Slovenija
8588 ogledov

Pravniki: Maturo je treba odpovedati ali prilagoditi

Poskusna matura v Ljubljani IFP
V Odvetniški pisarni Pirc Musar & Lemut Strle se ne strinjajo z načrti ministrstva.

"Jasno je, da morajo dijaki prejeti zaključne ocene, ki bodo predstavljale tudi podlago za njihov vpis na fakultete, vendar pa to ne pomeni, da se morajo te zaključne ocene pridobiti zgolj na podlagi uspeha na pisnih in ustnih maturitetnih izpitih v doslej znanem obsegu. Menimo, da bi bilo za zdravje učencev in učiteljev ter drugih sodelavcev vsekakor varneje, da bi se sprejele prilagoditve mature," ugotavljajo v Odvetniški družbi Pirc Musar & Lemut Strle. "Prav tako bi bilo to tudi pravično, saj letošnji dijaki 4. letnikov zaradi zaprtja šol, izostanka pouka in priprav na daljavo nedvomno niso v enaki situaciji, kot so bili njihovi predhodniki. Pri tem bi morali med drugim tudi ustrezno upoštevati neenakosti dijakov pri dostopu do učnih pripomočkov na daljavo, ki se v normalnem teku pouka ne kažejo."

Matura Objavljeno Slovenija Znan datum začetka mature

Dodajajo, da razlogi za odpoved oz. prilagoditev mature v drugih državah temeljijo predvsem na varnosti, zdravju ter blaginji kandidatov in izobraževalnega osebja. "Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bi lahko odločilo, kot so se že ministrstva drugih evropskih držav, da bo matura izvedena v manjšem obsegu, prek spleta ali pa bi se ocene pridobile na podlagi povprečja ocen v letošnjem letu," so zapisali pri odvetniški družbi, kjer bodo pozvali ministrstvo, da se prilagodi izjemnim razmeram. "Kandidati na maturi bi morali imeti enake možnosti in pogoje za uspeh kot njihovi predhodniki, česar pa ni mogoče zagotoviti z izvedbo mature v enakem obsegu kot do sedaj."

"Prilagoditve so zagotovo potrebne, bodisi v smeri zmanjšanja števila predmetov (samo trije osnovni predmeti oz. skupni del mature) bodisi v zgolj ustno ali zgolj pisno preverjanje. Nedvomno bi bilo torej pošteno, da se matura ne le prestavi na kasnejši datum, temveč da se njen obseg prilagodi trenutni situaciji in se posledično izvede le ustne izpite skupnega dela mature (trije osnovni predmeti) oz. pisne izpite prek spleta ali pa se maturo v celoti odpove in se izračuna ocene kandidatov glede na doseženo povprečje ocen v letošnjem šolskem letu. Odločitev Ministrstva pa mora temeljiti na skrbi za zdravje, poštenost, pravičnost in vključenost vseh kandidatov."

Pirc Musar & Lemut Strle

Ob tem poudarjajo, da obstoječa nacionalna zakonodaja vprašanja izvedbe mature oz. njene prilagoditve v takšnih ali podobnih razmerah ne ureja. "S situacijo, ko približno 15.000 dijakov zaradi epidemije ne obiskuje več pouka od marca dalje ter pouk in priprave na maturo potekajo na daljavo, kar je odvisno tudi od spretnosti in znanja uporabe telekomunikacijskih sredstev posameznega profesorja, se namreč še nismo srečali," razlagajo pri Odvetniški pisarni. "Iz zgoraj povzetih ukrepov drugih držav pa je razvidno, da je maturo povsem mogoče izpeljati tudi na netradicionalen način. S posledicami pandemije COVID-19 se lahko spopademo tudi na ravni izobraževanja na drugačne načine, kot smo se jih posluževali do sedaj. Ob tem ne smemo pozabiti na ustrezne ukrepe (npr. maske, rokavice, razkuževanje prostorov, primerna razdalja) v skladu z navodili zdravstvene stroke, če se bo matura izvedla interaktivno."

Dijaki Slovenija Šolska ministrica o tem, kaj bo z letošnjo maturo

Preučili so tudi odzive in rešitve drugih držav glede izvedbe maturitetnih izpitov. "Ugotovili smo, da večina evropskih držav letošnje mature ni odpovedala, so jo pa nekatere države nekoliko spremenile," poudarjajo pri Odvetniški pisarni.

Ureditev v Franciji, Italiji in Avstriji

V Franciji bo tako na primer matura izvedena, vendar v drugačnem obsegu. Francosko ministrstvo za izobraževanje se je odločilo, da pisnih izpitov ne bo, potekal bo le ustni izpit iz francoščine konec junija ali začetek julija, ostale ocene iz drugih predmetov pa se bo izračunale na podlagi povprečja ocen pri predmetu v letošnjem letu, brez da bi se upoštevale ocene pridobljene v času zaprtja šol.

