Slovenija
11070 ogledov

Starši učencev povsem zmedeni

Osnovna šola
Napovedane spremembe, a še ni jasno kdaj.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi Maja Makovec Brenčič, je v lanskem šolskem letu napovedalo uvedbo Nacionalnega preiskusa znanja v tretjem razredu osnovne šole ter vpis rezultatov NPZ, ki se sedaj že izvaja v šestem in devetem razredu, v spričevalo. 

Mnogi starši so po naših informacijah v letošnje šolsko leto vstopili s prepričanjem, da se bo NPZ v 3. razredu po novem izvajal že v letošnjem letu, a to ne drži, saj zakon, ki je podlaga tem spremembam, še ni bil sprejet. 

Šola Slovenija Bistvene novosti v novem šolskem letu ...

Na ministrstvu smo želeli izvedeti, ali novosti osnovnošolce morebiti čakajo v prihodnjem šolskem letu oz. kakšna je časovnica sprejemanja novega modela NPZ, a smo izvedeli le, da "so za uveljavitev novega modela potrebne zakonske spremembe, ki pa so še v fazi usklajevanja."

Popravljenega predloga še ni

Novela zakona o OŠ, ki poleg NPZ uvaja še več drugih novosti, kot je obvezni drugi tuji jezik in spremembe pri podaljšanem bivanju, je bila v javni razpravi od 18. maja do 30. junija. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v začetku poletja na briefingu z novinarji dejala, da so v zvezi z novelo prejeli veliko pripomb, konstruktivnih predlogov, nekaj pohval, pa tudi anonimnih kritik.

Največ kritik jih je nanašalo na vprašanje NPZ in uvedbe drugega tujega jezika ter preobremenjenosti učencev, pri čemer na ministrstvu zagovarjajo stališče, da z uvedbo drugega tujega jezika prispevajo k večji družebni enakosti. Glede podaljšanega bivanja na ministrstvu poudarjajo, da je namen sprememb osmišljanje popoldanskega bivanja učencev v šoli, ki ga je vedno več, in ne ukinjanje podaljšanega bivanja.

Na ministrstvu so v začetku poletja napovedali, da bodo vse pripombe preučili in do avgusta pripravili popravljen predlog novele, ki bo začel veljati v šolskem letu 2018/19, a spremenjenega predloga javnosti do sedaj še niso predstavili.

Šola Javno pismo Slovenija Odprto pismo učiteljev ministrici Makovec Brenčič glede NPZ Metka Zorec NESMISELNOST DEVETLETKE Slovenija Metka Zorec: Učencev, kot smo jih imeli včasih, ni več

Tuj jezik, spremembe pri podaljšanem bivanju

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o OŠ, ki uvaja nov model NPZ, predvideva več novosti. Med drugim naj bi se vsi prvošolci obvezno učili prvi tuj jezik (ta je sedaj izbirni predmet), v sedmem razredu pa bi uvedli obvezni drugi tuj jezik. 

Novela ukinja pojem podaljšano bivanje, njegova vsebina pa se po novem opredeljuje kot "učenje učenja, sprostitveno ustvarjalne dejavnosti ter popoldansko varstvo". Razširjeni program naj bi se po novem delil na dva dela, na t. i. organizirane dejavnosti ter jutranje in popoldansko varstvo. 

Šolar Starši šolarjev, pozor! Slovenija NPZ že v tretjem razredu slovenija 22.10.07, euro sola, ucenci, pouk, solske klopi, foto Dejan Mijovic Slovenija Predlog zakona: Prvi tuji jezik v prvem, drugi v sedmem. Oba obvezna.
Organizirane dejavnosti, ki bi se začele izvajati po rednem pouku, bi strnjeno trajale največ 150 minut, vključevale pa bi pouk neobveznih izbirnih predmetov, dopolnilni pouk, pevski zbor ter več gibanja, čemur bi sledilo popoldansko varstvo.

NPZ bi se uvedel v tretji razred, dosežki pa naj bi služili kot dodatna informacija o znanju učencev in bi se v obliki odstotnih točk, v devetem razredu pa kot ocena, vpisali v spričevalo. 

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 1
  • Janez_53 10:44 24.september 2017.

    Ne vem, zakaj bi naj bili starši zmedeni, saj oni ne bodo deležni NPZ! Čeprav bi pravzaprav starše morali preverjati s področja poznavanja vloge starševstva pri vzgoji svojih otrok.