Slovenija
87089 ogledov

Lastniki nepremičnin, pozor: Tako bo po novem!

stanovanja Žurnal24
Nič več treh ločenih evidenc, podatki bodo zdaj združeni v enotni evidenci, kar bo olajšalo poslovanje vsem.

Štiriindvajsetega aprila bo začel veljati Zakon o katastru nepremičnin, ki ga je konec marca državni zbor sprejel brez glasu proti. Zakon o katastru nepremičnih bo nadomestil sedanji Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki je stopil v veljavo leta 2006. Uporabljati se bo začel 4. aprila prihodnje leto, razen določb od 138. do 144. člena, ki se bodo začele uporabljati 28. februarja 2022. Omenjeni členi se nanašajo na migracijo podatkov in vzpostavitev posameznih registrov. 

Zaradi novega zakona ne bodo izvedeni nobeni novi popisi. "Podatki, ki jih zakon predvideva na novo, kot npr. evidentiranje območja služnosti ali območja stavbnih pravic so možnost, ki jo bodo lahko lastniki izkoristili, če bodo želeli," pravijo na Geodetski upravi RS.

Po novem zakonu bodo vpisi podatkov v nepremičninske evidence taki, da bodo lahko osnova za vpis stvarnih pravic v zemljiški knjigi, za davčne, prostorske, stanovanjske, socialne, energetske, varnostne, statistične in številne druge namene, pojasnjujejo na Geodetski upravi RS.

Podatki o parcelah, stavbah in delih stavb se bodo po novem evidentirali v enotni evidenci Kataster nepremičnin in ne več v treh ločenih evidencah, kot je to urejeno zdaj. Vzpostavljena bo nova evidenca "register naslovov". Gre za evidenco podatkov o naslovih, ki so bili doslej vodeni kot sestavni del registra prostorskih enot. 

Slovenija 15.01.2014 gurs, Geodetska Uprava Slovenije, stavba na Zemljemerski ul | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Dokumente se bo vlagalo elektronsko

Zakon uvaja enoten postopek evidentiranja nepremičnin ter omogoča možnost evidentiranja območja služnosti in območja stavbne pravice. Zakon ustrezneje ureja tudi način vodenja sestavin delov stavb, kot so na primer atriji in parkirna mesta, vpise podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb ter spreminjanje teh podatkov ob upoštevanju pravne varnosti lastnikov nepremičnin.

"Obvezno elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje 'elektronskega' spisa bo pomenilo posodobitev in racionalizacijo poslovanja Geodetske uprave. Informacijsko podporo za integrirano izvajanje vseh postopkov po zakonu bo omogočal prenovljen informacijski sistem kataster, ki nastaja v programu projektov eProstor," pojasnjujejo na upravi.

Vzporedno s prenovo nepremičninskih evidenc v okviru projekta eProstor, se bodo prenovile tudi spletne strani Geodetske uprave, ki omogočajo dostop do podatkov o nepremičninah. 

Poskrbljeno za dodatno pravno varnost

"Vloge z elaboratom bodo v prenovljen informacijski sistem po novem vlagali pooblaščenci vlagatelja, to so geodetska podjetja, projektanti ali sodni izvedenci (torej tisti, ki izdelajo elaborat za vpis ali spremembo podatkov o nepremičninah, kadar je za vpis ali spremembo potrebno izdelati elaborat)," spremembo opisujejo na Geodetski upravi. 

To pa ne pomeni, da lastniki ne bodo mogli sami vlagati vlog. "Lastniki bodo lahko sami še vedno vložili vloge brez elaborata, kot npr. obrazce s spremenjenimi podatki o obnovah stavb ali npr. vlogo za določitev hišne številke in podobno. Lastnikom oz. strankam je dana možnost, da v postopku evidentiranja predložijo drugo mnenje, v kolikor v upravnem delu katastrskega postopka zatrjujejo, da je pooblaščeni geodet pri izvajanju inženirskega dela katastrskega postopka izvedel dejanje, ki je v nasprotju s pravili stroke. To je nov inštitut, ki zagotavlja dodatno pravno varnost strank v postopkih evidentiranja nepremičnin," dodatno pojasnjujejo. 

Geodeti | Avtor: Profimedia Profimedia

Zakonsko predpisani roki ostajajo enaki

Zakonsko predpisani roki se ne spreminjajo. "Od lastnikov se pričakuje enako kot že v obstoječi zakonodaji – javljanje sprememb podatkov v zakonsko predpisanem roku, ki v novem zakonu ostajajo enaki," pojasnjujejo.

V postopke evidentiranja nepremičnin je v celoti vpeljano e-poslovanje. Geodetska uprava zato lastnikom svetuje, da je "dobro, da imajo svoje lastništvo ustrezno urejeno v zemljiški knjigi, da so vpisani z EMŠO ali matično številko, saj se podatki o lastnikih prevzetih iz zemljiške knjige, dnevno osvežujejo s podatki centralnega registra prebivalstva in so npr. v primeru selitve lastnika tudi ažurni. S tem je komunikacija z lastniki ob evidentiranju nepremičnin lažja in učinkovita". 

dezurni@zurnal24.si

 
Komentarjev 10
 • PPiikkaa 09:42 21.april 2021.

  Zemljiški prispevek je še vedno zato, ker nobena vlada v 30 letih ni hotela sprejeti nepremičninskega davka, ki bi uredil marsikaj. Žal smo še vedno v socializmu.

 • Dusan21 15:40 18.april 2021.

  Dr Pirnat ti lahko vse razloži,daj pobudo na rtv ljubljana, da mu dodelijo termin in v živo prenos.

 • Avatar Mirko
  Mirko 13:04 18.april 2021.

  NEKAJ MI JE PA NE RAZUMLJIVO NISI LASTNI STANOVANJA PLAČUJEŠ NAJEMNINO A PLAČEVATI MORAŠ NADOMESTILO ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE.