Slovenija
38599 ogledov

Se za otroški dodatek splača izprazniti račun

Denar Profimedia
Je za otroški dodatek res smiselno sprazniti bančni račun

"Za CSD je treba samo vedeti, kdaj poteče odločba za otroški dodatek ... tisti mesec sprazniš račun v nulo, pa je lahko razlika en plačilni razred, kar pomeni nižje plačilo vrtca, večji otroški dodatek, nižje plačilo malic in kosil v šoli ... malo mignit za svoje dobro pa tudi ni težko, a ne?" je pod člankom o olajšavah za vzdrževane družinske člane zapisal bralec. A dvig ali prenakazilo denarja nima prav veliko smisla, razen če ga imate res ogromno. Za štiričlansko družino sto tisoč evrov na banki pomeni 3,85 evra višji dohodek na družinskega člana na mesec.

Poglejmo podrobneje primer družine, ki ima na banki sto tisoč evrov. To premoženje se najprej zniža za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, kar je dobrih 19 tisoč evrov. Ostane 80.695 evrov. Od tega zneska se izračuna fiktivni dohodek, ki se prišteje drugim dohodkom. Izračuna se tako, da se upošteva povprečna obrestna mera za depozite od enega do dveh let za gospodinjstva v lanskem letu. Ta je bila 0,23 odstotka, kar prinese 185,60 evrov. Sto tisoč evrov na banki tako k celoletnemu družinskemu prihodku prispeva 185,60 evra, kar je 15,47 evra na mesec. V primeru treh družinskih članov je to 5,16 evra na družinskega člana na mesec, v primeru štirih 3,85 in v primeru treh otrok oziroma petih družinskih članov 3,09 evra na mesec.

To dodatni fiktivni prihodek seveda lahko pomeni, da padete v višji razred, a je v primerjavi s plačo ali drugimi dohodki precej zanemarljiv.

Pred leti, ko so bile obresti na depozite bistveno višje, bi denar na banki pomenil precej višji prihodek. Če bi bile povprečne obresti na depozit 4,5 odstotka, bi imela družina 3631 evrov fiktivnega dohodka. Zdaj ga ima 185 evrov.

Se pa pri izračunu fiktivnega prihodka pru ugotavljanju upravičenosti do letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, državna štipendija, subvencija šolske prehrane) upoštevajo tudi druge vrste premoženja:

- nepremično premoženje,

- osebna in druga vozila,

- vodna plovila,

- lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,

- vrednostni papirji,

- denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva po izjavi posameznika (prihranki, ne plača),

- drugo premično premoženje (npr. umetniška dela).

V primeru, da ima posameznik še drugo premoženje, se vse sešteje in se od skupnega zneska odšteje 19 tisoč evrov (48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka) ter se nato izračuna fiktivni dohodek.

Avto do 11.261 evrov se ne šteje

Pri izračunu premoženja se ne upošteva stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno stalno prebivališče, do vrednosti primernega stanovanja. Če imajo vlagatelj in osebe, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, v lasti več stanovanj, se kot premoženje ne upošteva le tisto stanovanje, kjer ima stalno prebivališče večina oseb; v primeru, da je na več stanovanjih prijavljeno enako število oseb pa tisto, kjer ima vlagatelj stalno prebivališče,

Ne upošteva se niti osebno vozilo ali motor do vrednosti 11.261 evra (28-kratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, osebno osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb, premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali poslovni najem (lizing).

Zakaj se premoženje zmanjša za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka?

»Pri letnih pravicah se praviloma upoštevajo dohodki iz preteklega leta, medtem ko se premoženje praviloma upošteva na dan vložitve vloge, zato lahko nastane situacija, ko se lahko dohodek iz preteklega leta hkrati upošteva kot premoženje, npr. v obliki prihrankov. Višina znižanja premoženja se navezuje na postopek dodeljevanja denarne socialne, kjer se pravica ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima premoženje, ki se upošteva po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Zaradi poenostavitve postopka oz. ker v praksi ne bi bilo mogoče v posameznem primeru ugotavljati, katero premoženje je bilo pridobljeno z dohodki iz preteklega leta, se pri letnih pravicah celotna vrednost ugotovljenega premoženja najprej zniža za 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka ne glede na sestavo premoženja,« pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družine in socialne zadeve.

Pri izračunu se ne upoštevajo predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine, poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, kmetijsko, vodno in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Če bi nekdo dobil nakazan kredit za nakup nepremičnine, se to ne bi upoštevalo, saj se bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja ne upoštevajo, se pa odplačevanje stanovanjskega kredita lahko upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do znižanega plačila vrtca, kot posebna okoliščina lahko prinese znižanje za en dohodkovni razred.

janez.zalaznik@zurnal24.si

 
Komentarjev 11
 • Wendy_Allen 17:13 01.junij 2021.

  Začnite delati doma. To je tisto, kar sem finančno najbolj nagrajeval. V petek sem po zaslužku 44.789 ameriških dolarjev prejšnji mesec dobil 0dličnega Audija A5. obiščite to spletno stran tukaj. .......... >>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦

 • Avatar SweetCandy
  SweetCandy 17:16 31.maj 2021.

  Mož me ne jebe. Iščem seks klepet. Klepetajte zdaj z mano: https://ujeb.se/NXILpa

 • Christina_Wood 15:11 31.maj 2021.

  Začnite delati doma. To je tisto, kar sem finančn0 najbolj nagrajeval. V petek sem po zaslužku 44.789 ameriških dolarjev prejšnji mesec dobil odličnega Audija A5. obiščite to spletno stran tukaj. .......... >>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