Slovenija
146 ogledov

Neupravičeno so jima izplačevali plače in nagrade

Goran Brankovič in Albert Pavlič zurnal24.si
Računsko sodišče je ugotovilo, da so Slovenske železnice neupravičeno izplačevale nagrad in previsoke plače nekdanjemu generalnemu direktorju Goranu Brankoviču in delavskemu direktorju Albertu Pavliču.

Računsko sodišče je sklenilo, da so Slovenske železnice ravnale negospodarno, saj so med drugim nekdanjemu generalnemu direktorju Goranu Brankoviču in delavskemu direktorju Albertu Pavliču leta 2010 izplačale nagradi, v skupni višini 49.353 evrov bruto. Nagrad Slovenske železnice ne bi smele izplačati, saj so z zavodom za zaposlovanje sklenili pogodbo o dodelitvi državne pomoči za napotitev zaposlitev za začasno čakanje na delo. V pogodbi pa so se železnice zavezale, da ne bodo izplačevale nagrad.

Zahtevati morajo vračilo

Namestnik predsednika računskega sodišča Samo Jereb pojasnjuje, da so podali pobudo Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) za nadzor nad izplačilom neupravičenih bonitet. Zavodu za za zaposlovanje pa so priporočili naj zahteva pogodbeno kazen oziroma vračilo teh 49.353 evrov nazaj v proračun.

Slovenske železnice pa bi, po priporočilu računskega sodišča, morale vložiti odškodninsko tožbo zoper Brankoviča in Pavliča oziroma nadzorni svet, ki je omogočil izplačilo neupravičenih nagrad. Če bodo Slovenske železnice vložile tožbo, še ni jasno. Marko Tancar iz Slovenskih železnic pojasnjuje, da bodo v skladu z zahtevo računskega sodišča pripravili odzivno poročilo: "Dokler ne bomo preučili ugotovitev revizijskega poročila, ki smo ga prejeli danes, jih ne moremo komentirati.“ V primeru, da Slovenske železnice odškodninske tožbe ne bi vložile, bi to lahko od njih zahteval tudi Slovenski državni holding (SDH).

Izplačevali previsoke plače

V reviziji delovanja je računsko sodišče ugotovilo še več drugih nepravilnosti. Pri obračunavanju plač niso upoštevali priporočil in so Brankoviču in Pavliču izplačevali previsoke plače. Nekdanjemu generalnemu direktorju Brankoviču za 409 evrov bruto, delavskemu direktorju Pavliču pa za 368 evrov bruto previsoko osnovno plačo.

Nadzorni svet je tudi omogočil, da so Brankoviču in Pavliču obračunali in izplačali dodatek za delovno dobo, in sicer 3.376 evrov bruto Brankoviču in 5.095 evrov Pavliču. Do tega pa po priporočilu države za gospodarske družbe, kjer je večinska lastinca država, nista upravičena.

Brankoviču, ki je imel pravico do uporabe službenega vozila v službene in zasebne namene, pa je družba Slovenske železnice neupravičeno obračunala in izplačala povračilo stroškov v zvezi s prevozom na delo in z dela v skupni neto vrednosti 1.320 evrov.

Komentarjev 3
  • zkvazdjkrregistracijozahtevate 17:22 26.avgust 2014.

    Dvojni zakoni za dvoje razredov državljanov.

  • maresem 16:57 26.avgust 2014.

    .. s tem, da si ga niso same prisvojile, kot ta dva lopova.

  • maresem 16:57 26.avgust 2014.

    In kdaj bosta vrnili vsa ta "nakradena" sredstva? Pri medicinskih sestrah se je zelo hitro ukrepalo in terjalo vračilo tistega trdo prigaranega drobiža.