Slovenija
6 ogledov

Minister "grobo zavaja javnost"

Danijel rebolj Nino Verdnik
Rektorja univerz v Ljubljani in Mariboru Stanislav Pejovnik in Danijel Rebolj ministra Žigo Turka sprašujeta, kje je navedeno, da se dodatnih 16 milijonov evrov za visoko šolstvo letos porabi za preprečitev bega možganov, kot pojasnjuje minister.

Poslanci so ta sredstva namenili za izvajanje visokošolskega izobraževanja, poudarjata rektorja.

Rektorji treh univerz so javno vprašanje na ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Turka, ali bo upošteval sklep DZ in namenil dodatnih 16 milijonov evrov za izvedbo študijskih programov visokega šolstva, naslovili že 23. decembra lani. Pejovnik in Rebolj pa danes to vprašanje zastavljata ponovno.

Navedbe na spletni strani ministrstva, da gre pri dodatnih 16 milijonih evrov za visoko šolstvo v letu 2013 in za znanost v letu 2014 za sredstva, ki jih je DZ sprejel s primarnim namenom, da prepreči beg možganov, po njunih navedbah predstavljajo "grobo zavajanje javnosti".

Ob tem navajata, da je DZ ob sprejemanju proračuna z veliko večino prisotnih poslancev sprejel sklep, da se pri ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v okviru programa Višje in visokošolsko izobraževanje povečajo sredstva za podprogram Dejavnost visokega šolstva za 16 milijonov evrov. V pojasnilu k tej določbi pa je navedeno, da bodo s tem "zagotovili izvajanje visokošolskega izobraževanja v letu 2013 ter izvedbo programov prve in druge stopnje v zakonskih okvirih," navajata rektorja.

Turk ima po njunih besedah vso pravico in celo dolžnost, da iz proračuna ministrstva nameni dodatna sredstva za preprečitev bega možganov, "vendar bi pričakovali, da boste že v osnutku proračuna zahtevali dodatna sredstva v ta namen". "Vašo sedanjo reinterpretacijo navajanja negativnih posledic bega možganov lahko razumemo le kot poskus izigravanja volje poslancev, ki je v zgoraj citiranem amandmaju povsem nedvoumno izražena," sta prepričana rektorja.

Glede razpisa za vpis v programe visokega šolstva za leto 2013/14, v katerem naj bi po pozivu ministrstva zmanjšali število vpisnih mest na programih humanistike, umetnosti, družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved, pa odgovarjajo, da je bilo uvajanje usmerjenega izobraževanja in skupnih programskih jeder "prva točka, na kateri smo se Slovenci enotno uprli diktatom iz Beograda in dejansko začeli aktivnosti za samostojno državo".

Če meni, da je število študentov na omenjenih področjih preveliko, bi pričakovali, da minister za ta področja najprej omeji koncesije zasebnim fakultetam, poudarjata rektorja.

Turk za tehnično rešitev

Minister Turk pa je ob robu ogleda pogorele šole v Kočevju vnovič pojasnil, da bo omenjenih 16 milijonov evrov do zadnjega evra šlo za znanost in visoko šolstvo, vendar nekoliko "ciljano". "Zato, da poskušamo vplivati na pomladitev in odpiranje perspektiv tistih mladih raziskovalcev, ki sedaj zaključujejo in imajo čedalje slabše možnosti, da najdejo zaposlitev v Sloveniji," je dejal.

Sklep DZ, s katerim so 16 milijonov evrov namenili za visoko šolstvo v letu 2013 in 16 milijonov za znanost v letu 2014, pa minister razume kot tehnično rešitev. Po njegovem mnenju si verjetno nihče ne želi, da bi letos denar prejelo le eno področje, prihodnje leto pa le drugo področje. Del sredstev, ki pridejo na področje znanosti, pride namreč tudi na univerzo, le v nekoliko drugačni obliki, je pojasnil minister.

Komentarjev 1
  • franke 16:02 02.januar 2013.

    SAJ SE VE ČIGAV JE,TO JIM JE V KRVI.