Slovenija
6256 ogledov

Čeprav se zgodi na vašem dvorišču, vas lahko stane veliko

Gorenjska 10.11.10, grad khilstein, vegrad, delavci, gradnja, foto: iztok golob Iztok Golob
Med prenovo strehe podrejo bližnji električni drog. Pri gradnji prizidka delavci predrejo vodovodno cev. Ko obnavljate klet, po nesreči pretrgate optični kabel. Preverili smo, kaj podjetja storijo v teh primerih.

V neurjih, ki so nedavno pustošila po Sloveniji in tudi drugod, je precejšnja škoda nastala tudi na infrastrukturi. Vreme ne prizanaša niti električnim, vodovodnim in komunikacijskim omrežjem. V takih primerih škodo seveda krijejo podjetja sama. Kaj pa, če omrežje poškodujete vi? Preverili smo, kakšni so postopki.

Podrti električni drogovi  | Avtor: Elektro Celje Elektro Celje

Elektrika

V primeru, da povzročite izpad električnega omrežja, bodo v podjetju Elektro Primorska ravnali enako kot pri vseh izpadih. ''Najprej odkrijemo izpadli odsek omrežja, ga izločimo iz obratovanja, uredimo prenapajanje odjemalcev in pristopimo k sanaciji omrežja.'' Popravilo plača povzročitelj izpada. Policiji pa vas bodo prijavili v primeru ogrožanja splošne varnosti. Letno sicer beležijo okoli 5 poškodb daljnovodov in približno toliko poškodb podzemnih električnih kablovodov.

Pri Elektru Ljubljana si v primeru poškodbe najprej ogledajo in dokumentirajo stanje na terenu. Zavarujejo kraj dogodka in nato ugotavljajo obseg in vrednost škode ter kdo je povzročitelj. ''Največkrat gre za poškodbe na kablih z gradbeno mehanizacijo, zato so povzročitelji praviloma zavarovani in od njih terjamo zavarovalno polico po kateri prijavimo škodo. Če povzročitelj nima zavarovalne police ali po dogovoru z njim, mu izdamo račun za nastalo škodo.''

V večini primerov poškodbo prijavijo policiji ali pa na kraju dogodka zapišejo zapisnik. Takih primerov beležijo precej več kot pri Elektro Primorski, vsako leto jih je od 40 do 50.

Podobno količino primerov beležijo tudi pri Elektro Gorenjski, vsako leto nekaj 10. Svarijo, da je podiranje dreves na lastno pest izredno nevarno, v preteklosti pa da je prišlo tudi do nesreč s smrtnim izidom. Plačilo škode terjajo, če se z njimi predhodno ne dogovorite. Dodali so še, da gre v večini primerov zgolj za pretrgane vodnike, se je pa že zgodilo, da je škoda znašala nekaj 10.000 evrov. 

Počena vodovodna cev. | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Vodovod in kanalizacija

V Ljubljani za vodovodno in kanalizacijsko omrežje skrbi istoimensko podjetje Vodovod-Kanalizacija. V primeru poškodbe jih morate o dogodku takoj obvestiti. Stroške poškodbe plačate sami, policiji pa vas v tem primeru ne bodo prijavili. V lanskem letu so opravili 32 intervencij zaradi poškodb javnega vodovodnega omrežja ali hišnih vodovodnih priključkv, poškodb javnega kanalizacijskega omrežja pa niso zabeležil.

Podobno k poškodbam pristopajo tudi na Kumunali Kranj, kjer najprej odpravijo napako, nato pa iščejo razloge zanjo. Stroške boste prav tako kot v Ljubljani plačali sami, razen če ste pred začetkom del naročili zakoličbo in se je med deli tudi držali. Policijo obvestijo redko, večkrat pa jo obvestijo zaradi poškodovanih cestnih hidrantov. Letno je takšnih primerov po njihovih podatkih od 50 do 120.

Kabel | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Optika

Iz Telekoma so nam sporočili, da poškodbe optičnega kabla odpravijo na podlagi prijave povzročitelja. Po prijavi si na terenu ogledajo stanje in dogovorijo glede popravila, izvedbe popravila in obračuna stroškov. Če jih pred izvedbo del, zaradi katerih je poškodba nastala, ne kontaktirate in ne upoštevate trase komunikacijskega omrežja, gre za poseg brez dovoljenja. ''V tem primeru strošek popravila krije povzročitelj. Če povzročitelj poškodbo in lastno krivdo zanjo prizna, o tem ne obveščamo ostalih organov; prijavo podamo le, če povzročitelj odgovornosti za nastalo škodo ne želi prevzeti.''

Tovrstnih primerov poškodb sicer ni veliko, pri Telekomu pravijo, da nekaj deset letno. Večina optičnega omrežja je namreč pod zemljo.

T-2 pa poškodbo sanira na lastne stroške, v kolikor pride do poškodbe optičnih kablov s strani individualne osebe. Poškodbe jim morate seveda prijaviti. ''Policije v takšnih primerih ne obveščamo. Povprečno imamo do pet tovrstnih poškodb mesečno.''

Pri poškodbi večjih kablov, ki so speljani po občinskih zemljiščih, jih mora povzročitelj o tem nemudoma obvestiti. V kolikor jih ne, jih o tem obvestijo stranke, ki zaradi poškodbe ne morejo dostopati do storitev. ''V večini primerov je možen dogovor, odpravo oziroma stroške sanacije poškodbe pa krije povzročitelj. Takšnih primerov je v povprečju med 5 in 15 na leto.''

Poškodb policiji običajno ne prijavijo, saj želijo zadeve rešiti sporazumno in čim prej. Se pa v nekaterih primerih zgodi, da povzročitelj krivde ne želi priznati. V takšnih primerih zadostuje napoved obveščanja policije, da se sklene dogovor in poravna stroške s strani povzročitelja.

Komentarjev 4
  • Lavdan 18:13 24.november 2018.

    Edina logika je, da škodo, ki jo povzročiš tudi poravnaš, pa naj bo sebi ali drugim. Seveda te lahko zato še kaznujejo.