Slovenija
7509 ogledov

Poleg moškega in ženskega spola tudi v Sloveniji še "tretji spoli"?

Tretji spoli
Notranje ministrstvo opozarja na težave, ker EMŠO omogoča le vpis dveh spolov.

Predlagatelj na predlagam.vladi.si predlaga, da se legalizirajo nemoški in neženski biološki spoli. "Biološki spol (sex) vsake osebe določa več bioloških kriterijev, teh kriterijev pa (znanstveno) ni moč zvrstiti v uveljavljeno dihotomično spolno matrico," utemeljuje predlagatelj. "Rečeno drugače: ne obstajata le dva biološka spola!"

Med primeri genetske pogojenosti spola navaja, da naj bi ženski spol določal XX-kromosomski par, moškega pa XY, a obstaja kar šest kromosomskih kombinacij, ki zadevajo spol - poleg omenjenih še X, XXX, XXY, XYY. "Zgolj na podlagi pestrosti 'kromosomskih kombinacij', bi lahko govorili o šestih bioloških spolih," svoj predlog utemeljuje predlagatelj. "A fenomen biološkega spola je še bolj kompleksen, saj spola ne determinirajo le geni. Tudi če oseba poseduje npr. 'moški' kromosomski par XY, lahko hkrati poseduje 'ženske' reproduktivne organe. Na začetku leta 2015, denimo, je v Indiji oseba z 'ženskimi' reproduktivni organi in 'moškimi' kromosomi rodila zdrava dvojčka." Med državami, ki so že legalizirale ali pa so sredi postopka legalizacije "tretjih spolov" oz. "intersexs" našteva Avstralijo, Indijo, Pakistan, Nemčijo, Francijo in Avstrijo. 

Notranje ministrstvo opozarja na problem tujcev

Na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, pravijo, da se navedene problematike zavedajo in poudarjajo, da se v prihodnje ne bodo mogli izogniti dejstvu, da bodo pri nas svoje pravice želeli uresničevati tuji državljani, ki so v drugih državah z uradnimi osebnimi dokumenti identificirani z drugimi vrstami spola. 

Tretji spoli | Avtor: Profimedia Profimedia

"Ministrstvo je problematiko že izpostavilo ob medresorskem usklajevanju Zakona o varstvu pred diskriminacijo, zato ocenjujemo, da je tudi predmetni predlog, ki se nanaša na legalizacijo nemoškega in neženskega biološkega spola v svojem bistvu primeren za nadaljnjo obravnavo," pravijo pri ministrstvu, kjer pa poudarjajo, da se z vprašanjem pravnega priznavanja spola prednostno ukvarjata ministrstvo za delo in ministrstvo za zdravje. "Posledično sledi reševanje problematike vpisa spola v vse uradne evidence, kjer se podatek o spolu vodi, med drugim tudi v evidence v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve."

Potreba po vpisu "tretjih spolov" v matični register se sicer pojavi ob rojstvu otroka ali ob spremembi spola. "Zakonodaja s področja vodenja matičnega registra sama po sebi omogoča vpis morebitne nove vrste spola, kolikor bi bila ta razvidna iz podlage za vpis podatka," razlagajo pri ministrstvu za notranje zadeve, a obenem poudarjajo, da matični register takšnemu vpisu ni tehnično prilagojen, saj trenutno posamezniku omogoča samo vpis ženskega ali moškega spola.

EMŠO le za ženski in moški spol

10., 11. in 12. številka EMŠO namreč pomenijo kombinacijo spola in zaporedno številko za osebe, rojene istega dne, pri čemer pa je izrecno določeno, da je interval števil od 000-499 rezerviran za moške, interval števil od 500-999 pa za ženske. "Uvedba morebitne nove vrste spola bi zahtevala spremembo Zakona o centralnem registru prebivalstva in Uredbe o načinu določanja osebne identifikacijske številke," opozarjajo pri ministrstvu za notranje zadeve. "Rešitev problematike je izredno kompleksna in široka, saj izvedbeno pomeni tudi spremembe v vseh uradnih evidencah, kjer se vodijo podatki o spolu ter pri uporabnikih teh podatkov."

A ne glede na to, da Slovenija pravno ne priznava drugih vrst spola, se v bližnji prihodnosti ne bomo mogli izogniti dejstvu, da bodo pri nas želeli uresničevati svoje pravice ali morali uresničevati svoje obveznosti tuji državljani, ki se bodo pri nas identificirali kot posamezniki druge vrste spola. "Kot taki se ne bodo identificirali zgolj na podlagi izjave, temveč tudi z uradnim identifikacijskim dokumentom (vpis spola "x" v potni listini, ki je dokument za izkazovanje istovetnosti v tujini)," poudarjajo pri notranjem ministrstvu.

