Slovenija
101 ogledov

Pregledali bodo še 30 vrtcev

vrtec Anže Petkovšek
Potem ko so v vrtcu Hiša pri ladji našli visoke koncentracije svinca v tleh in enoto zaprli, bodo v Ljubljani pregledali še preostale vrtce. Vse kaže, da sega nanos onesnaženega materiala na tleh vrtca v leto 1949.

Mestna občina Ljubljana je v času od leta 2010 do 2015 izvedla monitoring stanja tal otroških igrišč v 50 enotah javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana, približno 30 enot pa na monitoring še čaka.

Rezultati monitoringa so bili v vseh vrtcih pod kritično vrednostjo, le za Vrtec Viški vrtci, enota Hiša pri ladji so bile izmerjene visoke koncentracije svinca v tleh.

PREBERITE ŠE:

V Sloveniji sicer trenutno ni predpisa, ki bi določal mejne vrednosti različnih parametrov za igrišča, niti predpisa, ki bi narekoval monitoringe igrišč.

Prav tako ni zapisanega določila o obveznem spremljanju stanja tal otroških igrišč, MOL pa je edina občina, ki to stanje spremlja.

"Tudi zaradi naših prizadevanj pa bo država končno pripravila novo uredbo za tla, ki bo otroška igrišča obravnavala kot posebno, bolj občutljivo rabo tal in uredila tudi ukrepanje v primeru preseganj," so pojasnili na MOL.

"Za vrednotenje onesnaženosti tal v Sloveniji se uporablja uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, ki pa otroških igrišč ne obravnava kot posebno, bolj občutljivo rabo in tudi ne predpisuje načina ukrepanja v primeru preseganj za tako vrsto rabe."

Otroško igrišče. | Avtor: Shutterstock Shutterstock

Pregledujejo tla do globine 20 cm

Vzorčenje tal v ljubljanskih vrtcih izvajajo v dveh globinah 0-10 cm in 10-20 cm, pri čemer analizirajo pH, delež organskih snovi, teksturo, kationsko izmenjevalno kapaciteto, vsebnost kovin (kadmij, baker, nikelj, svinec, cink, celotni krom, šestvalentni krom, živo srebro, kobalt, molibden in arzen, PAH-ov (skupna koncentracija), PCB-jev, HCH spojin, drinov ter toksičnih substanc (DDT/DDD/DDE).

Na vsakem igrišču odvzamejo en povprečen vzorec tal. "Vzorči se površine, kjer se otroci največ zadržujejo - tako s travno rušo prekrite kot tudi erodirane površine pod in v bližini igral, klopic, hribčki ipd.," razlagajo na MOL. "Po potrebi se izvede dodatno vzorčenje lokacije, kjer se lokacijo razdeli na manjša območja in na vsakem od njih odvzame po en vzorec tal."

Mivke ne vzorčijo

Vzorčenje mivke v peskovnikih ni predmet monitoringa, saj so pri nakupu mivke dobavitelji dolžni vrtcu priložiti certifikat – poročilo o laboratorijski analizi mivke. "Vrtci uporabljajo evropski standard SIST EN 1176-1," pojasnjujejo na MOL. "Dobavitelji so dolžni pri dobavi predložiti poročilo laboratorija o opravljeni kemijski analizi mivke."

peskovnik | Avtor: via Pixabay via Pixabay
Spomnimo, leta 2007 je zdravstveni inšpektorat izmeril prekoračeno vrednost svinca in kadmija v mivki v 25 vrtcih po vsej državi. Sporna mivka je prišla iz Rudnika svinca in cinka Mežica, najprej pa so jo odkrili na Celjskem, v enotah celjskih javnih vrtcev. Že takrat so v javnih vrtcih celjske občine opozorili, da v veljavni zakonodaji ni standardov, ki bi govorili o primernosti posamezne mivke za igro otrok.

Otroci posebej občutljivi na svinec

Otroci so sicer še posebej občutljivi na vsebnost svinca, ki lahko vpliva na delovanje možganov. Vnos te težke kovine poteka prek dihal in prebavil z vodo, hrano, peskom, z nekaterimi barvami, s prahom v zraku. Na MOL po odkritju svinca v vrtcu v Rožni dolini poudarjajo, da ogroženosti zdravja otrok analiza svinca v krvi otrok ni potrdila. "Kot je bilo staršem na sestanku z medicinskimi strokovnjaki že pojasnjeno, rezultati kažejo, da ni nobenega tveganja za zdravje otrok in da so odkrite vsebnosti svinca v krvi približno take, kot so tudi sicer v Sloveniji pri otrocih te starosti," so poudarili na MOL.

