Slovenija
4819 ogledov

Lažje in ceneje boste prišli do denarja, a morate upoštevati ta navodila

račun, položnica, denar Profimedia
Na trgu se pojavlja čedalje več ponudb za zelene ali eko kredite, tako stanovanjske kot potrošniške. Kdor se odloča za energetsko prenovo nepremičnine ali za gradnjo pasivnih hiš, ima tako možnost, da se odloči za to možnost.

V bankah, na katere smo se obrnili z vprašanji o ponudbi zelenih ali eko kreditov, poudarjajo, da gre za ugodnejše financiranje. Obrestna mera je nižja od tiste pri navadnih kreditih, v nekaterih primerih so nižji tudi stroški. Kot pri ostalih kreditih je tudi tukaj pomembno, da se stranke za natančnejšo ponudbo oglasijo pri njih, saj jim tako lahko svetujejo glede na njihovo stanje.

Od gradnje pasivne hiše do nakupa plinskega kotla 

Za stranke, ki se odločajo za energetsko prenovo nepremičnine, imajo v NLB na voljo kredite z ročnostjo tudi do 30 let, v primeru zavarovanja z ostalimi oblikami zavarovanja pa je najdaljša odplačila doba do 20 let. Na voljo so tako krediti z nespremenljivo kot spremenljivo obrestno mero. 

NLB Zeleni stanovanjski kredit ima ugodnejšo obrestno mero in sto evrov nižje stroške odobritve. "Kredit je namenjen vsem strankam, ki se odločajo za financiranje nakupa ali izgradnjo pasivne hiše in za energijsko prenovo hiš (nakup in montažo sončne elektrarne z ali brez baterije, toplotno črpalko, polnilnico, IR panele, plinske kotle). V prihodnje bomo namene energetske prenove hiš prilagajali povpraševanju in vsekakor dodali tudi nove namene," napovedujejo.

sončna elektrarna Preverili smo Pod streho Sončne elektrarne: Koliko so dražje in koliko se čaka na postavitev

V sodelovanju s partnerji imajo v ponudbi NLB zeleni partnerski kredit (osebni kredit), ki je namenjen nakupu in montaži: sončnih elektrarn z ali brez baterije, toplotne črpalke, polnilnice, plinskih kotlov. Prednosti tega kredita sta, da gre za kredit brez stroškov odobritve in z ugodno nespremenljivo obrestno mero (sklenitev kredita s spremenljivo obrestno mero ni možna). Kredit je v celoti namenski, kar pomeni, da se črpa v celoti po predračunu, računu ali po pogodbi. Stranka mora predložiti račun/pogodbo, izdano na kreditojemalca (s priloženo specifikacijo o napravi: podatki proizvajalca, znamka sončne elektrarne, nazivna moč elektrarne, predvidena letna proizvodnja el. energije ipd. …), ter soglasje za priključitev na električno omrežje – izdano na kreditojemalca.

Paleto NLB zelenih produktov so razširili tudi na pravne osebe, namenjeni pa so za ugodnejše financiranje različnih oblik trajnostnih projektov (od energetske učinkovitosti do krožnega gospodarstva) Pogoji se razlikujejo glede na posamezen namen, saj je od tega odvisno, kakšno dokumentacijo mora stranka dostaviti. "V zadnjem času opažamo, da se vse več podjetij odloča za trajnostno financiranje oz. za investicije na področju trajnosti."

kredit, stanovanjski kredit, potrošniški kredit, nkbm, nova kbm | Avtor: Profimedia Profimedia

Zeleni kredit tudi za nakup okolju prijaznejšega avtomobila

V Novi KBM so v drugi polovici lanskega leta strankam ponudili zeleni potrošniški in zeleni stanovanjski kredit. "Veseli smo, da sta produkta strankam zanimiva in da razmišljajo o trajnostnih nakupih, ki jih lahko financirajo z uporabo obeh naših produktov," pravijo. 