Tretji spoli | Avtor: Profimedia Profimedia

Pojasnjujejo, da je skladno z zakonom o centralnem registru prebivalstva notranje ministrstvo dolžno določiti EMŠO številko vsem posameznikom, in sicer ne samo ob rojstvu ali priselitvi, temveč tudi takrat, ko je ta potreben za izvrševanje pravic in obveznosti tujca na območju Republike Slovenije.

"V primeru, da bi svoje pravice ali dolžnosti v Sloveniji želel izvajati tujec, ki mu matična država priznava vrsto spola, ki v Sloveniji ni pravno priznan, ta podatek pa bi izhajal tudi iz njegovega identifikacijskega dokumenta, mu glede na trenutno ureditev EMŠO ne bi mogli določiti," na pravno praznino opozarjajo pri ministrstvu za notranje zadeve. "Ministrstvo za notranje zadeve bo konstruktivno sodelovalo pri nadaljnjih aktivnostih nosilnega resorja, ki je ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti."

Ministrstvo za delo: Enake pravice za vse

Na ministrstvu za delo, ki ga vodi Ksenija Klampfer, pojasnjujejo, da že ustava v 14. členu določa, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

"Maja 2016 je v veljavo stopil Zakon o varstvu pred diskriminacijo, ki zagotavlja varstvo vsakega posameznika in posameznice pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju," poudarjajo pri ministrstvu za delo. "V skladu s tem zakonom diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih interesov in ugodnosti."

Ministrstvo za zdravje: Biološka spola sta samo dva

Tretji spoli | Avtor: Profimedia Profimedia

Na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Aleš Šabeder, pojasnjujejo, da je za večino žensk značilen kromosomski zapis 46,XX in za večino moških 46,XY. "Vse ostale kombinacije spolnih kromosomov, ki so navedene v pobudi (X, XXX, XXY, XYY), so spremembe v številu spolnih kromosomov, tako imenovane monosomije ali polisomije," razlagajo pri ministrstvu. "V primeru moškega kromosomskega para XY in posedovanja ženskih reproduktivnih organov, ki je tudi naveden v pobudi, pa gre lahko za testikularni feminizacijski sindrom, bolezen, pri kateri so okvarjeni receptorji za androgene hormone in se posledično pojavi pomanjkljiv odgovor na testosteron in se zato ob  kromosomski sliki XY posledično razvijejo ženska zunanja spolovila."

Dodajajo, da se moramo zavedati, da so vse to bolezenske spremembe v genetskem zapisu na nivoju kromosomov ali genov, bolezenska stanja torej, ki večinoma potrebujejo zdravljenje, in ne različne oblike biološkega spola, kot pobudnik navaja v svoji pobudi. "Iz medicinskega stališča sta torej biološka spola samo dva," pouarjajo pri ministrstvu za zdravje.

Komentarjev 32
 • a04fcc1478065fdf1a95135fefb1e4e18500f9f6 19:29 04.julij 2019.

  Predlagam "alien" spol, pa tisti ki se majo za ŽNJ kromosom, naj se tam zapišejo, če čejo.

 • Avatar Alicia_Coull
  Alicia_Coull 15:48 04.julij 2019.

  Google plača 17385 $ - 28736 $ na mesec za delo na spletu od vašega doma za 3-4 ure na dan... Zahvaljujemo se vam, da ste mi dali to izjemno priložnost za dodaten denar od doma... vse je bilo res ...prikaži več in popolnoma je spremenilo moje življenje... vsaka oseba se lahko pridruži temu delu in začneš zaslužiti na spletu, kot semm jaz, tako da slediš temu spletnemu dnevniku... ...... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WebJob98.Com

 • Avatar Alicia_Coull
  Alicia_Coull 15:42 04.julij 2019.

  Google plača 17385 $ - 28736 $ na mesec za delo na spletu od vašega doma za 3-4 ure na dan... Zahvaljujemo se vam, da ste mi dali to izjemno priložnost za dodaten denar od doma... vse je bilo res ...prikaži več in popolnoma je spremenilo moje življenje... vsaka oseba se lahko pridruži temu delu in začneš zaslužiti na spletu, kot sem jazz, tak0 da slediš temu spletnemu dnevniku... ...... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ www.WebJob98.Com