Slovenija
51466 ogledov

Nov davek: Toliko vam bo vzela država

denar bankovci štetje denarja
Vlada je pripravila predlog Zakona o davku od virtualnih valut.

Od pojava virtualnih valut leta 2009 je njihovo število izrazito naraslo. Čedalje bolj razširjeno je tudi trgovanje z njimi. Vlada želi z uvedbo Zakona o davku od virtualnih valut urediti sistem in uvesti obveznost plačevanja davka od unovčenih virtualnih valut.

Zavezanci za plačilo davka so fizične osebe – davčni rezidenti Slovenije – ki unovčijo virtualne valute. Zakon se ne uporablja za pravne osebe in za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi pravne osebe oziroma fizične osebe, ki opravlja dejavnosti. Zakon predvideva, da se pri fizični osebi, ki kupuje in prodaja virtualno valuto v svojem imenu in za svoj račun, ne šteje, da opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij.

Davek bo treba plačati od vrednosti unovčenih virtualnih valut v enem letu. V četrtem členu zakon določa, da se za unovčenje virtualne valute šteje »menjava virtualne valute v fiat valuto, pri čemer se šteje, da je unovčenje opravljeno, ko je izvedeno nakazilo zavezancu za davek ali je izplačilo kako drugače dano na razpolago zavezancu za davek ter nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto. Šteje se, da je unovčenje opravljeno, ko je opravljen prenos virtualne valute za nakup blaga, storitev ali drugega premoženj«.

Davčna obveznost nastane, ko je opravljeno unovčenje virtualne valute. 

Od 100 tisočakov jih bo 4.500 šlo državi

Davčna osnova se določi tako, da se od seštevka vrednosti unovčenj virtualne valute odšteje znesek 10.000 evrov (višina oprostitve plačila davka). Dobljena razlika se zmanjša za normirane stroške v višini 50 odstotkov od ugotovljene razlike. Od preostanka se plača davek po stopnji 10 odstotkov. 

V primeru, da ste v enem letu unovčili virtualne valute v znesku 100.000 evrov, je treba od tega odšteti 10.000 evrov, kolikor znaša višina oprostitve plačila davka. Od 90.000 se odšteje 50 odstotkov, kolikor znašajo normirani stroški. Od preostanka, ki znaša 45.000 evrov, pa se plača davek po stopnji 10 odstotkov, kar pomeni 4.500 evrov. 

Zavezanci za davek morajo prek eDavkov predložiti davčni obračun najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto in davek plačati najkasneje v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna.

kriptovalute bitcoin ethereum | Avtor: Profimedia Profimedia

Zakon predvideva tudi možnost, da zavezanec za davek dokazuje izgubo, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo o izvedenih transakcijah. Dokumentacijo, ki to dokazuje, mora nato zavezanec v fizični ali elektronski obliki hraniti še 10 let od dneva unovčenja virtualne valute. 

Vlada ocenjuje, da bodo v prvih nekaj letih po uvedbi davka prihodki državnega proračuna iz tega naslov znašali od 100 do 500 tisoč evrov letno. 

Globe do 5.000 evrov

Zakon predvideva globe v višini od 250 do 5.000 evrov. Globa od 250 do 400 evrov lahko doleti

- posameznika, ki ne predloži davčnega obračuna v predpisanem roku ali na predpisani način,
- posameznika, ki ne zagotavlja dokumentacije o unovčenju virtualnih valut oziroma dokazila o izvedeni transakciji, ter
- posameznika, ki ne hrani dokumentacije o unovčenju virtualnih valut oziroma dokazila o izvedenih transakcijah v skladu z zakonom. 

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje posameznik, ki v davčnem obračunu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. 

dezurni@styria-media.si

 
Komentarjev 13
 • dusan9 23:19 07.februar 2022.

  Ce letno zasluzim $1800000 mi je za 10% prav malo mar.

 • Esperanza_Green 12:24 07.februar 2022.

  Google je plačal od 400 do 800 dolarjev za dnevno spletno delo od doma. Prvi mesec sem od Googla doma prejel 21.758 $, prejšnji mesec pa sem plačal 29.467 $ za 3-urni delovnik. To naredim ............ >>>>>>>>>> 𝑾𝒘𝒘.𝑱𝒐𝒃𝒛𝑪𝒂𝒓𝒕.𝑪𝒐𝒎

 • Avatar Olliomella
  Olliomella 23:38 05.februar 2022.

  Dobrodošli v najboljši intimni klub - - Se︆︆ns︆︆to︆︆s︆︆.︆︆C︆︆o︆︆m