Slovenija
3797 ogledov

Nova pravila: Otrok bo moral staršem dovoliti vpogled v ocene

Dijaki
1/3
Pixell
Z novim šolskim letom se začneta uporabljati noveli zakona o gimnazijah ter zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki prinašata nekaj novosti pri varstvu osebnih podatkov polnoletnih dijakov.

Starši polnoletnih dijakov bodo morali pridobiti dovoljenje otrok za vpogled v njihove ocene in izostanke. Dijaki, tega ne bodo zaupali staršem, si bodo sami opravičevali izostanke. "O upravičeni odsotnosti dijaka (tako mladoletnega kot polnoletnega) na podlagi opravičila, enako kot doslej, odloči šola," pojasnjujejo na ministrstvu za šolstvo.

Novelo je državni zbor sprejel lani jeseni, uporabljati pa se jih začne 1. septembra letos. Mministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo nove pravilnike.

Starši polnoletnih dijakov  imajo tako le še pravico do podatka o njegovem statusu, ne pa tudi do drugih podatkov, povezanih z njegovim izobraževanjem, denimo podatkov o ocenah, vzgojnih ukrepih, napredovanje ... Do teh podatkov bodo starši upravičeni le, če jim bo dijak za to dal soglasje.

Hrvaški dijaki Po 1. septembru Slovenija Starši polnoletnih dijakov bodo za vpogled v redovalnico morali otroka prositi za dovoljenje

Kot so pojasnili na ministrstvu, so pri takšni ureditvi sledili razmerjem med otroki in starši, kot jih ureja zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, pa tudi novi Evropski uredbi o varstvu osebnih podatkov. "Nesporno je dejstvo, da se s polnoletnostjo spremeni status otroka, kar smo upoštevali tudi pri šolski zakonodaji," pravijo.

Ravnatelj: Dijak prevzema večjo odgovornost

Pomočniku ravnatelja Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana (Vegova Ljubljana) Igorju Vuliću se zdi rešitev glede soglasja staršev za vpogled v ocene polnoletnega dijaka smiselna in se bo po njegovem osebnem prepričanju dolgoročno pokazala kot dobra, saj s tem dijak nase prevzema večjo odgovornost. Se mu pa zdi nekoliko kontradiktorno, da starši ne bodo imeli pravice vpogleda v ocene, medtem ko bodo še naprej dolžni plačevati stroške šolanja in vzdrževanja dijaka.

Dijaki | Avtor: Pixell Pixell

Pripravljajo obrazce

Kot je povedal, na njihovi šoli trenutno pripravljajo posebne obrazce, s katerimi bodo lahko polnoletni dijaki dali soglasje staršem, da jih šola obvešča o podatkih, povezanih z njihovim šolanjem. Če dijak takšnega soglasja ne bo dal, pa bodo o tem obvestili starše.

Po njegovi oceni v družinah, kjer imajo urejene odnose, s takšnimi soglasji ne bo težav, bi pa lahko do težav prišlo tam, kjer odnosi niso najboljši. "Je pa tudi res, da se starši iz takih družin že zdaj bolj malo zanimajo za te dijake," je dodal.

Izostanek bo še vedno opravičil razrednik

Tudi pri tem, da si bo polnoletni dijak lahko sam opravičil izostanek od pouka, Vulić ne vidi večjih težav. Kot je dejal, bo namreč še vedno razrednik tisti, ki bo odločil, ali izostanek opraviči ali ne, poleg tega pa bi lahko to skrajšalo sam čas opravičevanja ur in zmanjšalo administracijo, saj v tem primeru starši ne bodo sodelovali.

Izključitev še vedno možna

Nekateri mediji so sicer pred časom poročali, da s spremenjenimi pravilniki dijaka po novem ne bo več mogoče izključiti iz šole, prav tako da mu ne bo možno prepovedati navzočnosti pri pouku, kar pa na ministrstvu za izobraževanje zanikajo. Oba ukrepa sta namreč še vedno predvidena, le da jih po novem določata spremenjena zakona o gimnazijah ter o poklicnem in strokovnem izobraževanju in ne več pravilniki ministrstva.

dijaki | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Oba zakona tako določata, da se dijaka lahko izključi zaradi ogrožanje svojega življenja ali zdravja oziroma življenja ali zdravja drugih, namernega uničenja oziroma poškodovanje šolskega ali drugega premoženja, vdora v varovani podatkovni sistem, uničenja ali ponarejanja šolske dokumentacije, posedovanja stvari, ki ogrožajo varnost, življenje in zdravje ljudi ali varnost premoženja, posedovanja drog ali alkohola, prisotnosti pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ali neopravičene odsotnosti od pouka, ki znaša 35 ur v šolskem letu.

Prav tako lahko šola dijaku še vedno prepove prisotnost pri pouku, in sicer, če s svojim ravnanjem ogroža oziroma bi lahko ogrozil svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih. Prepoved lahko traja največ do konca šolskih obveznosti tistega dne, v primeru hujših ali dolgotrajnejših posledic kršitve pa največ do zaključka postopka vzgojnega ukrepanja. Šola lahko tudi zaseže predmet, s katerimi dijak ogroža svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih ali povzroča materialno škodo.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 18
  • Zdravko Lajh 21:53 28.avgust 2018.

    Boljševiki so se odločili iztrebiti slovenski narod..

  • sabina63 16:39 28.avgust 2018.

    Dokler plačujem šolo in ostalo jst, ni osnovnih pogojev, da si opravičuje sam!

  • Dusan Kokalj 14:41 28.avgust 2018.

    Kakršni politiki take odločitve .Slovenija je totalno u ku..u.