Slovenija
3124 ogledov

Ne pozabite na roke za oddajo vlog

Dijaki v srednji šoli
V avgustu je treba biti pozoren na razpise za različne štipendije. Pripravili smo pregled datumov za prijave.

Kot so zapisali na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so štipendije namenjene "spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk. So dopolnilni prejemek namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem".

Po osmem členu zakona o štipendiranju obstaja pet različnih vrst; državna štipendija, Zoisova štipendije, štipendija za deficitarne poklice, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendija Ad futura.

Denar | Avtor: Profimedia Profimedia
Zakon določa, da je štipendist upravičen le do ene štipendije, obstajajo pa tudi izjeme. Kadrovsko štipendijo se na primer lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice in obratno, štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja pa se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami. Državne in Zoisove štipendije tako ni mogoče kombinirati.

Štipendije se dodelijo za obdobje od dodelitve do izteka izobraževalnega programa. Pri tem velja opozoriti, da se štipendije ne morejo prvič dodeliti za letnik, v katerega je vlagatelj ponovno vpisan, ali v času podaljšanega študentskega statusa oziroma dodatnega študijskega leta po preteku izobraževalnega programa.

Kot še piše na spletni strani ministrstva: "Državna štipendija, Zoisova štipendija in štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu se dodelijo za raven izobraževanja, ki je višja od že dosežene ravni. Štipendije za deficitarne poklice, štipendije Ad futura in sofinancirane kadrovske štipendije se dodelijo za posamezen izobraževalni program."

Slovenske železnice Promo Uporabno Slovenske železnice so že pričele s prodajo subvencioniranih IJPP vozovnic za dijake

Dijakom se priporoča, da vlogo oddajo do konca tega meseca

Med vrstami štipendij so najpogostejše državne štipendije. Te so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, in jim pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge do izteka tekočega šolskega oziroma študijskega leta.

Kot so zapisali na ministrstvu, se z letošnjim šolskim/študijskim letom obeta novost, ko vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ne bo več treba vlagati. To pa ne velja v primeru, ko se za pravico do državne štipendije zaproša prvič. 

Pri tem na ministrstvu še izpostavljajo, da morajo polnoletni dijaki, tako kot mladoletni dijaki, ki za vložitev prve vloge potrebujejo še podpis zakonitega zastopnika, to storiti sami, medtem ko lahko za mladoletne dijake prvo vlogo za dodelitev štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki. Študentom ministrstvo priporoča, da vlogo vložijo septembra, saj bodo v primeru, če bodo izpolnjevali pogoje do državne štipendije, do nje upravičeni že s prvim oktobrom.

dijaki | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Drugače pa je pri oddaji prve vloge za državno štipendijo, ki jo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo. V primeru, da pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pa lahko z veljavnim digitalnim potrdilom za državno štipendijo oddate poenostavljeno elektronsko vlogo preko portala e-uprava.

Osnovno mesečno izplačilo se razlikuje od dohodkovnega razreda, ki jih je trenutno pet. Prav tako je odvisno tudi od starosti, upravičenci, mlajši od 18 let, prejmejo polovični znesek upravičencev istega dohodkovnega razreda, ki so že polnoletni. Zneski upravičencev mlajših od 18 let znašajo 35, 50, 65, 80 in 95 evrov, zneski polnoletnih upravičencev torej znašajo 70, 100, 130, 160 in 180 evrov. 

Državni štipendiji se lahko dodeli dodatek za bivanje v višini 81, 92 evra, dodatek za uspeh, ki lahko znaša od 17 do 40 evrov ter dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.

Rok oddaje vloge za Zoisovo štipendijo je 7. oktober

Zoisova štipendija se dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih dodeljuje kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se v skladu z javnim pozivom tudi odda vloga.

Zoisovi štipendisti morajo za podaljšanje štipendije vlogo oddati najkasneje do konca šolskega oziroma do študijskega leta 2018/2019. Študentje, ki vlogo za Zoisovo štipendijo vlagajo prvič, pa morajo to storiti do 7. oktobra 2019.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice oddati do 20. septembra

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v prihajajočem šolskem letu obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. S prejšnjim šolskim letom lahko štipendijo prejmejo tudi steklarji.

Vlogo se oddaja od 15. junija do vključno 20. septembra 2019 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Štipendija znaša 100 evrov mesečno. Vsako leto pa je podeljenih do tisoč štipendij.

O aktualnih razpisih in izobraževalnih programih, za katere so razpisane štipendije, je objavljeno tukaj.

Rok prijave na razpis za štipendijo študija Slovencev v zamejstvu in po svetu je 30. september

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Osnovni namen štipendiranja je "spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino".

Višina štipendije znaša 150 oziroma 204,8 evrov mesečno, k osnovni štipendiji pa se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje. Študenti, ki pridobijo pravico do omenjene štipendije, imajo načeloma možnost subvencioniranega bivanja v študentskih domovih.

Rok prijave na javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2019/2020 traja do vključno 30. septembra 2019. Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS. Več informacij o prijavi najdete na spletni strani sklada.

Kadrovske štipendije najvišje, vseeno jih veliko ostane nepodeljenih

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje študentov ter potencialnih delodajalcev, ki si na tak način zagotovijo perspektiven kader. V povprečju so najvišje med vsemi štipendijami, kljub temu pa jih vsako leto veliko ostane nepodeljenih. Njihova prednost je, da zagotavljajo takojšnjo zaposlitev po končanem šolanju. 

Mojster | Avtor: Shutterstock Shutterstock
Do informacij o kadrovskih štipendijah, ki jih podeljujejo delodajalci, lahko dijaki in študentje pridejo na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto, na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih, ter s prebiranjem objav delodajalcev v internih glasilih in na spletnih straneh podjetja in v javnih občilih.

Pravila in obveznosti kadrovskega štipendista določi štipenditor že ob objavi ponudbe kadrovske štipendije, podrobneje pa se pravice in obveznosti iz kadrovskega štipendiranja uredijo s pogodbo o štipendiranju.

Štipendije AD futura

Štipendije AD futura so namenjene izobraževanju v tujini. Javni sklad v okviru programov AD Futura razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti študentov ter študija v tujini v obliki javnih razpisov. 

Štipendija se lahko dodeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000 evrov letno in življenjske stroške največ v višini 7.200 evrov, 12.000 evrov ali 15.000 evrov za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Vlogo z ustrezno dokumentacijo morajo študenti biti predložiti Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS.

Rok za oddajo prične teči na dan objave javnega razpisa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav. Prijava na razpis za letošnje leto je že potekala, in sicer do 17. aprila. Več informacij o prijavi najdete na spletni strani sklada.

Komentarjev 1
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.