Onesnažena zemlja sega v leto 1949

Glede na zgoraj navedeno uredbo, je mejna imisijska vrednost za svinec v tleh 85 mg/kg suhih tal, opozorilna imisijska vrednost za svinec v tleh je 100 mg/kg suhih tal in kritična imisijska vrednost za svinec v tleh je 530 mg/kg suhih tal. "Dodatne meritve stanja tal v Vrtcu Viški vrtci v enoti Skapinova so pokazale povišane vrednosti  svinca v tleh v južnem delu igrišča," pravijo na MOL. "Na južnem delu vsebnost svinca v tleh z globino narašča, kar nakazuje na točkovno nasutje onesnaženega materiala, ki verjetno sega še v čas pred vzpostavitvijo vrtca na lokaciji, v leto 1949."

vrtec | Avtor: Anže Petkovšek Anže Petkovšek
Po odkritju povišane vsebnosti svinca v vrtcu so izvedli dodatno sondacijo lokacije -  izkop 4 profilov in odvzeti vzorci. "Rezultati analiz bodo znani predvidoma konec junija," dodajajo na MOL.

Do sedaj pregledali 50 vrtcev

Do sedaj so v sklopu monitoring že izvedli v naslednjih enotah ljubljanskih vrtcev: Vrtec Ciciban (Čebelica in Pastirčki), Vrtec Črnuče (Sonček in Gmajna), Vrtec dr. France Prešeren (Vrtača - Erjavčeva, Prešernova in Puharjeva), Vrtec Galjevica (Galjevica in Orlova - ob dolenjski železnici), Vrtec H.C. Andersen (Marjetica), Vrtec Jarše (Rožle -  Rožičeva in Jelka - Glavarjeva), Vrtec Jelka (Palčki), Vrtec Kolezija (Murgle), Vrtec Ledina (Ledina), Vrtec Miškolin (Rjava cesta in Sneberje), Vrtec Mladi rod (Vetrnica, Kostanjčkov vrtec, Čira čara in Mavrica), Vrtec Mojca (Mojca in Kekec), Vrtec Najdihojca (Biba - Alešovčeva), Vrtec Otona Župančiča (Čebelica, Živ žav in Ringaraja), Vrtec Pedenjped (Kašelj - Ob studencu), Vrtec Pod gradom (Prule - Praprotnikova, Poljane - Strossmayerjeva, Poljane - Zemljemerska), Vrtec Šentvid (Vid), Vrtec Trnovo (Trnovo in Karunova), Vrtec Viški gaj (Zarja, Bonifacija, Kozarje, Rožna dolina, Enota Hiša pri ladji - Skapinova, Jamova in Bičevje), Vrtec Vodmat (Vodmat - Korytkova 26, Vodmat - Bolgarska), Vrtec Vrhovci (Vrhovci, Brdo, Rožnik - Cesta na Brdo), Vrtec Zelena jama (Vrba).

Pod lupo še 30 enot

V prihodnosti ga bodo izvedli še naslednjih enotah: Vrtec Ciciban (Žabice), Vrtec Jarše (Kekec in Mojca), Vrtec Jelka (Jelka - Matjaževa in Vila), Vrtec Kolezija (Kolezija - Rezijanska, Kolezija - vzgojno-varstvena družina, Mencingerjeva in Livada), Vrtec Miškolin (Novo Polje, Zajčja Dobrava - Zadobrovška cesta 28a in Zadobrovška cesta 12), Vrtec Najdihojca (Palček - Gorazdova, Biba - Ljubeljska in Čenča), Vrtec Otona Župančiča (Mehurčki in Čurimuri), Vrtec Pedenjped (Zalog - Cerutova 5 in Cerutova 6, Zalog - Preglov trg, Vevče, Zadvor - Cesta II. grupe odredov 41 in Cesta II. grupe odredov 47, Janče in Lipoglav), Vrtec Šentvid (Sapramiška, Mravljinček in Miš maš), Vrtec Viški vrtci (Enota Hiša pri ladji - Cesta 27. aprila), Vrtec Zelena jama (Zelena jama, Zmajček - Ulica Vide Pregarčeve), Vrtec Črnuče (Ostržek, Sapramiška - Cesta 24. junija 48), Ciciban (Ajda, Lenka in Mehurčki), Vrtec H. C. Andersen (Andersen, Lastovica in Krtek) ter Vrtec Mojca (Tinkara in Muca).

Komentarjev 1
  • kocka55 13:34 10.junij 2015.

    Zelo lepo in Župan,nič najlepše mesto na svetu