"Zeleni potrošniški kredit je namenski kredit, kar pomeni, da ga mora stranka nameniti za nakup okolju prijaznejših avtomobilov, koles ali energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov. Strankam, ki jih zanima namenski zeleni potrošniški kredit, predlagamo, da se oglasijo v najbližji poslovalnici Nove KBM, kjer so na voljo kreditni specialisti, ki odgovorijo na vsa morebitna dodatna vprašanja, ki se stranki v procesu najemanja kredita porajajo," svetujejo zainteresiranim. 

obnova hiša stanovanje Potrjeno Pod streho Nova zakonodaja: Vsi bomo morali prenoviti hiše in bloke

Zeleni stanovanjski kredit je namenjen strankam, ki potrebujejo financiranje za nakup ali gradnjo energijsko učinkovite hiše, sončne elektrarne, toplotne črpalke, obnovo za izboljšanje energijske učinkovitosti (zamenjava oken, vrat, strehe, fasade). "Če stranka po namenu kredita izpolnjuje enega od teh pogojev, izpolnjuje pa tudi ostale pogoje za odobritev kredita, lahko najame zeleni stanovanjski kredit," pravijo. 

Področje zelenih produktov je eno tistih, ki jih bodo v Novi KBM tudi v prihodnje razvijali. Letos tako načrtujejo tudi razvoj zelenih produktov za stranke, ki so pravne osebe. 

električni avtomobil polnjenje | Avtor: Profimedia Profimedia

Spodbujajo zeleno obnovo obstoječih nepremičnin

"Banka Sparkasse ima zeleni kredit v redni ponudbi že skoraj 15 let. V zadnjem času ne ugotavljamo bistvene spremembe povpraševanja na področju zelenih kreditov. V letu 2022 se je v primerjavi z letom prej povpraševanje na področju stanovanjskih zelenih kreditov povišalo za približno 3 %, na področju zelenih potrošniških kreditov pa je povpraševanje ostalo na isti ravni," pravijo v banki Sparkasse. 

Zeleni potrošniški krediti so namenjeni nakupu hibridnega ali električnega avtomobila. Stranka mora predložiti predračun ponudnika zelene naložbe, na podlagi katerega se kredit izplača. 

Zeleni stanovanjski krediti so namenjeni gradnji pasivne ali skoraj ničenergijske hiše ter nakupu stanovanja/hiše, ki je zgrajen v pasivnem oziroma ničenergijskem standardu. Spodbujajo tudi zeleno obnovo obstoječih nepremičnin, kjer je zaradi relativno starega stanovanjskega fonda potencial za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje/hlajenje še večji.

Zelena obnova zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

- nakup stavbnega pohištva (oken, vrat in zasteklitve) s toplotno prehodnostjo stekel Ug= max. 1,0 W/m2K in toplotno prehodnostjo celotnega okna Uw=max. 1,3 W/m2K;
- izolacijo s skupno debelino izolacije zunanje stene min.12 cm ali toplotna prevodnost max 4,5W/mK;
- nakup toplotne črpalke z letnim grelnim številom nad 3,0;
- nakup kotlov na lesno biomaso z izkoristkom pri nazivni toplotni moči več kot 90 %; 
- nakup rekuperatorjev odpadnega zraka;
- nakup nizkotemperaturnih režimov gretja (talno gretje, konvektorsko, toplozračno);
- vgraditev podzemnih sodov za vodo za preskrbo sanitarne vode;
- nakup lastne sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo.

 

denar bankovci Slovenija Pod streho Neverjetno: Samo dva meseca razlike, strošek pa skoraj 4.000 evrov višji

Napredek se dokazuje tudi s fotografijami

Stranka mora predložiti gradbeno pogodbo o gradnji pasivne hiše, v primeru obnove pa predračune, račune in pogodbe izvajalcev zelene naložbe. Kredit se izplača po tranšah, skladno z napredkom gradnje in energijsko učinkovite obnove na strankin račun ali predračun/račun izvajalca. Napredek gradnje ali energijsko učinkovite obnove se dokazuje na podlagi fotografij vsakokratnega stanja nepremičnine.  

Področje zelenih kreditov bo fokus banke tudi v prihodnosti zaradi vse večjega poudarka na zelenem prehodu in obenem tudi vse večjem zavedanju o lastnem vplivu na okolje. Ne nazadnje se gradnja in bivanje v energijsko učinkovitih objektih pozna tudi na lastnem žepu z bistveno manjšo porabo energije ter posledično nižjimi stroški ogrevanja, hlajenja ter boljši kakovosti bivanja kot v energetsko potratnih objektih, poudarjajo.

