Slovenija
22863 ogledov

Ministrstvo za šolstvo opozarja: Šole morajo biti odprte!

Prazna šola
Ministrstvo šolam poslalo okrožnico: Šole morajo organizirati varstvo, prevoze in prehrano.

"Na dan stavke, v sredo, 14. februarja letos, bodo osnovne šole tako zaprte. Zavedamo se, da bo to povzročilo največ nevšečnosti prav vam, cenjeni starši," se glasi zadnji del sporočila, pod katerim je podpisan stavkovni odbor SVIZ in smo ga starši otrok v zadnjih dneh prejeli iz šol.

Prazna šola Stavka Slovenija Šole in vrtci bodo 14. zaprti. A morda tudi naslednji dan!

Ministrstvo: Šole in vrtci ne smejo biti zaprti!

Stavka na področju vzgoje in izobraževanja je napovedana za sredo, 14. februarja. "V vrtcih in šolah se takrat vzgojno-izobraževalni proces ne bo izvajal, vendar pa vrtci in šole ne bodo zaprti," so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje.

"Za področje vzgoje in izobraževanja ne zakon o stavki ne kateri koli drug področni zakon ne omejujejo pravice delavcev do stavke in delavcem ne predpisujejo minimuma delovnega procesa, zato vsako oviranje pri izvajanju te pravice – v ta nabor spada tudi omenjena okrožnica – pomeni kršitev ustave. Še več – v kolikor bi delodajalci spoštovali navodilo okrožnice ministrstva, menimmo, da bi bili s tem izpolnjeni znaki kaznivega dejanja v skladu z drugim odstavkom 200. člena kazenskega zakonika."
SVIZ

"Tudi v času stavke so namreč v vrtcih in šolah dolžni zagotavljati minimalni delovni proces. To pomeni, da mora biti v poslovalnem času vrtca oziroma šole ustrezno poskrbljeno za varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov. Poleg varstva morajo šole za učence in dijake v času stavke zagotoviti tudi prehrano in prevoze za tiste, za katere je to tudi sicer organizirano," opozarjajo na ministrstvu.

Vrtec | Avtor: Profimedia Profimedia

Spoštujte zakon!

Šolam in vrtcem so tako poslali okrožnico, pod katero je podpisana državna sekretarka Andreja Barle Lakota. V okrožnici vzgojno izobraževalne zavode opozarjajo, da morajo pri izvajanju stavke spoštovati Zakon o stavki, ki določa dodatne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, kadar stavkajo delavci pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost ali delo posebnega družbenega pomena. Med dejavnosti posebnega družbenega pomena (javna služba) sodi tudi področje vzgoje in izobraževanja.

Šole in vrtci morajo biti odprti ves poslovni čas

"Upoštevaje citirana zakonska določila so vrtci in šole dolžni tudi v času stavke zagotavljati minimalni delovni proces, kar pomeni varstvo in oskrbo otrok, učencev in dijakov, in sicer ves poslovalni čas vrtca oziroma šole," opozarjajo na ministrstvu in pozivajo šole in vrtce, naj starše pravočasno in natančno seznanijo z organizacijo dela v svojem zavodu na dan stavke. Šole in vrtci morajo na dan stavke organizirati tudi prevoz prehrano otrok.

Organizirati morajo tudi hrano in prevoz

Poleg tega je ministrstvo šolam in vrtcem poslalo še priporočen seznam konkretnih del in nalog v času stavke. Med drugim morajo pripraviti tudi načrt nadomestitve izpadlega vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Šola Nadomeščanje Slovenija Bodo učenci morali zaradi stavke v šolo v soboto?

Seznam priporočenih del:

-Ravnatelji so dolžni poskrbeti, da se v času stavke zagotavlja minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi in premoženja.

-Stavkovni odbor mora vodstvu zavoda izročiti sklep o stavki z naslednjo vsebino: odločitev o stavki, stavkovne zahteve, predvideno trajanje stavke, seznam članov stavkovnega odbora, način stavke ter obveznosti, ki bodo opravljene tudi med stavko.

-Vodstvo zavoda se dogovori s stavkovnim odborom o načinu in vsebini obveščanja javnosti, predvsem učencev, dijakov in staršev glede trajanja stavke in obsegu ter načinu izvajanja minimalnega delovnega procesa v času stavke.

-Pripravi se načrt nadomestitve izpadlega vzgojno-izobraževalnega procesa zaradi stavke.

-V prostorih vrtca in šole je treba zagotoviti varnost prostorov in opreme.

-Odsotnost zaposlenih v času stavke se ureja na enak način kot ob rednem poteku dela.

-Delavci, ki ne stavkajo, opravljajo svoje delo oziroma se jim organizira predhodno dogovorjeno delo.

-Stavkajoči delavci se ravnajo po pravilih, ki jih določa Zakon o stavki in v skladu z navodili stavkovnega odbora.

-Vodstvo mora skupaj s stavkovnim odborom poskrbeti za varnost in prehrano otrok, učencev in dijakov, ki bodo v vrtcu oziroma v šoli tudi na dan stavke.

-Poskrbeti je treba za vse pogoje bivanja otrok, učencev in dijakov, tako da ne bo škodljivih posledic za zdravje otrok (npr. ogrevanje), preprečiti je potrebno, da bi zaradi opustitve določenih aktivnosti v vrtcu oziroma šoli nastala materialna škoda.

-Starše otrok, učencev in dijakov je potrebno obvestiti o datumu in načinu izvedbe stavke, torej, da na dan stavke stavkajoči delavci ne bodo izvajali običajnih načrtovanih dejavnosti oziroma pouka in poučevanja, bo pa poskrbljeno za varnost in prehrano otrok, učencev in dijakov ves poslovalni čas vrtca oziroma šole.

-V času stavke mora šola za učence in dijake zagotoviti varstvo, prehrano in prevoze za tiste, za katere je to sicer organizirano.

-Šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami morajo zagotoviti celodnevno varstvo in oskrbo otrok ter vse pogoje varnega bivanja.

 

Komentarjev 12
  • izRODEk 22:26 07.februar 2018.

    Bebec je tisti, kateri štrajka KATEREGAKOLI DELAVCA NE podpira!!! Danes ne podpirate štrajka učiteljev in vzgojiteljev. Jutri boste na vrsti vi in vas ne bodo podprli učitelji in vzgojitelji. Pa koji kurac vas je naredil, da ste tako zarukani in zagamani?!?

  • wolfyy 18:46 07.februar 2018.

    levi...desni...a ko bo gospodarstvo stavkalo bo pa jok in stok. Vsi, ki stavkajo naj se zavedajo da dobivajo plačo izključno na račun gospodarstva...

  • Ivo 18:28 07.februar 2018.

    Javna uprava se bo med sabo zgrizla... To je noro! A vsi prejemajo plače od sužnjev v gospodarstvu, ki imajo letos spet več za plačat dajatev. Ampak premika pa se, če se oni med sabo grizejo. Delovni ljudje, podprite jih pri tem.