljeno tveganje zastrupitve z ogljikovim oksidom, s tem seznani uporabnika dimnikarskih storitev in mu predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki jih uporabnik dimnikarskih storitev izvede v rokih, določenih v predpisu o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah," še navajajo pri ministrstvu. "Po preteku tega roka je dimnikar dolžan preveriti, ali so pomanjkljivosti odpravljene. Če uporabnik dimnikarskih storitev ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi, dimnikar o tem obvesti pristojno inšpekcijo."

119 rednih in 100 izrednih pregledov

Inšpektor na podlagi prijave dimnikarske družbe odredi odpravo pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil dimnikar ter izvedbo izrednega (kontrolnega) pregleda, na podlagi katerega se ugotovi, če so se nepravilnosti odpravile.

slovenija 9.2.2012, kurilnica, drva, kurjac, pec na drva, foto:Spela Mohoric Emisije iz peči Slovenija Male kurilne naprave v veliki meri potrebne zamenjave slovenija 9.2.2012, kurilnica, drva, kurjac, pec na drva, foto:Spela Mohoric Slovenija So drva res bolj "ekološka" kot kurilno olje?

"Če dimnikar pri izvajanju storitev ugotovi, da uporabnik dimnikarskih storitev v mali kurilni napravi uporablja nedovoljeno gorivo, o tem takoj obvesti pristojno inšpekcijo, inšpektor na podlagi prijave dimnikarske družbe z odločbo prepove uporabniku dimnikarskih storitev uporabo nedovoljenega goriva," poudarjajo pri ministrstvu. 

V letu 2018 je okoljska inšpekcija v okviru rednih pregledov opravila oglede 119 dimnikarskih družb in zaradi odprave ugotovljenih nepravinlosti izdala 89 inšpekcijskih odločb. "Inšpektorji pri inšpekcijskih pregledih ugotavljajo, da dimnikarske družbe ne spoštujejo oziroma ne poznajo dovolj dobro področno zakonodajo, ki jih zadeva," razlagajo pri ministrstvu. "Odločbe so bile izdane zaradi kršitev predpisov, ki določajo vsebino in način izvajanja dimnikarskih storitev."

Uporaba nedovoljenega goriva

Od fizičnih oseb in dimnikarskih družb je inšpekcija prejela skupaj več kot 500 prijav s področja dimnikarske problematike. "Inšpektorji so v zvezi s prijetimi prijavami opravili približno 100 izrednih pregledov, pri uporabnikih dimnikarskih storitev je bilo opravljeno približno 20 pregledov," še pojasnjujejo pri ministrstvu. "Pri izrednih inšpekcijskih pregledih večinoma ni bila ugotovljena uporaba nedovoljenega goriva, prepoved uporabe je bila izdana petim uporabnikom dimnikarskih storitev."

Inšpekcija za okolje sicer vodi več prekrškovnih postopkov zaradi kršitev zakona o dimnikarski službi in na njihovi podlagi izdanih predpisov, a le ti še niso zaključeni. V letu 2018 je skupaj izdala 33 prekrškovnih odločb. 

Kurjenje | Avtor: Profimedia Profimedia

Statistika dela inšpekcije za okolje in naravo za zadnjih pet let sicer kaže, da se je število prijav in pregledov zmanjševalo.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 43
  • Jana Bejba 16:50 02.december 2018.

    Hm.. plastika ali te snovi, ki ima sledi klora.. Ha.. ha.. Zakaj pa potem klor prodajate za 2 litra za 55 centov v Eurospin-u ter vse škodljive kemikalije? Zakaj pa ne kaznujete komunalce, kakor dodajajo klor v vodovodni sistem ter ...prikaži več enako velja ko klor dodajajo v bazen, čeprav je to škodljivo za zdravje ljudi?! Ker klor onesnažuje okolje, zelo strupena stvar. Če bi lahko namesto klora uporabljali kislino - kis, ki sami vodi uničuje te prisotne mikroorganizme od vsakega dežja. Obstaja kisli dež.

  • jgm 17:50 01.december 2018.

    To kar kurijo v pečeh doma je še najmanjši problem. Kaj mislite kje konča enormna količina folije od silažnih bal? Večinoma jo skurijo kje ob robu vasi.

  • TistoPravo 18:53 30.november 2018.

    Najprej naj ponudijo primernomalternativo, ne pa da županje samo asvalt procente pobirajo! Aia zdej so naasvaltirali, alternative ne bo..,nalsednje par mandatov bo treba vse te javne rasvetljave in asvalte plačevat....pol pa tastar že pomremo, tamladi pa pojma nw bodo imel...da ...prikaži več se od 80tih prejšnjega stoletja ni nič novrga v bistvu naredil, še vedno enaka industrija in kurjenje...vse na peš