Solarna streha mala sončna elektrarna | Avtor: Profimedia Profimedia

Za zelene kredite se odloča čedalje več podjetij

"Intesa Sanpaolo Bank že vrsto let sodeluje z Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom, kjer omogoča strankam vseh bank, da pridobijo ugodnejši kredit za okoljske naložbe. Podrobnejši pogoji in informacije  glede pridobitve kredita so dostopni na spletni strani Eko sklada ali na spletni strani Intese Sanpaolo Bank," povedo v banki, kjer tudi sami v prihodnje načrtujejo lansiranje zelenih kreditov za prebivalstvo. Prepričani so, da so okoljske naložbe ključne za prihodnost, zato želijo podpreti potencialne kreditojemalce, ko se bodo odločali zanje. 

Ponujajo tudi zelene kredite za podjetja. Trajnostni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje, so namenjeni spodbujanju krožnega gospodarstva (rešitve, ki podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in/ali materialov, uporaba obnovljivih/recikliranih virov, povečanje učinkovitosti in uspešnosti porabe virov, izdelki, ki omogočajo popolno recikliranje ali razgradnjo, inovativne tehnologije, ki omogočajo razvoj krožnih poslovnih modelov) ter zelene ekonomije (proizvodnja in prenos obnovljive energije, energetska učinkovitost proizvodnih postopkov in/ali stavb, trajnostno upravljanje naravnih virov in biotske raznovrstnosti). Pogoje izpolnjujejo tudi projekti, ki so namenjeni spodbujanju digitalne preobrazbe malih in srednjih podjetij.

"Število podjetij, ki se odloča za tovrstno financiranje, postopoma raste. Med največje prednosti zelenih kreditov lahko štejemo ugodnejšo obrestno mero in stroške financiranja," pravijo v banki in napovedujejo, da bodo nabor produktov na tem področju postopoma širili. 

denar investicija kovanci | Avtor: Profimedia Profimedia

Obrestna mera 0,1 odstotne točke nižja kot pri redni ponudbi

Gorenjska banka naložbe svojih strank v trajnostno gradnjo ali prenovo doma podpira z eko stanovanjskim kreditom, medtem ko eko potrošniškega kredita ne ponuja. Trenutno povpraševanje po teh kreditih bistveno ne odstopa od siceršnjega povpraševanja po stanovanjskih kreditih. Potrošnik mora ustrezen namen eko stanovanjskega kredita dokazati z računom, predračunom oz. drugim dokumentom, iz katerega je razviden namen naložbe. Banka eko stanovanjski kredit ponuja po 0,1 odstotne točke nižji obrestni meri od obrestne mere za stanovanjski kredit po redni ponudbi. 

Zeleni krediti so namenjeni financiranju zelenih naložb, kot so: 
- vgradnja sistemov za ogrevanje s kotlom na lesno biomaso ali kondenzacijskim kotlom;
- priklop na daljinsko ogrevanje; 
- vgradnja učinkovitih sistemov prezračevanja; 
- vgradnja solarnega sistema, kotla na lesno biomaso ali učinkovite toplotne črpalke;
- pridobivanje električne energije s pomočjo obnovljivih virov energije ali mikro soproizvodnje električne energije in toplote;
- ukrepi za zmanjšanje toplotnih izgub stanovanjskih stavb (zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija fasade in poševne strehe ali stropa oziroma tal); 
- gradnja ali nakup nizkoenergijske ali pasivne stanovanjske stavbe;
- zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna; 
- naložba v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, na primer nakup malih čistilnih naprav; 
- naložba v oskrbo s pitno vodo ali učinkovito rabo vodnih virov, na primer namestitev naprave za zbiranje deževnice; 
- prekritje objektov z zeleno streho itd.

denar investicija kovanci | Avtor: Profimedia Profimedia

Najvišji možni znesek za zeleni potrošniški kredit 25 tisočakov

V Deželni banki Slovenije opažajo, da je povpraševanje za zelene kredite razmeroma skromno. "Posameznik mora izpolnjevati pogoje za pridobitev nenamenskega potrošniškega kredita: kreditna sposobnost, ustrezno zavarovanje, predmet nakupa mora izpolnjevati pogoje t. i. 'zelenih naložb'", naštejejo pogoje za pridobitev takšnega kredita. Najvišji možen znesek za pridobitev eko kredita je 25.000 evrov.

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.