Slovenija
17226 ogledov

Mislite, da se lahko izognete davkariji? Motite se!

Pornografija
1/2
Profimedias
V zadnjem času se vse več ljudi, predvsem žensk, zateka po dodaten zaslužek na spletni portal za odrasle OnlyFans. A pozor: tudi od tega zaslužka je treba plačati davek, na Finančnem uradu Republike Slovenije že prežijo na vas.

V Sloveniji se sicer s služenjem denarja na OnlyFansu v nasprotju s tujino posamezniki javno ravno ne hvalijo, toda dejstvo je, da je tudi v Sloveniji porast takšnih, ki si kruh služijo na omenjenem in podobnih omrežjih. "Posameznik mora dohodke, dosežene v tujini, ustrezno napovedati, v primeru opravljanja dejavnosti pa dejavnost registrirati in od ustvarjenih prihodkov tudi obračunati in plačati obvezne dajatve," izpostavljajo na Finančnem uradu Republike Slovenije (FURS).

Preverili smo, kako je s plačevanjem davka in kako na zaslužkarje omenjenih portalov preži slovenska davkarija. Kot gre razbrati iz pojasnil FURS-a, gre za malce bolj kompleksno zadevo. Oseba, ki služi denar na portalu OnlyFans (ali podobnih), lahko dosega dohodek iz dejavnosti po III.3 poglavju ZDoh-2 ali dohodek iz prenosa premoženjskih pravic po III.5.2. poglavju ZDoH-2. In kaj pravzaprav pomenita oba primera? Tu je razlaga.

Še preden plačate davek FURS-u, vam portal OnlyFans vzame 20 odstotkov zasluženega denarja. To je provizija, ki jo morate plačati portalu, ker vam je omogočil vzpostavitev dejavnosti.

V prvem primeru – torej pri dohodku iz dejavnosti – se skladno s 46. členom ZDoh-2 šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic.

"Dohodek posameznika, ki izvira iz poslovanja preko spletnih aplikacij, se tako šteje kot dohodek iz dejavnosti, kadar je ta torej dosežen s trajnim, neodvisnim in samostojnim opravljanjem dejavnosti. Neodvisnost in samostojnost se kažeta v opravljanju dejavnosti na svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter ob lastnem riziku. Za trajnost pa je bistveno, da ne gre za enkraten posel ali občasne, nepovezane posle, temveč za kontinuirano dejavnost," so v pojasnilo še dodali na FURS-u.

A kot smo pri davkariji že navajeni, nič ni preprosto in enostavno za razlago. Tako obstaja še druga možnost klasifikacije prihodkov iz aktivnosti na spletnih omrežjih. V tem primeru, torej v primeru prenosa premoženjskih pravic po III.5.2. poglavju ZDoH-2, gre za dohodek, ki ga fizična oseba prejema iz naslova prodaje fotografij, objavljenih na navedenem portalu z namenom, da jih bodo sledilci kupili. To pa se po ZDoh-2 šteje za dohodek, in sicer kot dohodek iz prenosa premoženjskih pravic po III.5.2. poglavju ZDoh-2, v kolikor posameznik ni registriral te dejavnosti po III.3. poglavju ZDoh-2 (že opisani dohodek iz dejavnosti).

OnlyFans | Avtor: Twitter Twitter
Po 3. točki prvega odstavka 78. člena ZDoh-2 dohodek iz prenosa premoženjske pravice po tem poglavju vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobe, na podlagi pogodbe ali druge pravne podlage, po kateri imetnik premoženjske pravice za njen prenos prejme določeno nadomestilo.

Kako nad vas davkarija?
Kot večini državljanom davkarija napoveduje boj tudi tistim, ki denarce služite preko portala OnlyFans in podobnih spletnih strani. Kot so nam zaupali na FURS-u, jim praktično nič ne ostane skrito. "FURS v okviru svojih pristojnosti in pooblastil izvaja nadzor elektronskega poslovanja, pri čemer spremlja tudi področje spletnih storitev, pod katere lahko spada omenjeni poslovni model," zatrjujejo.

Kot nam je uspelo izvedeti, FURS pridobiva podatke tudi z mednarodno izmenjavo med davčnimi administracijami in pridobivanjem podatkov od drugih subjektov, ki razpolagajo s podatki, ki so pomembni glede obravnave dohodkov zavezancev za davek, odstopanja med napovednimi dohodki in premoženjem zavezancev.

Pornografija | Avtor: Profimedia Profimedia

Kako je s kršitvam in globami?  
"Kršitve, ki jih zaznavamo na tem področju, so neevidentiranje prihodkov v okviru opravljanja dejavnosti, delo na črno in nedovoljeno oglaševanje. Zaradi naraščajočega trenda tovrstnih poslovnih modelov v svetu ocenjujemo, da so tovrstne storitve lahko v porastu tudi v Sloveniji ter s tem povezana tveganja pri neizpolnjevanju davčnih obveznosti, ki jih FURS obravnava v nadzoru," so poudarili na FURS-u, pri katerem temu področju zaslužka namenjajo izjemno veliko pozornosti.

"Izjemen razmah opravljanja dejavnosti preko spleta terja, da FURS temu področju namenja posebno pozornost ter v postopke nadzora uvaja nove inovativne metode za odkrivanje in učinkovite metode za obravnavo davčnih tveganj ter aktivno sodeluje in izmenjuje podatke in izkušnje z drugimi davčnimi administracijami," izpostavljajo. Globe za prekrške so različne in odvisne od številnih dejavnikov, še pojasnjujejo na FURS-u. 
 

 
Komentarjev 2
  • bobubob 10:29 28.avgust 2022.

    Glavna naloga države je, da njen čim preprostejši molzni stroj deluje. Od česa pa bi sicer živeli vsi ti paraziti, ki se drenjajo ob državnem koritu? Plebs alias živina se pač preživlja sama, paraziti alias orwellski prašiči pa so družbena ...prikaži več nadgradnja in kot taka skrbi le zase ter zato, da prepričuje ostale, da brez nadgradnje ne gre.... .