Slovenija
6 ogledov

Pisanje Google AdWords oglasa

Vsebina tekstovnega oglasa je zelo pomemben del Google AdWords oglasnih kampanj. Vsebinska ustreznost oglasa na klik vpliva na končno uspešnost oglasne kampanje, saj je vsebinsko ustrezen oglas bolj relevanten, tesno povezan z nastavljenimi ključnimi besedami in zna pritegniti pozornost.

Primerno napisan oglas na klik, bo imel višjo stopnjo klikov (CTR), kar blagodejno vpliva tudi na oceno kakovosti (QS). Da pa proces oglaševanja na klik še dodatno zakompliciramo  , pa velja poudariti da višja ocena kakovosti vpliva na samo umestitev oglasa v iskalniku: višja ocena kakovosti je eden izmed dejavnikov, ki pripomore k višji umestitvi oglasa.

Ko oglase na klik poženemo v tek, želimo izmeriti čim več podatkov z namenom povečanja učinkovitosti. Vrednotenje uspešnosti na nivoju oglasov opravimo tako, da za vsako oglasno skupino pripravimo več oglasov, ki se med seboj malenkostno razlikujejo. Na ta način merimo katere spremembe so tiste, ki vplivajo na uspešnost oglasov. Lahko testiramo razlike v naslovu oglasa, v prikaznem URL naslovu ali razlike v samem besedilu oglasa. Pomembno je, da imamo testirane vsebine pod nadzorom in da v eni testni skupini ne testiramo več različnih parametrov.
Počakamo, da med oglaševanjem preteče toliko dni, da imamo na razpolago nekaj statistike opravimo primerjavo uspešnosti oglasov. Osredotočamo se na tiste kazalce, ki so ciljem primerni. Če je cilj oglasne kampanje pridobivanje konverzij, bomo pozorni, da so bolj učinkoviti tisti oglasi, ki so sprožili večje število konverzij. V primerih, ko je cilj kampanje večje število klikov, pa se bomo osredotočilo na pregled kazalcev kot so CTR in število klikov in na podlagi teh izločali manj uspešne oglase.

Naročite Google AdWords akcijo!

Čeprav je vsak oglas oz oglasna kampanja specifična, obstaja nekaj splošnih pravil “igre”, s pomočjo katerih oglasi bolje delujejo oz. so bolj učinkoviti. Priporočljivo je, da v oglasni tekst vključimo primerne ključne besede, saj na ta način oglas postane bolj relevanten za iskalce. Naslov oglasa naj bo kratek in jedrnat. Poudarimo posebno ponudbo ali korist, ki jo oglašujete. Obstaja nekaj pozivov k dejanju(call to action), ki jih lahko dodamo na konec oglasnega besedila, ki oglas napravijo bolj učinkovit. S tem, ko oglas pozove k dejanju, iskalca spodbudi k želenemu dejanju saj predstavlja dodano vrednost. Izrazi kot so “preveri”, “pokliči” ali “brezplačen” so lahko tisti sklepni del oglasa, ki pretehta ali bo obiskovalec kliknil na oglas ali ne bo. Pomembno je, da oglasna sporočila in izraze v njem izbiramo premišljeno, in ciljem prilagojeno. Predvsem pa je pomembno, da z drobnimi spremembami testiramo učinkovitost posameznega oglasa. Na tak način lahko skozi čas dobimo občutek o tem, katero sporočilo je za določeno kampanjo najbolj primerno in uspešno.

PovečajObisk.si v mesecu juniju ponuja akcijsko oglaševanje na Google AdWords. Ob izbiri oglaševalskega paketa podarja 100€ dodatnega oglaševalskega bonusa! Seznanite se z Google AdWords akcijo.