Slovenija
10043 ogledov

Mlade mamice se ne morejo prijaviti za službo

Mama z otrokom
Ministrstvo požrlo obljubo. Po vrnitvi s porodniške pristanejo spet na začetku.

"V Letnem poročilu o delu Varuha za leto 2016 smo pisali o primeru mlade mamice, ki se po končanem starševskem dopustu ni mogla zaposliti v okviru javnih del, saj ni več izpolnjevala pogoja najmanj enoletne neprekinjene prijave v evidenci brezposelnih, čeprav je bila pred koriščenjem starševskega dopusta že dolgotrajno brezposelna," navajajo pri Varuhu človekovih pravic. Javna dela so namreč namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so neprekinjeno vsaj eno leto prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Po porodniški za javna dela ne more prijaviti

Zavod RS za zaposlovanje starše za čas koriščenja starševskega dopusta izbriše iz evidence brezposelnih oseb, saj ne morejo biti aktivni iskalci zaposlitve. Zakon o urejanju trga dela ne predvideva izjeme, da se jim ta čas ne bi štel kot prekinitev vodenja v evidenci. Zato se po prenehanju starševskega dopusta ponovno vpišejo v evidenco in morajo biti v njej ponovno eno leto prijavljeni brez prekinitve, da dosežejo zakonski pogoj za vključitev v javna dela.

Oče in otrok Diskriminacija? Slovenija Bralka: Očetje dvojčkov so diskrimirani pri očetovskem dopustu otrok vrtec deklica Mati dveh otrok Slovenija Vpis v vrtec: Ne splača se mi iskati službe ...

"Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) smo predlagali, da bi v takšnih primerih ZUTD moral predvidevati izjemo na način, da bi se starši za čas koriščenja starševskega dopusta sicer izbrisali iz evidence brezposelnih oseb, vendar pa se ta čas ne bi štel kot prekinitev vodenja v evidenci za čas, ki je potreben za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja," navajajo pri Varuhu. "Mladi starši, predvsem mlade mamice so zelo ranljiva skupina na trgu dela, zato bi bila po našem mnenju tovrstna ureditev primerna in v skladu z načelom pravičnosti."

Z ministrstva sporočili, da predloga ne bodo sprejeli

Na sestanku varuhinje in sodelavcev z ministrico za delo in sodelavci v decembru 2016 je ministrica pojasnila, da je bila sprejeta odločitev, da bodo naše mnenje upoštevali. Prilagodili naj bi pravilnik, tako da se staršem čas starševskega dopusta ne bo štel kot prekinitev časa, potrebnega za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ). 

Marca 2017, skoraj sedem mesecev po poslani poizvedbi, je ministrstvo varuha obvestilo, da njihovega predloga ne bodo sprejeli. 

mama Slovenija Delo med porodniško. V kakšnem primeru ti vzamejo nadomestilo

Na ministrstvu so pojasnili, da je določanje izjem in umestitev teh v zakonodajo s področja trga dela občutljiva materija, saj lahko z določanjem izjem v neenakopraven položaj postavijo drugo skupino ranljivih oseb. Rešitev problematike vidijo predvsem v dobrem sodelovanju brezposelne osebe in svetovalca za zaposlitev na pristojnem uradu za delo. MDDSZ je navedlo še, da ne bo predlagalo zakonodajnih sprememb, ki ne bodo usklajena s socialnimi partnerji.

slovenija 01.07.10 zavod za zaposlovanje, brezposelni, iskalci dela, oglasna tab | Avtor: Nik Rovan Nik Rovan

Pri Varuhu poudarjajo, da jih ministrstv s pojasnili ni prepričalo ter še vedno menijo, da gre za kršitev načela pravičnosti. Ministrstvo jim je naknadno poslalo še en dopis, v katerem je navedlo, da bi bile spremembe možne le z dopolnitvijo ZUTD, in sicer na način, da bi se za osebe, ki so bile iz evidence brezposelnih oseb odjavljene zaradi nastopa materinsekega, očetovskega in/ali starševskega dopusta, za potrebe vključevanja v ukrepe APZ z novim členom določilo upoštevanje statusa njihove brezposelnosti v času pred nasopom dopusta.

Prepozno, ker je zakon v postopku

A ker je novela ZUTD že v zakonodajnem postopku, v tem postopku ni več mogoče predlagati novih členov. "Zato je MDDSZ zagotovilo, da bodo spremembo člena predlagali ob naslednji spremembi ZUTD, ki bo predvidoma možna še pred koncem leta 2017," navajajo pri Varuhu in dodajajo, da problematiko spremljajo še naprej.  

Novorojenček. Slovenija Oče ima po carskem rezu pravico do bolniškega dopusta za nego matere Starejši Slovenija Pred upokojitvijo še za dve leti na zavod

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 1
  • NeAnonimni 13:46 20.november 2017.

    Preprosta birokratska napakica.. Naj jo odpravijo pa bo.