Matura | Avtor: Profimedias Profimedias

V sosednji Italiji so pripravili dva scenarija, in sicer če se bodo dijaki lahko vrnili v šole do 18. maja 2020, bo ministrstvo pripravilo prvi izpit iz italijanščine, drugi vseobsežni izpit pa bodo pripravile šolske komisije, nato bo potekal še ustni izpit. Dijake bodo ocenjevali njihovi učitelji, ne pa profesorji drugih šol, kot je bilo to v navadi. Če se dijaki ne bodo mogli vrniti v šole do 18. maja, se bo izvedel samo ustni maturitetni izpit pred interno komisijo, sestavljeno iz profesorjev šole, kjer poteka izpit, predsednik komisije pa bo njen edini zunanji član.

V Veliki Britaniji so maturo povsem odpovedali

"V Avstriji se bo po nam dostopnih informacijah matura izvedla, vendar bo število dijakov v posamezni učilnici omejeno na le 15 kandidatov," razlagajo pri Odvetniški pisarni. "V Nemčiji bodo vse zvezne dežele maturo poskušale izpeljati po načrtih, v Španiji jo napovedujejo konec junija in prve dni julija, na Portugalskem bodo maturitetni izpiti potekali prek spleta. Češka, Danska in Malta so se odločile, da bodo ocenjevale povsem drugače kot v prejšnjih letih in ne bodo organizirale klasičnih zaključnih izpitov ali mature. V Luksemburgu bodo maturo sicer izpeljali v predvidenih rokih, vendar pa bo državna izpitna komisija upoštevala, da snov ni bila v celoti predelena in bo vprašanja temu primerno prilagodila. V Veliki Britaniji pa so maturo povsem odpovedali, uspeh dijakov na končnem izpitu bo tako temeljil na povprečju ocen v tem šolskem letu in drugih dejavnikih, ki jih morajo profesorji upoštevati, kot na primer ocene na poskusni maturi. Podobno se je odločila Nizozemska, in sicer je odpovedala vse državne izpite, potrdila o zaključku šolanja pa bo nadomestila z rezultati, pridobljenimi na šolskih testih. Med evropskimi državami so zaključne izpite v celoti odpovedale tudi Irska, Slovaška, Norveška in Švedska."

Učilnica Ukrep Svet Zaradi koronavirusa brez mature

Tudi v ZDA so odpovedali izpite za fakultete, ki so bili predvideni za začetek maja, kasnejši bodo potekali prek spleta. "Nenazadnje pa so v Aziji in Afriki države, kot so na primer Japonska, Indonezija, Hong Kong, Uganda, Indija, Pakistan in Malezija, prestavile ali odpovedale maturitetne izpite," še razlagajo pri Odvetniški pisarni.

Že sedaj morajo biti kandidati oddaljeni 1,5 metra

Iz 42. člena Pravilnika o splošni maturi pa izhaja, da mora imeti vsak kandidat na maturi svojo mizo ter da je med središči stolov najmanj 1,5 m razdalje. V izpitnem prostoru je praviloma lahko le do 30 kandidatov. "Lahko bi torej razlogovali, da so že po sedanjem Pravilniku nekateri ukrepi za preprečitev oz. zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 v določeni meri spoštovani, saj je upoštevana varna razdalja med posamezniki," najvajajo pri Pirc Musar & Lemut Strle. "Med pisnim delom izpita namreč kandidati, nadzorni učitelj ter strokovna delavca v vsakem primeru ne smejo interagirati oz. se približevati. Načeloma je varna razdalja upoštevana tudi med ustnim izpitom, kjer je v učilnici prisotnih še manj ljudi kot na pisnem delu, in sicer le dva kandidata in izpitna komisija. Vendar drugi preventivni ukrepi v Pravilniku niso predvideni."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 3
  • marko49 10:34 16.april 2020.

    Marura je dokaz o 4 letnem izobraževanju, 1 mesec odsotnosti pa naj bi zrušil 38 mesecev od 40 izobraževanja. V bistvu bo letos uspeh na maturi boljši od preteklih let, ker ni zabav, obiskov koncertov itd

  • marko49 10:31 16.april 2020.

    E

  • onyxx 09:50 16.april 2020.

    Takoj po prvomajskih praznikih bi bilo treba normalno zagnati javno življenje to te mere, da se odprejo vrtci, šole, fakultete...ter normalno zagnati proizvodnjo in storitveno dejavnost. Glede na statistiko, Covid 19 ogroža predvsem zelo staro populacijo, zato predlagam, da se ...prikaži več zaščiti in izolira starostnike v domovih za upokojjence, v izolaciji naj ostanejo tudi starejši s pridruženimi boleznimi in naj ne rinejo v trgovine in družbo, ostalo naj pa začne teči noralno naprej.