Slovenija
9651 ogledov

Je mogoče zavarovati črno gradnjo?

Starejša hiša
In še pomembnejše vprašanje, ali je mogoče v primeru škode dobiti izplačano zavarovalnino, če je hiša nelegalna ali neskladna gradnja.

V Sloveniji je po ocenah okrog deset tisoč nelegalnih gradenj in skoraj pol milijona neskladnih gradenj. Je takšne objekte mogoče zavarovati.

Zavarovalnice pravijo, da z zavarovanjem črne gradnje ni težav. "Legalnosti gradnje ne preverjamo ob sklenitvi zavarovanja niti ob škodnih dogodkih, tako, da legalnost gradnje ne vpliva na izplačilo zavarovalnine niti na višino zavarovalnine. Obstoj in višina zavarovalnega kritja sta sicer odvisna tudi od določb zavarovalne pogodbe," pravijo na Zavarovalnici Triglav.

Za individualne hiše izpisov iz zemljiške knjige in gradbenega dovoljenja običajno ne zahtevajo, v postopku zavarovanja pa preverjajo, kakšna so zavarovalniška tveganja oziroma nevarnosti.

Podobno pravijo tudi v Zavarovalnici Sava pravijo, da stavbe zavarujejo na podlagi zavarovalniških tveganj. "Za sklenitev premoženjskega zavarovanja doma so za zavarovalnico pomembni naslednji dejavniki:

definirano lastništvo objekta,

vrednost oz. zavarovalna vsota predmeta zavarovanja, ki nam jo poda zavarovanec na podlagi računov ali pa jo ovrednotimo s pomočjo kvadrature objekta,

gradbeni razred objekta (masivna, montažna, lesena gradnja …),

lokacija objekta,

dodatne nadstandardne naprave ali inštalacije, ki so vgrajene v objekt oz. funkcijsko služijo za obratovanje objekta,« pravijo.

Hkrati opozarjajo, da lahko sklenitev zavarovanja tudi odklonijo, če ugotovijo, da objekt ne ustreza kriterijem za zavarovanje oziroma da obstaja velika možnost nastopa zavarovalnega primera ali pa je ta že v nastajanju.

Nelegalen objekt je objekt, ki je zgrajen brez gradbenega dovoljenja ali tako odstopa od dovoljenja, da ga z njim ni mogoče uskladiti. Nelegalen je tudi enostaven objekt, ki ne potrebuje gradbenega dovoljenja, če stoji na območju, kjer po prostorskih načrtih občine ne bi smel. Objekt je neskladen, če ima od gradbenega dovoljenja toliko odstopa, da jih je s sanacijo mogoče uskladiti z dovoljenjem. 

Objekt je črna gradnja, ko to z odločbo ugotovi gradbena inšpekcija.

Pri izplačilu »totalke« preverijo, ali je črna gradnja

"Pri sklepanju zavarovanj stanovanjskih hiš ne preverjamo, če je bila hiša zgrajena skladno z gradbenim dovoljenjem ali brez njega. Zavarovalnino ali odškodnino bi izplačali, če bi prišlo do škode na zavarovani stvari zaradi uresničitve zavarovane nevarnosti na zavarovanem kraju v času veljavnosti zavarovalne pogodbe," pravijo v zavarovalnici AS. Ali gre za črno gradnjo, pa preverjajo le v primeru uničenja (po domače totalke) zavarovanega objekta.

Bi bilo torej v praksi mogoče pred poplavo zavarovati hišo, ki je nelegalno zgrajena na poplavnem območju, pa nima zaznambe v zemljiški knjigi, da gre za črno gradnjo? "Hiša na poplavnem območju je izpostavljena višjim tveganjem, zato jo je smiselno zavarovati za višje zavarovalne vsote. Pri požarnem zavarovanju z razširitvijo na poplave zavarovalnica premijsko stopnjo za zavarovanje nevarnosti poplave določa glede na 3 poplavne razrede, na katere je razdeljeno celotno območje Slovenije. Pri tem se upoštevata tudi reliefni in topografski položaj posameznega objekta ter način zavarovanja – na prvi riziko ali na zavarovalno vsoto. Pri paketnem zavarovanju DOM premijskih poplavnih razredov nimamo, imamo pa malus sistem: zavarovancem, ki so utrpeli poplavno škodo, obračunamo praviloma malus," pojasnjujejo na Zavarovalnici Triglav.

"Kriterij za določitev poplavne premije, je ustrezno poplavno območje na katerem se objekt nahaja. Celotno območje Slovenije je razdeljeno na poplavna območja na podlagi poplavne ogroženosti lokacije. Na območjih, ki so bila v zadnjih petih letih poplavljena tri ali več krat, rizika poplave ni mogoče zavarovati," pa odgovarjajo v Zavarovalnici Sava.

In še drugo konkretno vprašanje: Bi lastnik hiše dobil odškodnino, če je do požara prišlo zaradi napake na električni napeljavi v nelegalnem prizidku? "V obeh primerih bi se upravičenost do izplačila presojala glede na določila zavarovalnih pogodb," odgovarjajo na Triglavu.

"Vsaka škoda se obravnava individualno, pri čemer je potrebno raziskati vzrok nastanka škode in se nato odločiti v skladu z veljavnimi zavarovalno tehničnimi podlagami (polica, pogoji …)" odgovarjajo na Savi in dodajajo, da če je vzrok za nastanek škode nastal zaradi nečesa, ki ni v skladu z zakonskimi določili, to vpliva na presojo in višino izplačilo zavarovalnine.

"V primeru škode zaradi požara mora zavarovanec takoj obvestiti policijo, ki mora o nastali škodi napisati policijski zapisnik in ga posredovati zavarovalnici," pa opozarjajo v zavarovalnici AS.

janez.zalaznik@zurnal24.si

Komentarjev 7
  • jakec1575 14:48 05.november 2019.

    črna gradnja je odgovornost lastnika crne gradnje. mogoce je jemanje za zavarovanje neeticno ni pa protizakonito. odgovornost lastnika je, da ima poslihtane papirje.

  • perhan63 09:12 05.november 2019.

    nič jih ne zanima samo denar...

  • Pepe007 07:33 05.november 2019.

    Po teh zamotanih odgovorih zavarovalnic je jasno samo eno. Za plačilo premije ni problemov, z izplačilom škode pa lahko so. Ne glede na to, če je gradnja legalna ali nelegalna. Nič novega in že videno. V primeru večje škode ostaja ...prikaži več sodna pot, da zavarovalnica izpljune denar od sebe. Žal pa traja mnogo let.